• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  Przeczytaj także...
  Adam Komorowski (ur. 16 listopada 1964 w Puławach) – polski prawnik, harcmistrz, w latach 1997–2002 dwukrotnie naczelnik harcerzy ZHR.Tomasz Maracewicz (ur. 23 kwietnia 1963 w Gdyni) – harcmistrz, członek KIHAM, jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ornitolog.
  Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - zarząd stowarzyszenia, który kieruje bieżącą pracą Związku, uchwala regulaminy i instrukcje, uchyla lub unieważnia decyzje niezgodne z przepisami Związku, zarządza majątkiem Związku oraz wykonuje uchwały Rady Naczelnej ZHR.

  Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.

  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Marcin Jędrzejewski (ur. 9 maja 1967 w Warszawie) – harcmistrz, w latach 1993-1997 Naczelnik Harcerzy ZHR, od 23 kwietnia 2006 r. do 11 marca 2008 r. przewodniczący ZHR, działacz samorządowy, przedsiębiorca.

  Kompetencje Naczelnika ZHR[]

 • przyjmuje i zwalnia instruktorów,
 • wnioskuje o uchwalenie Regulaminu Instruktorskiego do Naczelnictwa,
 • wnioskuje o uchwalenie regulaminu ruchów programowo-metodycznych o zasięgu ogólnopolskim do Naczelnictwa,
 • Naczelnik ZHR (przed podziałem na organizację harcerzy i organizację harcerek)[]

 • hm. Krzysztof Stanowski 1989-1990
 • Naczelnicy Harcerzy ZHR[]

 • hm. Tomasz Maracewicz 2 grudnia 1990 - 3 maja 1993
 • hm. Marcin Jędrzejewski 3 maja 1993 - 1 marca 1997(2 kadencje)
 • hm. Adam Komorowski 1 marca 1997 - 23 listopada 2001 (2 kadencje)
 • hm. Paweł Zarzycki 24 listopada 2001 - 22 kwietnia 2006 (2 kadencje)
 • hm. Michał Sternicki 23 kwietnia 2006 - 25 kwietnia 2010 (2 kadencje)
 • hm. Radosław Podogrocki 25 kwietnia 2010 - 21 kwietnia 2012
 • hm. Sebastian Grochala 21 kwietnia 2012 - 22 marca 2015
 • hm. Robert Kowalski 18 kwietnia 2015 - nadal.
 • Przypisy

  1. Motywując decyzję przyczynami osobistymi, hm. Sebastian Grochala złożył rezygnację z funkcji Naczelnika Harcerzy i z dniem 21 marca 2015 roku przestał pełnić tę funkcję, co zostało podane do wiadomości w rozkazie Przewodniczącej ZHR L3/2015 w dniu 22 marca 2015 roku. Dla zapewnienia ciągłości pracy Organizacji Harcerzy, do dnia wyboru nowego Naczelnika Harcerzy, do kierowania bieżącymi działaniami Organizacji Harcerzy i Głównej Kwatery Harcerzy wskazany został Wicenaczelnik Harcerzy hm. Piotr Wiśnioch.
  Zjazd ZHR – naczelna władza Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zjazd jest zwoływany co dwa lata. Termin oraz miejsce zjazdu ustala ustępująca Rada Naczelna ZHR stosowną uchwałą.1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krzysztof Stanowski (ur. 12 kwietnia 1959 w Lublinie) – polski harcmistrz, w latach 1989-1990 pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w latach 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2010 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Syn Adama Stanowskiego.
  Sebastian Grochala (ur. 26 sierpnia 1987 r. w Łodzi) - polonista, instruktor harcerski, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 21 kwietnia 2012 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.