• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Sławomir Radoń (ur. 8 stycznia 1957 w Biertowicach, zm. 15 lutego 2011 w Krakowie) – polski historyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (2006–2011).
  Jerzy Skowronek (ur. 21 czerwca 1937 w Radomiu, zm. 23 lipca 1996) – polski historyk, badacz dziejów Europy Środkowowschodniej, uczeń prof. Stefana Kieniewicza.

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (NDAP) – centralny urząd administracji rządowej obsługujący Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – organ zarządzający archiwami państwowymi w Polsce, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje na podstawie statutu, regulaminu organizacyjnego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Tadeusz Adam Walichnowski (ur. 26 lutego 1928 w Warszawie, zm. 18 stycznia 2005) – generał brygady MO, prawnik, historyk, politolog. Uważany za jednego z liderów frakcji nacjonalitarnej w PZPR.Rafał Gerber (ur. 1909, zm. 1981) – polski historyk dziejów najnowszych, archiwista. W latach 1927-1930 członek KZMP. Studiował historię (1927-1933) i socjologię (1933-1937) na UW. Od listopada 1939 zastępca dyrektora Archiwum Obwodowego w Równem. Od sierpnia 1941 pracował w Archiwum Państwowym w Taszkiencie i w Instytucie Historii Uzbeckiej Akademii Nauk. Od stycznia 1945 kierownik Referatu Historycznego Zarządu Głównego ZPP, następnie pracownik Ambasady RP w Moskwie. Od kwietnia 1947 w Polsce, sekretarz generalny Żydowskiego Instytut Historycznego. Od 1949 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W 1950 doktorat na UW pod kierunkiem Janusza Wolińskiego. Od 1952 samodzielny pracownik nauki na UW. W latach 1953-1954 prodziekan Wydziału Historycznego UW. Prorektor UW w 1954. Profesor nadzwyczajny – 1954, profesor zwyczajny – 1972. W latach 1962-1966 kierownik Zakładu Historii ZSRR i Europy Środkowej w Instytucie Historii PAN. Od 1945 członek PPR/PZPR

  Struktura[]

  W skład NDAP wchodzą następujące organy:

 • Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
 • Departament Organizacji, Udostępniania i Ewidencji
 • Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Dyrektora Generalnego, w którego ramach działają:
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Kadr i Szkoleń
 • Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Dział Informatyki i Zamówień Publicznych
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Dział Prawny
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
 • Historia[]

  NDAP powstała w 1951 na mocy dekretu B. Bieruta o archiwach państwowych a zbudowano ją na bazie Wydziału Archiwów Państwowych w Ministerstwie Oświaty.

  Marian Kazimierz Wojciechowski (ur. 24 czerwca 1927 w Poznaniu, zm. 24 listopada 2006 w Warszawie) – polski historyk, syn Marii i prof. Zygmunta Wojciechowskiego.Archiwum państwowe w Polsce – instytucja (jednostka) prowadząca działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698), działająca w oparciu o przepisy tej ustawy, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz nadanego jej statutu. Archiwa państwowe w Polsce wchodzą w skład państwowej sieci archiwalnej i podlegają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Działają w formie jednostek budżetowych i są zaliczane do sektora finansów publicznych.

  Dyrektorzy NDAP[]

 • prof. Rafał Gerber (1951-1952)
 • dr Henryk Altman (1952-1965)
 • dr Leon Chajn (1965-1976)
 • prof. Tadeusz Walichnowski (1976-1981)
 • prof. Marian Wojciechowski (1981-1992)
 • prof. Jerzy Skowronek (1992-1996, zmarł tragicznie)
 • doc. Daria Nałęcz (1996-2006)
 • dr Sławomir Radoń (2006-2011)
 • dr hab. Władysław Stępniak (2011-2016)
 • dr Wojciech Woźniak (od kwietnia 2016)
 • Kierownictwo[]

 • Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych od 21 kwietnia 2016
 • Ryszard Wojtkowski – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 • Katarzyna Zalewska-Trzepiota – dyrektor generalny
 • Zobacz też[]

 • lista archiwów państwowych w Polsce
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - zobacz tekst ujednolicony (Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173).
  2. Dekret z dnia 29 marca 1951 roku o archiwach państwowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 19, poz. 149).

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Biuletyn Informacji Publicznej NDAP
 • Henryk Altman pseud. Adam, Adam Górski, Herman (ur. 19 lipca 1897 w Warszawie, zm. 26 lipca 1974 tamże) – działacz PPS-Lewicy, KPP, PPR i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, publicysta, prawnik, historyk, archiwista, dyplomata, od 1921 sekretarz generalny Związku Zawodowego Pracowników Handlowych i Biurowych, 1925-1939 sekretarz generalny Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Żydowskich, 1937-1939 członek KCZZ, 1944 kierownik Departamentu Ubezpieczeń Społecznych oraz Pracy w Resorcie Pracy i Opieki Społecznej PKWN, dyrektor naczelny Archiwów Państwowych w latach 1952-1965.Bolesław Bierut, znany pod pseudonimami, tj. „Jerzy Bolesław Bielak”, „Bolesław Birkowski” oraz pseudonimami „Anatol”, „Bielak”, „Borzęcki”, „Jan Iwaniuk”, „Janowski”, „Mietek”, „Mikołaj”, „Tomasz”, „Tomasz Biały”, „Wacek”, „Wagner” (ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Brygidkowskich (dziś dzielnica Lublina), zm. 12 marca 1956 w Moskwie) – polski polityk, działacz komunistyczny, Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, Prezydent RP od 1947, Przewodniczący KC PZPR od 1948, Prezes Rady Ministrów PRL od 1952, Poseł na Sejm PRL I kadencji, członek Komisji Wojskowej Biura Politycznego KC PZPR nadzorującej tzw. Ludowe Wojsko Polskie od maja 1949.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Daria Monika Lipińska-Nałęcz (ur. 1951 w Warszawie) – polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, od 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Żona Tomasza Nałęcza.
  Leon Chajn (ur. 3 marca 1910 w Warszawie, zm. 1 marca 1983 tamże) – polski adwokat, działacz polityczny i publicysta. Sekretarz generalny Stronnictwa Demokratycznego, parlamentarzysta, członek Rady Państwa. Ojciec Józefa Chajna.
  Władysław Jakub Stępniak (ur. 26 października 1948 w Lublińcu) – polski historyk, od 10 sierpnia 2011 naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.