• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nachylenie

  Przeczytaj także...
  Funkcje trygonometryczne (etym.) – funkcje matematyczne wyrażające między innymi stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.Pochylenie podłużne, pochylenie wzdłużne, nachylenie podłużne, nachylenie wzdłużne – w transporcie drogowym lub kolejowym wielkość opisująca różnicę wysokości między dwoma punktami drogi kołowej lub kolejowej odniesioną do odległości dzielącej te punkty.
  Nachylenie prostej

  Nachylenie – liczba określająca „stromość” linii. Zazwyczaj oznaczana literą .

  W przypadku funkcji liniowej nachylenie jest określone przez współczynnik kierunkowy prostej (wartość w postaci kierunkowej prostej ). Jest to tangens kąta nachylenia prostej względem osi . Można to zapisać jako:

  Nachylenie krzywej będącej wykresem funkcji względem osi jest równe wartości jej pochodnej.

  Dla funkcji rosnącej ( wzrasta wraz ze wzrostem ) nachylenie przyjmuje wartości dodatnie. Dla funkcji malejącej nachylenie jest ujemne.

  Nachylenie terenu[ | edytuj kod]

  Nachylenie drogi
   Osobny artykuł: Pochylenie podłużne.

  Nachylenie terenu (np. drogi) zazwyczaj podawane jest w procentach. Jest to stosunek różnicy wysokości między punktami do odległości między nimi mierzonej w poziomie. W ten sposób zostaje obliczony tangens kąta nachylenia. Nachylenie bywa wyliczane również jako sinus kąta, czyli stosunek różnicy wysokości między punktami do odległości między nimi mierzonej wzdłuż drogi. W przypadku niewielkich kątów te wartości są zbliżone.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Slope of a Line (Coordinate Geometry) (ang.). Math Open Reference. [dostęp 2018-05-02].
  2. Weisstein, Eric W.: Slope – from Wolfram MathWorld (ang.). MathWorld – A Wolfram Web Resource. [dostęp 2018-05-02].
  3. Nachylenie drogi w procentach (pol.). Interia.pl, 18 lipca 2013. [dostęp 2018-05-02].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.