• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nabycie konstytutywne

  Przeczytaj także...
  Zbigniew Leon Radwański (ur. 31 sierpnia 1924 w Chojnicach, zm. 20 grudnia 2012 w Poznaniu) – polski prawnik, profesor, doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego. W latach 1982–1984 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1986-1992 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1997–2010 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Kawaler Orderu Orła Białego.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.
  Prawo podmiotowe – zespół przyznanych uprawnień występujących w określonym stosunku cywilnoprawnym. Jest to zatem zbiorcza, nadrzędna kategoria pojęciowa, określająca sytuację prawną strony uprawnionej. W takim kontekście mówi się o prawie własności i innych prawach rzeczowych, o wierzytelności, o prawach na dobrach niematerialnych itp.

  Nabycie konstytutywne – nabycie, które polega na tym, że jednocześnie z nim powstaje prawo podmiotowe.

  Nabycie konstytutywne może występować:

 • przy nabyciu pierwotnym uniezależnionym na mocy szczególnych przepisów od uprzedniego istnienia prawa – np. napisanie utworu powoduje powstanie nowego prawa podmiotowego autorskiego, które nabywa autor tego utworu;
 • przy nabyciu pochodnym uzależnionym od uprzedniego istnienia prawa – nabywca uzyskuje z mocy ustawy prawo podmiotowe o zmienionym, węższym zakresie;
 • przy nabyciu pochodnym zbywający może sam, z przysługującego mu prawa podmiotowego ustanowić węższe prawo i to węższe prawo przenieść na nabywcę.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2007.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.63 sek.