• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NTFS-3G

  Przeczytaj także...
  MorphOS – 32-bitowy system operacyjny dla komputerów Pegasos, Amiga wyposażonych w procesory z rodziny PowerPC (BlizzardPPC, CyberStormPPC), Efika oraz szerokiej gamy starszych komputerów firmy Apple Inc. z procesorami PowerPC.Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.
  Ntfsprogs jest zbiorem wolnych narzędzi systemu Unix do zarządzania systemem plików NTFS, który jest używany przez rodzinę systemów Windows NT do obsługi partycji dysku twardego. Ntfsprogs było pierwszą metodą stabilnie zapisującą dane do partycji NTFS w systemie Linux. Obsługuje wszystkie wersje systemu plików NTFS, włącznie z system Windows 32- i 64-bitowych. Ntfsprogs pozostaje popularnym sposobem interakcji z partycją NTFS i jest zawarte w większości dystrybucji Linuksa i na Live CDs. Istnieją także wersje, które zostały skompilowane dla systemu Windows.

  NTFS-3Gsterownik do obsługi NTFS, przeznaczony dla systemów Linux, OS X, FreeBSD, BeOS, Haiku i MorphOS, udostępniany nieodpłatnie na zasadach licencji GNU General Public License. NTFS-3G montuje partycje z systemem plików NTFS, używając do tego podsystemu FUSE.

  GID (ang.) Group ID, group identifier – numeryczny identyfikator grupy w systemie operacyjnym Unix i systemach uniksopodobnych.Montowanie – w systemach operacyjnych z rodziny Unix przyporządkowanie konkretnej partycji z systemem plików położenia w drzewie katalogów – zazwyczaj jest to katalog /mnt (lub /media) i w nim podkatalogi konkretnych urządzeń – co umożliwia korzystanie z systemu plików systemowi operacyjnemu i użytkownikowi.

  W przeciwieństwie do standardowego sterownika, w który wyposażone jest jądro systemów Linux, NTFS-3G posiada niewielkie ograniczenia, jeśli chodzi o zapisywanie plików: jest możliwe tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy, przenoszenie i modyfikowanie plików dowolnej wielkości, w najnowszej wersji można zmieniać ich prawa dostępu (mapowanie NT na UID/GID). Obecnie (2014) sterownik dołączany jest standardowo do wielu popularnych dystrybucji Linuksa, często występuje też w ich oficjalnych repozytoriach. Najnowszą wersją sterownika jest 2017.3.23 z 28 marca 2017 r.

  FreeBSD — system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit.FUSE (ang. Filesystem in USErspace), jest modułem jądra systemu umożliwiającym programowanie logiki systemu plików w przestrzeni użytkownika. FUSE stanowi bazę popularnego w systemach GNU/Linux sterownika ntfs-3g, który umożliwia dostęp w trybie odczyt/zapis do systemu plików typu NTFS.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ntfsprogs
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tuxera: NTFS-3G + Ntfsprogs
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. NTFS-3G Safe Read/Write NTFS Driver (ang.). sourceforge.net. [dostęp 2014-03-11].
  2. NTFS-3G Release History (ang.). [dostęp 2016-07-09].
  Partycja – logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików. Niekiedy określenie partycja odnosi się do wydzielonego zasobu innego niż dysk twardy, np. partycja jako wydzielony logiczny komputer (PR/SM) lub partycjonowanie przełączników Fiber Channel lub ESCON Director.BeOS – system operacyjny opracowany przez firmę Be Inc. Zaprojektowany do zastosowań multimedialnych. Do obsługi multimediów zastosowano nowoczesne rozwiązania takie jak; obsługę wielowątkowości, obsługę wielozadaniowości czy 64 bitowy system plików Be File System.
  Warto wiedzieć że... beta

  Haiku (dawniej OpenBeOS) – wolny i otwarty system operacyjny kompatybilny z systemem BeOS. Jego rozwój rozpoczął się w 2001 roku. W 2008 był w stanie skompilować własny kod źródłowy. Pierwsza alpha została wydana we wrześniu 2009, druga w maju 2010, a trzecia, najnowsza w czerwcu 2011 roku.
  macOS (wymowa: mækoʊɛs, dawniej OS X, a także Mac OS X) – rodzina uniksowych systemów operacyjnych produkowanych i rozprowadzanych przez Apple Inc. Dostępny oficjalnie jedynie dla komputerów Macintosh, instalowany fabrycznie w nich od 2002 roku. 13 czerwca 2016 roku na WWDC została ogłoszona zmiana nazwy na macOS w związku z potrzebą unifikacji nazw używanych przez Apple dla swoich systemów operacyjnych (iOS, watchOS, tvOS).
  NTFS (ang. New Technology File System) – standardowy system plików systemu Windows NT i jego następców (Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows 8).
  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.
  Repozytorium (łac. repositorium) – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie.
  Dystrybucja Linuksa – termin oznaczający uniksowy kompletny system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. W skład dystrybucji, oprócz samego jądra, wchodzą podstawowe programy i usługi takie, jak powłoka, skrypty startowe, narzędzia konfiguracyjne, a także często duży zestaw aplikacji użytkowych. W obrębie dystrybucji używana jest jednolita organizacja plików konfiguracyjnych oraz wspólny mechanizm instalowania nowych aplikacji. Niekiedy terminem dystrybucja określa się także systemy zbudowane na bazie jąder innych niż Linux (np. GNU Hurd); szczególnie można tutaj wyróżnić klony dystrybucji uniksowych (np. Debian).
  UID (ang. User ID) – numeryczny identyfikator użytkownika w systemie operacyjnym Unix i systemach uniksopodobnych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.