• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NSDAP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Izba Kultury Rzeszy (niem. Die Reichskulturkammer, RKK) - instytucja utworzona 22 września 1933 roku przez Josepha Goebbelsa, ministra Rzeszy do spraw oświecenia publicznego i propagandy. Była instrumentem narodowosocjalistycznej polityki kulturalnej i instytucją nadzorującą wszelkie obszary życia kulturalnego oraz warunki życia twórców dóbr kultury.Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.
  Flaga NSDAP, od 1935 symbol III Rzeszy

  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników, NSDAP (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945, pod przywództwem Adolfa Hitlera (od 30 stycznia 1933 jako kanclerza Rzeszy, a od sierpnia 1934 jako Führera i kanclerza Rzeszy). Podczas norymberskich procesów członków kierownictwa politycznego NSDAP została uznana za organizację przestępczą, odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.

  Hermann Müller (ur. 18 maja 1876 w Mannheim, zm. 20 marca 1931 w Berlinie) – polityk niemiecki (SPD), w latach 1919-1920 minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej i dwukrotnie (1920, 1928-1930) kanclerz Rzeszy.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Z jej idei czerpały inne organizacje nacjonalistyczne, między innymi Rosyjski Ruch Narodowosocjalistyczny oraz ruchy strzałokrzyżowców i ustaszy.

  Spis treści

 • 1 Ideologia
 • 1.1 Partyjni konserwatyści i radykałowie
 • 1.2 Współpraca z innymi ruchami nacjonalistycznymi
 • 2 Historia
 • 2.1 Geneza
 • 2.2 Początki (1919–1925)
 • 2.3 Walka o władzę w ramach systemu parlamentarnego (1925–1933) i przejęcie władzy przez NSDAP
 • 2.4 Rządy monopartii (1933–1945)
 • 3 Struktura NSDAP
 • 3.1 Władza naczelna
 • 3.2 Struktura terenowa NSDAP
 • 4 Stopnie polityczne w NSDAP
 • 5 Uwagi
 • 6 Przypisy
 • Bawarska Republika Rad (niem. Bayerische Räterepublik lub też Münchner Räterepublik) – to powołana w drodze rewolucji 13 kwietnia 1919 republika socjalistyczna na terenie Bawarii. Komisarzem oświaty i nauczania publicznego został anarchista Gustav Landauer (zabity po upadku Republiki). Po krótkim okresie istnienia i funkcjonowania, 3 maja 1919 armia niemiecka wkroczyła do stolicy Bawarii, Monachium, i zakończyła istnienie republiki. Aż do 1943 roku w Moskwie działał rząd Bawarskiej Republiki Rad, rozwiązał go Józef Stalin mając w planach utworzenie przyszłej NRD.Terror (łac., dosł. strach, groza), stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, pol. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.
  Walther Emanuel Funk (ur. 18 sierpnia 1890 w Trakenach, zm. 31 maja 1960 w Düsseldorfie) – niemiecki ekonomista, polityk NSDAP, prezes Reichsbanku, minister gospodarki III Rzeszy (1938-1945).
  Freikorps (niem. wolny korpus) – ochotnicze, nacjonalistyczne formacje paramilitarne działające w Niemczech w latach 1918-1922, założone przez zdemobilizowanych żołnierzy.
  Abschnittsleiter (niem. naczelnik sekcji) – tytuł paramilitarny w Narodowosocjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec (NSDAP), istniejący w latach 1939-1945. Podzielony był na trzy rangi (Abschnittsleiter, Oberabschnittsleiter, i Hauptabschnittsleiter). Stopień ten zastąpił inną wyższą rangę - Ortsgruppenleitera i był następnie używany jako średni poziom rangi administracyjnej w partii nazistowskiej.
  Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.
  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze – organ wymiaru sprawiedliwości powołany po II wojnie światowej w celu osądzenia nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Procedował od 20 listopada 1945 do ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946.
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.