• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NOTAM  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) – utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury.

  NOTAM (z ang. Notice To AirMen) – wydawana na żądanie zwięzła depesza rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje ustanowienia, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Treść depeszy NOTAM powinna być zrozumiała bez potrzeby odwoływania się do innego dokumentu. NOTAM należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, każdorazowo gdy podane w nim informacje: mają charakter krótkotrwały; dotyczą zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym wprowadzanych na stałe; opisują czasowe zmiany o charakterze długotrwałym, które można opublikować w formie krótkiej informacji bez dużej ilości tekstu i grafiki. W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) znajduje się w Warszawie w siedzibie PAŻP posiada adres AFS: EPWWYNYX.

  Podział[ | edytuj kod]

  Depesze NOTAM dzielą się na typy i serie.

  Podział na serie[ | edytuj kod]

 • NOTAM serii A – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: EPGD, EPKK, EPPO, EPWA, EPWR – przeznaczona do przekazywania informacji przydatnych dla średnio i dalekodystansowych lotów międzynarodowych.
 • NOTAM serii B – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o wszystkich pozostałych lotniskach nie publikowanych serią A oraz E. W serii B wydawane są również informacje na temat lotnisk wojskowych opublikowanych w MIL AIP Polska – przeznaczona do przekazywania informacji o wszystkich lotniskach, heliportach i procedurach dostępnych dla lotów międzynarodowych.
 • NOTAM serii C – publikowane w języku angielskim i zawierają informacje trasowe z wyłączeniem trasowych ostrzeżeń nawigacyjnych oraz trasowych przeszkód publikowanych serią D – przeznaczona do przekazywania informacji o lotach innych niż międzynarodowe.
 • NOTAM serii D – publikowane w języku angielskim i zawierają następujące informacje: – trasowe ostrzeżenia nawigacyjne włącznie z informacjami ograniczeniach przestrzeni powietrznej – informacje o przeszkodach trasowych.
 • NOTAM serii E – publikowane w języku angielskim, zawierają informacje o lotniskach: EPBY, EPKT, EPLB, EPLL, EPMO, EPRA, EPRZ, EPSC, EPSY, EPZG.
 • NOTAM serii F – zawierają informacje o lotniskach wojskowych, m.in.: EPCE; EPDA; EPIR.
 • NOTAM serii G – zawierają informacje o lotniskach opublikowanych tylko w AIP VFR Polska.
 • NOTAM serii J – odpowiednik serii G w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria G.
 • NOTAM serii K – odpowiednik serii F w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria F.
 • NOTAM serii M – odpowiednik serii C w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria C.
 • NOTAM serii N – odpowiednik serii D w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria D.
 • NOTAM serii P – odpowiednik serii A w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria A.
 • NOTAM serii R – odpowiednik serii B w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria B.
 • NOTAM serii S – SNOWTAM – specjalnego typu NOTAM, sporządzane zgodnie z formularzem SNOWTAM, dotyczące obecności lub usunięcia niebezpiecznych warunków spowodowanych śniegiem, błotem lub lodem na nawierzchniach lotniskowych, albo stojącą wodą związaną z tymi warunkami. Rozsyłane są do zainteresowanych odbiorców i wydawane wyłącznie w języku angielskim – przeznaczona do przekazywania informacji o śniegu, lodzie, błocie pośniegowym i wodzie zalegającej na nawierzchni lotniska lub heliportu.
 • NOTAM serii U – odpowiednik serii E w języku polskim. Zawierają ten sam tekst i te same numery co seria E.
 • SNOWTAM jest to NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg lub związaną ze śniegiem stojącą wodę.

  ASHTAM jest to NOTAM informujący o stanie aktywności wulkanu, gdy zmiana jego aktywności ma lub będzie miała znaczenie operacyjne. Informacja ta jest podawana za pomocą kodu barw określającego poziom alarmu wulkanicznego.

  BIRDTAM jest to NOTAM informujący załogę statku powietrznego o aktywności ptaków w rejonie lotniska i na trasie przelotu podział ten nie jest przestrzegany.

  UWAGA!

  Typy NOTAM[ | edytuj kod]

 • NOTAMN = NOTAM nowy (ang. NOTAM New) – zawierający nowe informację
 • NOTAMR = NOTAM zastępujący (ang. NOTAM Replace) – informacja zastępująca już wcześniej opublikowaną
 • NOTAMC = NOTAM kasujący (ang. NOTAM Cancel) – kasuje opublikowaną wcześniej informację


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.