• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NOD2

  Przeczytaj także...
  Nieswoiste zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) – grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Zespół Blaua (zespół Jabsa, ang. Blau syndrome, BS) – rzadka choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, charakteryzująca się ziarniniakowym zapaleniem stawów o wczesnym początku, zapaleniem jagodówki (uveitis) i wysypką skórną, a także kamptodaktylią. Przy pomocy analizy sprzężeń stwierdzono, że z predyspozycją do tej choroby wiąże się locus genu CARD15 (NOD2) (16p12-q21).

  NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 2) znane także jako caspase recruitment domain family, member 15 (CARD15)) – białko odgrywające rolę w regulacji układu odpornościowego. Należy do wewnątrzkomórkowych receptorów rozpoznających wzorce.

  Receptory rozpoznające wzorce w skrócie PRR (ang. pattern recognition receptor) są to specyficzne receptory o bardzo szerokim zakresie występowania.PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.

  Mutacje w genie NOD2 wiązane są z zespołem Blaua, a także z predyspozycją do zachorowań na nieswoiste zapalenia jelit.

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Thomas A. Kufer, Diana J. Banks, Dana J. Philpott, Innate immune sensing of microbes by Nod proteins, „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1072, 2006, s. 19–27, DOI10.1196/annals.1326.020, PMID17057187.c?
  2. Tae-Hwan Kim i inni, Altered host:pathogen interactions conferred by the Blau syndrome mutation of NOD2, „Rheumatology International”, 27 (3), 2007, s. 257–262, DOI10.1007/s00296-006-0250-0, PMID17096091.c?
  3. Graham Radford-Smith, Nirmala Pandeya, Associations between NOD2/CARD15 genotype and phenotype in Crohn's disease--Are we there yet?, „World Journal of Gastroenterology”, 12 (44), 2006, s. 7097–7103, DOI10.3748/wjg.v12.i44.7097, PMID17131470, PMCIDPMC4087769.c?
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.