• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NBA Collective Bargaining Agreement  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Lokaut (z ang. – lockout) – stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy (niedopuszczenie pracowników do pracy). Jest dopuszczalny tylko w szczególnych sytuacjach, z powodu braku jego uregulowania prawnego. Lokaut może być również zastosowany w odpowiedzi na strajk lub w celu jego zapobieżenia. Lokaut najczęściej stosowany jest w okresach kryzysu.National Basketball Association (skrót ang. NBA) – amerykańsko-kanadyjska liga koszykarska, o charakterze profesjonalnym. Tworzą ją 30 zespołów, w tym: 29 ze Stanów Zjednoczonych i jeden z Kanady. Liga jest aktywnym członkiem USA Basketball, oddziału Fédération Internationale de Basketball na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jej komisarzem od 1984 roku jest David Stern, który swój urząd zda w 2014 roku. NBA jest jedną z czterech największych północnoamerykańskich zawodowych lig sportowych (oprócz niej NFL, NHL i MLB). Gracze NBA są najlepiej opłacanymi sportowcami świata (w średniej rocznych zarobków).

  NBA Collective Bargaining Agreement (skrót ang. CBA) – układ zbiorowy pracy zawierany pomiędzy NBA a Związkiem Zawodowym Koszykarzy NBA. Reguluje on podstawy funkcjonowania ligi. Układ zawarty 1 lipca 2017 obowiązuje do 30 lipca 2024.

  Znaczenie[ | edytuj kod]

  CBA jest układem zbiorowym pracy zawieranym pomiędzy NBA (reprezentowaną przez komisarza i właścicieli 30 organizacji wchodzących w skład ligi) a Związkiem Zawodowym Koszykarzy NBA. Układ ten stanowi podstawę funkcjonowania NBA, jako że reguluje on takie kwestie jak: pułap wynagrodzeń, umowy zawierane pomiędzy koszykarzami i klubami (w tym zasady ich przedłużania i rozwiązywania), wynagrodzenia maksymalne i minimalne, zasady zatrudniania koszykarzy z NBA G League, zagadnienia podatkowe, tzw. „wolną agenturę”, a także zasady polityki antynarkotykowej.

  Pułap wynagrodzeń (ang. salary cap) – limit wydatków na pensje zawodników zatrudnionych przez jeden klub w danym sezonie.Wolny agent (ang. free agent) – termin używany w profesjonalnym sporcie, oznaczającym zawodnika, któremu wygasł kontrakt z dawnym zespołem i może podpisać kontrakt z innym. Wyrażenie to ma swoje korzenie w sportach północnoamerykańskich i tam jest najszerzej stosowane.

  Braku porozumienia co do treści kolejnego układu skutkuje zaistnieniem lokautu.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  National Basketball Association Development League lepiej znana jako D-League, a obecnie NBA G League – oficjalnie popierana i kierowana przez NBA organizacja mającą na celu rozwój koszykówki.
  Draft odbył się 28 czerwca 1994 r., pierwszy raz poza granicami USA - w Toronto w Kanadzie. Stało się tak gdyż w tym roku do ligi NBA dołączyły dwa kanadyjskie kluby: Toronto Raptors i Vancouver Grizzlies. Kluby te, oprócz udziału w normalnym drafcie, wzięły też udział w specjalnie przeprowadzonym dla nich "rozszerzeniowym drafcie" ("Expansion Draft").
  Rozszerzający draft odbył się 24 czerwca 1995 r., z okazji przyjęcia do ligi NBA nowych klubów - Toronto Raptors i Vancouver Grizzlies. Kluby wybrały z pozostałych drużyn, odpowiednio, 14 i 13 zawodników.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Układ zbiorowy pracy - jest to uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.