• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mykofenolan mofetylu

  Przeczytaj także...
  Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).Kwas mykofenolowy i mykofenolan mofetylu – organiczne związki chemiczne stosowane jako leki immunosupresyjne i cytostatyczne w zapobieganiu ostrego odrzucania przeszczepu. Mykofenolan mofetylu (MMF) jest estrem 2-morfolinoetylowym kwasu mykofenolowego (MPA) .
  Prolek (ang. pro-drug) - prekursor leku, substancja o działaniu farmakologicznym, która rozwija w pełni swoje działanie dopiero w chwili, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w organizmie (in vivo), natomiast sama nie jest aktywna lub jest wielokrotnie mniej aktywna od powstałej substancji.

  Mykofenolan mofetyluorganiczny związek chemiczny, lek immunosupresyjny, będący prolekiem. W organizmie ulega przekształceniu do postaci czynnej – kwasu mykofenolowego.

  Preparaty[ | edytuj kod]

  CellCept, Limfocept, Mofimutral, Myclausen, Mycofenolat mofetil Actavis, Mycofenor, Mycophenolate Arrow, Mycophenolate mofetil Accord, Mycophenolate mfetil Alkem, Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolate mofetil Astron, Mycophenolate mofetil Farmacon, Mycophenolate mofetil Ranbaxy, Mycophenolate mofetil Sandoz 250, Mycophenolate mofetil Sandoz 500, Mycophenolate mofetil Stada, Mycophenolate mofetil Teva, Myfenax, Myfortic 180 mg, Myfortic 360 mg, Mykofenolat mofetil Actavis, Nolfemic, Trixin.

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.815 sek.