• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MySQL  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.MyISAM – jeden z mechanizmów składowania danych dostępnych w MySQL. Bazuje na starym kodzie ISAM, lecz posiada wiele rozszerzeń. Aż do wersji 5.5.4 był to dla MySQL domyślny mechanizm składowania, który został zastąpiony przez InnoDB.

  MySQL (maɪɛskjuːˈɛl) – wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. Wcześniej przez większość czasu jego tworzeniem zajmowała się szwedzka firma MySQL AB. MySQL AB została kupiona 16 stycznia 2008 roku przez Sun Microsystems, a ten 27 stycznia 2010 roku przez Oracle. W międzyczasie Monty Widenius (współtwórca MySQL) stworzył MariaDBforka (alternatywną wersję) opartego na licencji GPL. MariaDB jest oparta na tym samym kodzie bazowym co MySQL i dąży do utrzymania kompatybilności z jej poprzednimi wersjami.

  Memcached jest systemem buforowania pamięci podręcznej ogólnego przeznaczenia, stworzonym przez Danga Interactive dla serwisu LiveJournal, lecz aktualnie używanym przez wiele innych stron. Jest często używany do przyspieszenia dynamiki baz danych poprzez buforowanie danych i obiektów w pamięci RAM w celu zredukowania czasu odczytu zewnętrznego źródła danych (np. bazy danych lub API). Memcached działa na systemach uniksopodobnych, Windows i MacOS. Projekt jest udostępniany na licencji BSD.phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, napisane w języku PHP. Oprogramowanie wydawane jest na licencji GNU General Public License i umożliwia między innymi tworzenie/usuwanie baz danych, dodawanie/kasowanie relacji oraz edycję ich struktury i zawartości. Wszystkie operacje mogą być wykonywane z poziomu przeglądarki internetowej, w graficznym środowisku, bez konieczności pracy z domyślnym interfejsem tekstowym.

  Spis treści

 • 1 Najważniejsze cechy MySQL
 • 2 Platformy, dla których dostępny jest MySQL
 • 3 Rodzaje obsługiwanych mechanizmów bazodanowych
 • 4 Licencjonowanie
 • 5 Zastosowanie
 • 6 Narzędzia administracyjne
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Najważniejsze cechy MySQL[]

  MySQL był pisany raczej z myślą o szybkości niż kompatybilności ze standardem SQL – przez dłuższy czas MySQL nie obsługiwał nawet transakcji, co było zresztą głównym argumentem przeciwników tego projektu. MySQL obsługuje większą część obecnego standardu ANSI/ISO SQL (tj. SQL:2003). Wprowadza również swoje rozszerzenia i nowe elementy języka.

  QNX – system operacyjny czasu rzeczywistego zaliczany do klasy Unix, tworzący w drzewie rozwoju Uniksa własną i niezależną gałąź. QNX został stworzony przez firmę QNX Software Systems Ltd. Od kwietnia 2010 roku jest własnością firmy BlackBerry. Najnowsza wersja to 6.5.0. SP1 Obecnie kod źródłowy jądra systemu nie jest dostępny.Berkeley Software Design Inc. – nieistniejące już przedsiębiorstwo założone przez byłych członków Computer Sciences Research Group Uniwersytetu w Berkeley, które skomercjalizowało system BSD.

  W wersji 5 dodano m.in.:

 • procedury składowane (ang. stored procedures) – obecne od wersji 5.0,
 • wyzwalacze (ang. triggers) – obecne od wersji 5.0.2
 • widoki
 • kursory – obecne od wersji 5.1
 • partycjonowanie tabel – od wersji 5.1
 • harmonogram zadań – od wersji 5.1
 • co zbliża najnowsze wersje MySQL do PostgreSQL pod względem funkcjonalności.

  MySQL zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master-slave) i wielojęzyczności – każda tabela i kolumna może mieć własne ustawienie kodowania znaków.

  Amiga (hiszp. la amiga – przyjaciółka) – popularna marka komputerów produkowanych między innymi przez firmę Commodore. Po bankructwie Commodore marka została przejęta przez firmę Escom, a następnie przez Gateway. W końcu wyłoniła się samodzielna firma Amiga INC, która po bankructwie sprzedała wszelkie prawa firmie KMOS. Z kolei KMOS zmieniło nazwę na Amiga Inc.PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

  W najnowszej wersji rozwojowej 5.6 wprowadzono kilka istotnych zmian poprawiających skalowalność i niezawodność środowiska, oraz wprowadzających nowatorskie rozwiązania, np.:

 • semi-synchroniczna replikacja
 • replikacja wielowątkowa
 • rozbudowane możliwości monitorowania przez tzw. PERFORMANCE_SCHEMA
 • interfejs API typu NoSQL z wykorzystaniem memcached


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).
  Intel 64 – architektura procesorów firmy Intel, będąca implementacją architektury x86-64. Do drugiej połowy 2006 roku nosiła nazwę EM64T. Są to nałożone na architekturę x86 dodatkowe instrukcje umożliwiające obsługę 32- i 64-bitowych aplikacji.
  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
  Replikacja danych – proces powielania informacji pomiędzy różnymi serwerami baz danych. Można rozróżnić następujące rodzaje replikacji:
  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.
  Blokada (ang. lock) w informatyce to mechanizm służący do zapobiegania konfliktom w dostępie do zasobów w środowiskach wielozadaniowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.