• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie

  Przeczytaj także...
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Hrabyně – wieś w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w okresie Opawa. Według danych z dnia 1 stycznia 2010 liczyła 1160 mieszkańców.
  Etnologia – jedna z dyscyplin, obok etnografii, antropologii kulturowej i antropologii społecznej, wchodzących w zakres antropologii - nauki o człowieku i jego kulturze. Powyższe terminy często traktowane są jako synonimy tej samej dziedziny badań. Etnologia jest terminem używanym przez przedstawicieli europejskiej i kontynentalnej nauki o człowieku i odpowiada niemieckiemu terminowi Völkerkunde (badania ludów pierwotnych). Etnologia klasyfikuje ludy na podstawie cech środowiskowych i kulturowych oraz opisuje poszczególne kultury.

  Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie (czes. Slezské zemské muzeum v Opavě) – muzeum założone w 1814 roku w Opawie, najstarsze muzeum w Czechach.

  Historia[]

  Muzeum w Opawie zostało założone w 1814 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Johanna Josefa Schösslera, Franza Mückuscha, botanika i mineraloga, i Faustina Ensa, profesora historii i geografii w miejscowym gimnazjum. Opawskie muzeum jest najstarszym muzeum w Czechach, jednak w momencie powstania w granicach ówczesnej Korony Czeskiej istniało od 1802 roku Muzeum Szersznika.

  Stěbořice – wieś gminna w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie opawskim. Miejscowość zamieszkuje 1345 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 1776 ha.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Pierwsza ekspozycja w opawskim muzeum została otwarta 1 maja 1814 roku. Od początku placówka była pomyślana jako muzeum przyrodoznawcze; miała służyć nauczycielom i uczniom miejscowego gimnazjum. Integralną częścią muzeum była bogata biblioteka.

  1 lipca 1817 roku muzeum odwiedził cesarz Franciszek I. Od 1818 roku nosiło nazwę Muzeum Gimnazjalne.

  Od 1822 roku kustoszem muzeum był Faustin Ens. Po opuszczeniu przez niego Opawy w 1844 roku muzeum podupadło.

  Franciszek II (I) Habsburg (niem. Franz II. (I.) Joseph Karl, ur. 12 lutego 1768 we Florencji, zm. 2 marca 1835 w Wiedniu) – w latach 1792-1806 ostatni Święty Cesarz Rzymski (pot. rzymsko-niemiecki), król Czech i Węgier w latach 1792-1835, pierwszy cesarz Austrii (jako Franciszek I) 1804-1835. Syn cesarza Leopolda II i Marii Ludwiki Burbon, księżniczki hiszpańskiej. Ojciec cesarza Austrii Ferdynanda I oraz Marii Ludwiki, drugiej żony Napoleona Bonaparte.Opawa (czes.: Opava, niem.: Troppau, śl.: Uopawa, staropol.: Tropawa) – miasto w kraju morawsko-ślaskim, na Śląsku Czeskim przy granicy z Polską na Płaskowyżu Głubczyckim nad rzeką Opawą. Okolice miasta zwane są Śląskiem Opawskim.

  W 1885 roku w zbiorach opawskiego muzeum znajdowało się około 4000 przedmiotów.

  W 1939 roku Muzeum Gimnazjalne zostało połączone ze Śląskim Muzeum Ziemskim w Muzeum Żupne Rzeszy (Reichsgaumuseum). W czasie II wojny światowej spłonął główny opawski budynek muzealny.

  26 czerwca 1949 roku muzeum zostało przejęte przez administrację państwową i otrzymało nazwę Muzeum Śląskie. Od 1955 roku jest instytutem naukowym. W 1958 roku do Muzeum Śląskiego przyłączono Muzeum Petra Bezruča.

  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Pod koniec 1985 roku posiadało 1 759 217 eksponatów.

  Muzeum dziś[]

  Przedstawia ono etnologiczne i archeologiczne eksponaty związane tematycznie z przyrodą i historią czeskiego i austriackiego Śląska i północnych Moraw. Ponadto muzeum posiada zbiór obrazów i grafik artystów austriackich i europejskich.

  W Opawie zbiory muzeum są eksponowane w:

  Ostrawica (czes. Ostravice, niem. Ostrawitz(a)) – rzeka we wschodnich Czechach w kraju morawsko-śląskim, prawy dopływ górnej Odry.Lech Szaraniec (ur. 1940) − organizator i twórca restytuowanego po latach Muzeum Śląskiego w Katowicach, jego emerytowany dyrektor, autor licznych publikacji dotyczących historii i kultury Górnego Śląska, malarz i poeta, doktor nauk humanistycznych, fotograf i zbieracz przedwojennych pocztówek.
 • głównym budynku (Výstavní budova, ulica Sady U Muzea 1)
 • domu pamiątkowym Petra Bezruča (Památník Petra Bezruče, ulica Ostrožná 35).
 • Pałacu Blüchera (Blücherův palác).
 • Poza miastem do muzeum należą:

 • Arboretum w Novym Dvoře
 • Pomnik II wojny światowej (Památník II. světové války) w Hrabyně
 • Muzeum fortyfikacji Hulczyn (Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky)
 • Chata Petra Bezruča (Srub Petra Bezruče) w Ostrawicy.
 • Bibliografia[]

 • Gawrecki Dan, Opava jako intelektuální a kulturní středisko Rakouského Slezska 1742-1847, w: Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany pod red. Hanny Łaskarzewskiej i Anežki Baďurovej, Cieszyn 1998, s. 39.
 • Kalus Jaromír, Powstanie i rozwój Muzeum Śląskiego w Opawie (1814-2005), w: Ziemia Śląska pod red. Lecha Szarańca, t. 6, Katowice 2005, s. 63-70.
 • Szaraniec Lech, Muzealnictwo na Górnym Śląsku 1802-2002, w: Ziemia Śląska pod red. Lecha Szarańca, t. 6, Katowice 2005, s. 63.
 • Przypisy

  1. Das älteste Museum in der Tschechischen Republik – Najstarsze muzeum Republiki Czeskiej
  2. Roku 1814 bylo totiž v Opavě založeno Gymnazijní muzeum, první instituce tohoto charakteru na území dnešní ČR cytat z oficjalnej strony muzeum
  3. W momencie powstania było jednak dopiero drugim muzeum w granicach ówczesnej Korony Czeskiej, po powstałym w 1802 roku Muzeum Szersznika.
  4. Por. J. Kalus, Powstanie i rozwój Muzeum Śląskiego w Opawie..., s. 63.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obszar Umocnień Czechosłowackich Hlučín-Darkovičky (czes. Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky) – oddział Muzeum Śląskiego w Opawie obejmujący obszar „betonowej granicy” – czechosłowackich fortyfikacji zbudowanych w latach 1935-1938. Budowle poddawane były gruntownej renowacji od połowy lat 80. XX wieky i udostępnione zostały zwiedzającym w 1992 roku.
  Petr Bezruč, właściwie Vladimir Vašek (ur. 15 września 1867 w Opawie, zm. 17 lutego 1958 w Ołomuńcu) - czeski poeta.
  Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie to jedno z najstarszych muzeów publicznych w Europie Środkowej i najstarsze muzeum publiczne w Polsce, założone przez ks. Leopolda Jana Szersznika w roku 1802.
  Morawy (czes. Morava, łac. Moravia, niem. Mähren) – kraina historyczna we wschodniej części Republiki Czeskiej (potocznie – dzisiejszych Czech), jedna z trzech krain (obok Czech i Śląska Czeskiego) wchodzących w skład tego państwa. Północne fragmenty Moraw leżą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kietrz, Baborów) – były to dawne enklawy morawskie na obszarze Śląska, powstałe w wyniku włączenia do Śląska większości terytoriów dawnego morawskiego księstwa opawskiego (który to około dwustuletni proces zakończył się w 1613 r.).

  Reklama