• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Czworak – w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych budynek mieszkalny o czterech mieszkaniach, z których każde ma osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.Wozownia – budynek wykorzystywany na przechowywanie powozów, karet, konnych wozów strażackich, artyleryjskich oraz innych pojazdów wraz z ich wyposażeniem. Dawniej znajdowały się w zespołach pałacowych, na zamku, kamienicy, w karczmie, w zajeździe, w willi, na dworach szlacheckich. Tam gdzie była ich potrzeba przechowywania lub gdzie mieszkał właściciel pojazdu. Drewniane o prostej konstrukcji lub ceglane o często bogatych zdobieniach. Zdarzało się iż łączono ze stajnią lub innymi budynkami folwarcznymi.

  Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – skansen znajdujący się w Radomiu, w województwie mazowieckim. Usytuowany w malowniczym, pofałdowanym terenie na południowo-zachodnich obrzeżach miasta, w dolinie Mlecznej. Na obszarze 32 ha zgromadzono ponad 60 obiektów architektury ludowej, głównie drewnianej.

  Muzeum prezentuje kulturę oraz budownictwo regionu radomskiego. Wśród unikatowych zbiorów znajdują się także współcześnie zrekonstruowane zabudowania.

  Podzakrzówek dawniej też Tczów-Podzakrzówek – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Tczów.Przysucha – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, położone na krańcu Wzniesień Południowomazowieckich, w pobliżu rzeki Radomki. Historycznie leży w Małopolsce.

  Na terenie Muzeum wyznaczono ścieżkę przyrodniczą biegnącą pomostami ponad mokradłami. Nad jednym ze stawów znajduje się wieża widokowa.

  Historia[ | edytuj kod]

  Fragment ekspozycji

  Muzeum powstało w 1977 roku na obrzeżach Radomia, skupiając w jednym miejscu zabytki okręgu oraz ukazując charakterystykę zabudowań w dawniejszych czasach. Główną rolą placówki jest gromadzenie i prezentacja zabytków architektury ludowej oraz domów bogatszych mieszkańców (dwory). Wyodrębniona część ekspozycji to skansen bartniczo-pszczelarski.

  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Bróg – zabudowanie gospodarcze służące do przechowywania płodów rolnych, ruchomy daszek słomiany przesuwany na 4 wkopanych w ziemię słupkach (zwanych brożynami), osłaniający składowane siano lub ziarno przed zawilgoceniem przez opady atmosferyczne.

  Najstarszym z zabytków jest drewniany kościół pw. św. Doroty z Wolanowa (z roku 1749), którego największą wartość stanowi iluzjonistyczna polichromia przedstawiająca bogate wnętrze barokowej świątyni murowanej. Muzeum posiada także kolekcję wiatraków, prezentującą różne typy tych budowli. Oprócz budynków w muzeum znajdują się oryginalne naczynia, przedmioty codziennego użytku, a także zwierzęta gospodarcze m.in. owce, kozy itp. Dzięki temu młodsi zwiedzający mogą realniej odczuć charakter i uroki życia na wsi z początku XX wieku. W skansenie organizowane są też różne imprezy np. Święto Chleba, Święto Ziemniaka czy inscenizacje historyczne.

  Mleczna – rzeka, prawobrzeżny dopływ Radomki o długości 27,8 km i powierzchni dorzecza ok. 200 km². Bierze początek z kilku cieków źródłowych m.in. spod Kacprowic, Franciszkowa, Wolanowa i Młodocina, które łączą się w jeden ciek w okolicach wsi Gawronie.Paltrak – typ wiatraka, w którym zasadniczą częścią są obracane wiatrem śmigła (skrzydła) poruszające urządzenia do mielenia ziarna. Paltrak (podobnie jak koźlak) obracany jest w całości wraz z maszynami na kierunek wiatru.
  Wnętrze chałupy

  Muzeum znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki" (nazwa odnosi się do prawego dopływu Mlecznej, którego ujście jest tuż przed terenem skansenu – mylnie nazwana na mocy Uchwały Rady Miasta Radom nr 480/2009 z dn. 23 lutego 2009 r.), z rzadkimi gatunkami roślin, owadów, płazów. Przez rezerwat wiedzie wyodrębniona ścieżka edukacyjna.

  Sam to pojazd, przeważnie samochód, motocykl lub ciągnik wykonany samodzielnie lub w warsztacie. Wykonywany jest w jednym egzemplarzu, rzadziej małej serii. Powstaje przez gruntowną przeróbkę seryjnego pojazdu lub zbudowanie od podstaw. W budowie wykorzystuje się wiele podzespołów pojazdów seryjnych. Nazwa wywodzi się od popularnego w latach 50. w Polsce konkursu tygodnika Motor o nazwie Samochód Amatorski Motoru, w którym redakcja czasopisma prezentowała konstrukcje wykonane własnoręcznie przez robotników czy rzemieślników.Borki – dzielnica Radomia, dawniej podradomska wieś. Sąsiaduje z Halinowem, Plantami, Wośnikami, Żakowicami, Zamłyniem i Starym Miastem. Ograniczona od zachodu rzeką Mleczną, Zalewem Borki; od południa ulicami: Suchą, Sosnową i Tartaczną; od wschodu: Torową i Tytoniową.

  Muzeum Wsi Radomskiej posiada też zbiory autarkicznej techniki rolniczej, obejmującej także jedyny w Polsce zbiór ciągników SAM wytwarzanych w wiejskich zagrodach (rozwijany od r. 2008), wraz z archiwum materiałów dotyczących tego specyficznego zjawiska w polskim rolnictwie.

  Radomskie (pot. t. Ziemia Radomska) – dawny region kulturowy na obszarze historycznej ziemi sandomierskiej, obejmujące tereny leżące w widłach rzek Wisły i Pilicy. Region został opisany przez Oskara Kolberga w XIX wieku.Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.
  Zagroda, okół, obejście – zespół budynków gospodarskich i mieszkalnych niewielkiego gospodarstwa wiejskiego wraz z podwórzem i otoczeniem.
  Janiszew dawniej też Janiszów (nazwa zmieniona dla uproszczenia pisowni) - wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Zakrzew.
  Jedlnia (dawniej też Jedlna) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Pionki.
  Brzeźce dawniej też Brzeście – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Białobrzegi, nad Pilicą.
  Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy (luzem lub sprasowanej w bele). W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.704 sek.