• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stębark (tuż po wojnie Sztymbark, niem. Tannenberg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Grunwald. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.
  Zakres zbiorów[]

  Muzeum prezentuje zabytki z regionu Warmii i Mazur z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej. Zawiera zbiory pochodzące w dużej mierze z muzeów z terenu byłych Prus Wschodnich m.in. z Heimatmusem w Olsztynie. Charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje: rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej. Kolekcje są prezentowane we wnętrzach, które niegdyś służyły administratorowi dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił Mikołaj Kopernik. Na ścianie krużganka umieszczona jest doświadczalna tablica z 1517 własnoręcznie wykonana przez astronoma. W zbiorach biblioteki przechowywany jest, jedyny w Polsce, inkunabuł medyczny pochodzący z biblioteki Mikołaja Kopernika.

  Lidzbark Warmiński (niem. Heilsberg, prus. Lēcbargs) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim. Siedziba władz powiatu oraz wiejskiej gminy Lidzbark Warmiński.Jerzy Sikorski (ur. 25 lipca 1935 w Wilnie) - polski historyk, doktor. Mediewista, specjalizuje się w historii Pomorza i badaniu życia i dzieła Mikołaja Kopernika. Pracownik urzędu ochrony zabytków w Olsztynie.

  Wśród zgromadzonych starodruków, w zasobach muzeum znajduje się m.in.:

 • XVIII-wieczny atlas świata Johanna Baptisty Homanna
 • Christoph Hartknoch: Alt- und Neues Preussen... Frankfurt nad Menem; Lipsk: In Verlegung Martin Hallervorden / Buchhändlern in Königsberg. Druckts Johann Andreae, 1684. (niem.)
 • Cykliczne imprezy[]

 • Cavata na olsztyńskim zamku
 • Wykłady zamkowe
 • Majątek muzeum[]

 • Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie
 • Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim (bez przedzamcza)
 • Pola Grunwaldzkie w Stębarku (od 1 marca 2011 roku samodzielna instytucja – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem)
 • Pałac Dohnów w Morągu
 • Część ratusza w Szczytnie
 • Budynek dawnego kościoła ewangelickiego w Barczewie
 • Willa i wozownia wraz z częścią parku przy ul. Metalowej w Olsztynie
 • Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie
 • Budynek Centralnego Magazynu Muzealiów w Olsztynie
 • część zamku w Reszlu (Galeria „Zamek”)
 • część ratusza w Mrągowie (Muzeum w Mrągowie).
 • Hieronim Skurpski (ur. 17 października 1914 w Skurpiu koło Działdowa, zm. 16 września 2006 w Olsztynie) – malarz, rysownik, historyk sztuki, działacz kultury. Honorowy obywatel miasta Działdowa. Absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, po czym rozpoczął studia na warszawskiej ASP, studia przerwane przez II wojnę światową ukończył w 1950. Laureat nagrody Osobowość Roku Warmii i Mazur 2002.Johann Baptist Homann (ur. 20 marca 1664 w Kamlach w Bawarii, zm. 1724) − rytownik, kartograf, były dominikanin, urzędnik.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Władysław Ogrodziński, pseud Stefan Sulima (ur. 2 czerwca 1918 w miejscowości Dolina koło Stanisławowa, zm. 6 lutego 2012 w Olsztynie) – polski prozaik, eseista, reportażysta, pracownik naukowy, działacz kulturalny i społeczny.
  Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowił siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Największa sala ekspozycyjna to dawny refektarz z finezyjnym sklepieniem kryształowym z ok. 1520. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.
  Piśmiennictwo – ogół wypowiedzi językowych utrwalonych w piśmie, pełniących określone funkcje w różnych dziedzinach życia społecznego; obejmuje m.in. literaturę piękną, publicystykę, dzieła naukowe i popularnonaukowe, dokumenty życia zbiorowego.
  Ratusz miejski w Mrągowie – budynek położony w Mrągowie przy ulicy Ratuszowej, między Placem Kajki, a Małym Rynkiem. Został wybudowany w latach 1824-25 w stylu neoklasycystycznym na planie prostokąta z inicjatywy ówczesnego burmistrza Mrągowa - Bogumiła Drobnickiego. Jest budowlą piętrową, podpiwniczoną z zagospodarowanym poddaszem, pokrytym naczółkowym dachem z czerwonej ceramiki. Na środku dachu znajduje się czteroboczna neobarokowa wieża z czterema tarczami zegarowymi. Szczyt zakończony jest blaszanym hełmem. Na jego wierzchołku mieści się iglica z metalową chorągiewką.
  Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.
  Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie), obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej, który rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 uznany został za pomnik historii. W szerszym ujęciu cały obszar, na którym rozgrywała się bitwa pod Grunwaldem.
  Ratusz w Szczytnie – zabytkowy ratusz w Szczytnie zbudowany w 1937 roku. Pełni funkcję siedziby władz miejskich oraz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.