• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie.Jerzy Dobrzycki (ur. 22 września 1900 w Inwałdzie, zm. 18 września 1972 w Krakowie) – historyk sztuki. W latach 1946–1964 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
  Status prawny i struktura organizacyjna Muzeum[ | edytuj kod]

  Muzeum działa w oparciu o:

  1. ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
  2. ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  3. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym
  4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  5. statutu
  6. strategię na lata 2006-2014
  7. kodeks etyki zawodowej ICOM

  Zgodnie ze statutem jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy i oddziały:

  Ulica Pomorska – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie jest filią Fabryki Emalia Oskara Schindlera. Szopki krakowskie – bogato zdobione, wielowieżowe sceny o architekturze nawiązującej do zabytków Krakowa, przedstawiające misterium Bożego Narodzenia.
  1. Działy
   1. Dział Historii i Sztuki Krakowa Średniowiecznego,
   2. Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowożytnego,
   3. Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego,
   4. Dział Historii i Sztuki Krakowa Współczesnego,
   5. Dział Drukarstwa, Introligatorstwa i Prasy Krakowskiej,
   6. Dział Folkloru i Tradycji Krakowa,
   7. Dział Fotografii Krakowskiej,
   8. Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów,
   9. Dział Edukacji – z udostępnieniem Wieży Ratuszowej i Barbakanu,
   10. Dział Promocji i Marketingu,
   11. Dział Księgowości,
   12. Dział Administracji,
   13. Biblioteka Naukowa i Archiwum.
  2. Oddziały
   1. Oddział I „Pałac Krzysztofory”, z Filią „Wieża Ratuszowa”,
   2. Oddział II „Dom pod Krzyżem”,
   3. Oddział III „Stara Synagoga”,
   4. Oddział IV „Fabryka Emalia Oskara Schindlera”, z filiami: Filia „Ulica Pomorska” i Filia „Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza”,
   5. Oddział V „Celestat”, z filiami: Filia „Barbakan” i Filia „Mury Obronne”,
   6. Oddział VI „Kamienica Hipolitów”,
   7. Oddział VII „Dom Zwierzyniecki”,
   8. Oddział VIII „Dzieje Nowej Huty”,
   9. Oddział IX „Rynek Podziemny”,
   10. Oddział X „Thesaurus Cracoviensis”.

  Nadzór nad Muzeum w sposób ogólny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w sposób bezpośredni bezpośredni – organizator. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. 21 września 2005 r. Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr DDN-IV/PRM/84/05 prowadzonego przez Ministra Dziedzictwa i Kultury Narodowej.

  Dom Zwierzyniecki (dawniej Zwierzyniecki Salon Artystyczny) – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieszczący się przy ulicy Królowej Jadwigi 41. Prezentowana jest tu twórczość związanych ze Zwierzyńcem artystów oraz organizowane są wystawy czasowe związane z tą dzielnicą Krakowa, krakowskimi przedmieściami oraz folklorem miejskim.Podziemia Rynku Głównego – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujący się pod płytą Rynku Głównego. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tys. m².

  Od 2005 roku muzeum jest zrzeszone w powstałej w Paryżu w 1946 Międzynarodowej Radzie Muzeów (ang. International Counsil of Museums – ICOM) – organizacji pozarządowej zrzeszającej muza i ich pracowników. 15 Ogólne Zgromadzenie ICOM w dniu 4 listopada 1986 r. w Buenos Aires, w Argentynie uchwaliło kodeks etyki zawodowej Międzynarodowej Rady Muzeów.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Apteka "Pod Orłem" w Krakowie na Placu Bohaterów Getta (dawniej Mały Rynek, potem plac Zgody) – jedyna apteka w getcie krakowskim w Podgórzu w czasie okupacji hitlerowskiej Krakowa. Prowadził ją Tadeusz Pankiewicz, jedyny Polak mieszkający w granicach getta, od początku do końca jego istnienia. Apteka była konspiracyjnym miejscem aprowizacyjnym, pomocowym i kontaktowym dla Żydów mieszkających w getcie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uchwała Nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa [dostęp 2019-04-28].
  2. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W: Encyklopedia Krakowa. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 640. ISBN 83-01-13325-2.; Rekapitulacja dziejów. Dziennik Polski, 2003-12-20. [dostęp 2020-10-13].
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902)
  4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
  7. Statut Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 20 października 2008].
  8. Strategia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006–2014. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 20 października 2008].
  9. Struktura Organizacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 20 października 2008].
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Fabryka Emalia Oskara Schindlera – fabryka założona w 1937 jako miejsce produkcji wyrobów emaliowanych i blaszanych. Wydzierżawiona, a potem przejęta przez niemieckiego przedsiębiorcę Oskara Schindlera w 1939, jako Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych - Deutsche Emaillewarenfabrik (DEF), prowadzona przez Schindlera do roku 1945. Fabryka mieści się przy ulicy Lipowej 4, na krakowskim Zabłociu. Schindler zatrudniał w niej zagrożonych eksterminacją Żydów, wpisanych następnie na tzw. listę Schindlera i uratowanych od zagłady.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Celestat (z niem. Zielstätte) – miejsce ćwiczeń członków krakowskiego bractwa kurkowego. Pierwotnie Celestat mieścił się w okolicach Bramy Mikołajskiej, później przy pałacu w Łobzowie. Działalność bractwa kurkowego była zawieszona od 1794 roku do lat 30. XIX wieku, w których zakupiono przy ulicy Lubicz dwór z ogrodem, obecnym Parkiem Strzeleckim. Na terenie tym wzniesiono pałacyk, który dziś nazywany jest Celestatem. Jest on oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i mieści stałą ekspozycję Z dziejów Krakowskiego Bractwa Kurkowego.
  Pochód Lajkonika, Harce Lajkonika – ludowa zabawa, która odbywa się w Krakowie co roku w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała (w "oktawę Bożego Ciała"). Główny bohater zabawy – lajkonik, (konik zwierzyniecki, tatarzyn) – brodaty jeździec w pseudoorientalnym stroju poruszający się na sztucznym koniku przytwierdzonym do pasa, przemierza tradycyjny szlak ze Zwierzyńca na Rynek Główny w Krakowie w towarzystwie kapeli Mlaskotów oraz orszaku włóczków odzianych w stroje krakowskie i "tatarskie".
  Wieża ratuszowa – gotycka wieża z XIV wieku znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie, o wysokości 70 m. Ocalała ze zburzonego w 1820 roku ratusza – wówczas głównego gmachu administracyjnego Krakowa.
  Cech (z niem. Zunft), w języku staropolskim Gilda, słowo pochodzące z języka dolnoniemieckiego "die Gilde", ta ze staro skandynawskiego gildi - nazwa oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, następnie cech rzemieślniczy – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu:
  Dom pod Krzyżem – zabytkowy budynek przy ulicy Szpitalnej 21 w Krakowie. Mieści się w nim Muzeum Teatralne im. Stanisława Wyspiańskiego, będące oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Muzeum prezentuje stałą wystawę Dzieje teatru krakowskiego oraz wystawy czasowe w tzw. Galerii Teatralnej.
  Regionalne Muzeum Młodej Polski "Rydlówka" – muzeum zajmujące zabytkowy dworek, znajdujące się w Krakowie, przy ul. Tetmajera 28 w Bronowicach Małych.
  Konkurs szopek krakowskich (Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską) – coroczny konkurs organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w którym krakowscy szopkarze rywalizują o nagrody w kilku kategoriach wiekowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.