• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Władysław Bogacki (ur. 1886, zm. w 1975 w Krakowie) – polski artysta fotograf. Członek Fotoklubu Polskiego. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jeden z najwybitniejszych polskich fotografików okresu międzywojennego. Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne – stowarzyszenie powstałe w 1902 roku w Krakowie. W pierwszych latach swojego istnienia używano również nazwy "Towarzystwo Fotografów Amatorów". W 1902 roku Towarzystwo zorganizowało I Polską Wystawę Fotografików. Od roku 1927 działało jako Fotoklub YMCA, a po II wojnie światowej jako wojewódzki oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Usamodzielniło się w 1960 roku. Przez wiele lat siedzibą stowarzyszenia był Pałac Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13. Kolejną siedzibą była Kamienica Hetmańska przy Rynku Głównym. Od 1993 roku siedzibą stowarzyszenia jest Galeria "Nafta" w gmachu Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ulicy Lubicz 25.
  Historia[ | edytuj kod]

  Początki Muzeum sięgają zorganizowanego przez Władysława Klimczaka, w 1972 roku, muzeum przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym. Trzy lata później otrzymało ono imię profesora Władysława Bogackiego. Mieściło się w pałacu Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13, a od 1982 roku, w kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Kamienica Hetmańska (tzw. Stara Mennica) – zabytkowa kamienica z XIV wieku przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie o cennej dekoracji rzeźbiarskiej z motywami heraldycznymi w jednej z sal, być może stanowiąca w XIV w. rezydencję królewską w mieście.

  31 grudnia 1986 roku, powołano odrębną, nie związaną z Krakowskim Towarzystwem Fotograficznym instytucję podległą Wydziałowi Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  Na początku lat 90. XX w. o Kamienicę Hetmańską zaczęli upominać się prawowici właściciele. Muzeum razem z Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym otrzymało nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu do końca 1992 roku.

  Od 1992 roku Muzeum mieści się przy ul. Józefitów 16, a od 2007 roku nosi imię Walerego Rzewuskiego. W 2018 roku tymczasową siedzibą muzeum stała się zabytkowa strzelnica przy ul. Królowej Jadwigi 220 na Woli Justowskiej; udostępniono w niej wystawę stałą pt. Portret oraz wystawę prac Wojciecha Plewińskiego.

  Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane i mają powstać w najbliższych latach np. Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum/Biblioteka Polskiej Piosenki, Muzeum Historii Podgórza, Centrum Numizmatyki Polskiej, Ośrodek Kultury Europejskiej "Europeum", Muzeum Ruchu Harcerskiego.Muzeum Fotografii im. Władysława Bogackiego – nieistniejące już muzeum w Krakowie prowadzone przez istniejące od 1902 roku Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Muzeum prowadzone było głównie w formie galerii i przekształcone zostało w placówkę o nazwie Galeria Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne "Nafta". Ta placówka muzealno-galeryjna dała również początek obecnie istniejącemu Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

  Za pracę na rzecz fotografii, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie zostało uhonorowane Złotym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” - odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stawarzyszenia Twórców.

  Status prawny i struktura organizacyjna Muzeum[ | edytuj kod]

  Muzeum działa w oparciu o ustawę o muzeach, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut Muzeum Historii Fotografii w Krakowie nadany Uchwałą nr 381/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2002 roku. Zgodnie ze statutem muzeum jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków. W Muzeum istnieją następujące jednostki organizacyjne:

  Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” – polskie odznaczenie niepaństwowe, przyznawane przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Autochrom lub autochrome – proces otrzymywania fotografii barwnych na płytach szklanych w postaci diapozytywów wynaleziony 17 grudnia 1903 przez braci Lumière, którzy w następnych latach udoskonalili tę metodę i w 1907 uruchomili produkcję płyt do zdjęć w barwach naturalnych. Przy zastosowaniu metody autochromu nie było możliwe uzyskanie barwnych fotografii na papierze.
  1. Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów
  2. Sekretarz Komisji Zakupów
  3. Dział Oświatowy, Wystaw i Promocji
  4. Dział Techniki i Technologii Fotografii
  5. Dział Fotografii
  6. Biblioteka i Archiwum
  7. Dział Administracji
  8. Dział Finansowo-Księgowy
  9. Stanowisko ds. Kadr i Sekretariatu
  10. Stanowisko ds. BHP

  Nadzór nad Muzeum w sposób ogólny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w sposób bezpośredni Rada Miasta Krakowa. Przy Muzeum działa dziesięcioosobowa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa. Wewnętrznie zasady pracy Muzeum są określone w Regulaminie Organizacyjnym.

  Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku niewielka willa przy ul. Józefitów 16, w której mieści się Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Muzeum założone zostało 31 grudnia 1986 roku.Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – powstał w 1995 roku. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. Fotoklub RP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP)


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Walery Rzewuski (ur. 14 kwietnia 1837 w Krakowie, zm. 18 listopada 1888 tamże) – fotograf, działacz społeczny i radny Krakowa.
  Jan Brunon Bułhak (ur. 6 października 1876 w Ostaszynie pod Nowogródkiem, zm. 4 lutego 1950 w Giżycku) – nestor polskiej fotografii; ojciec Janusza. Filozof i teoretyk fotografii. Założyciel Fotoklubu Wileńskiego (1927), a także współzałożyciel Fotoklubu Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.