• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

  Przeczytaj także...
  Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne – stowarzyszenie powstałe w 1902 roku w Krakowie. W pierwszych latach swojego istnienia używano również nazwy "Towarzystwo Fotografów Amatorów". W 1902 roku Towarzystwo zorganizowało I Polską Wystawę Fotografików. Od roku 1927 działało jako Fotoklub YMCA, a po II wojnie światowej jako wojewódzki oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. Usamodzielniło się w 1960 roku. Przez wiele lat siedzibą stowarzyszenia był Pałac Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13. Kolejną siedzibą była Kamienica Hetmańska przy Rynku Głównym. Od 1993 roku siedzibą stowarzyszenia jest Galeria "Nafta" w gmachu Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ulicy Lubicz 25.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Kamienica Hetmańska (tzw. Stara Mennica) – zabytkowa kamienica z XIV wieku przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie o cennej dekoracji rzeźbiarskiej z motywami heraldycznymi w jednej z sal, być może stanowiąca w XIV w. rezydencję królewską w mieście.
  budynek muzeum

  Krakowskie muzeum gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej.

  Ekspozycja[]

  Ekspozycja stała przedstawia następujące zagadnienia:

  Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane i mają powstać w najbliższych latach np. Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum/Biblioteka Polskiej Piosenki, Muzeum Historii Podgórza, Centrum Numizmatyki Polskiej, Ośrodek Kultury Europejskiej "Europeum", Muzeum Ruchu Harcerskiego.Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane i mają powstać w najbliższych latach np. Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum/Biblioteka Polskiej Piosenki, Muzeum Historii Podgórza, Centrum Numizmatyki Polskiej, Ośrodek Kultury Europejskiej "Europeum", Muzeum Ruchu Harcerskiego.
 • prehistoria fotografii, camera obscura i latarnia magiczna,
 • rekonstrukcja atelier fotograficznego przełomu XIX i XX w.,
 • historyczna fotografia: dagerotypia, ambrotypia, ferrotypia, pannotypia, fotografia stereoskopowa,
 • historia rozwoju technicznego aparatów fotograficznych począwszy od modelu pierwszego aparatu,
 • Fotoklub Polski, Fotoklub Wileński,
 • dawne reklamy prasowe zakładów fotograficznych,
 • wyposażenie ciemni fotograficznej z lat 20. i 30. XX w.
 • Muzeum prowadzi własną działalność wydawniczą. Rokrocznie bierze również udział w Nocy Muzeów.

  Muzeum Fotografii im. Władysława Bogackiego – nieistniejące już muzeum w Krakowie prowadzone przez istniejące od 1902 roku Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Muzeum prowadzone było głównie w formie galerii i przekształcone zostało w placówkę o nazwie Galeria Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne "Nafta". Ta placówka muzealno-galeryjna dała również początek obecnie istniejącemu Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.Stereofotografia, fotografia stereoskopowa – technika polegająca na wykonaniu dwóch zdjęć obiektu z różnych punktów widzenia.

  Historia[]

  Początki Muzeum sięgają zorganizowanego przez Władysława Klimczaka, w 1972 roku, muzeum przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym. Trzy lata później otrzymało ono imię profesora Władysława Bogackiego. Mieściło się w pałacu Pugetów przy ulicy Starowiślnej 13, a od 1982 roku, w kamienicy Hetmańskiej przy Rynku Głównym 17.

  Pannotypia, panotypia (z łac. pannus – sukno) – technika fotograficzna wynaleziona w 1853 r. przez firmę Wülff & Co., stosowana do ok. 1880 r.Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku niewielka willa przy ul. Józefitów 16, w której mieści się Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Muzeum założone zostało 31 grudnia 1986 roku.

  31 grudnia 1986 roku, powołano odrębną, nie związaną z KTF, instytucję podległą Wydziałowi Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

  Na początku lat 90-tych o Kamienicę Hetmańską zaczęli upominać się prawowici właściciele. Muzeum razem z Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym otrzymało nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu do końca 1992 roku.

  Od 1992 roku Muzeum mieści się przy ul. Józefitów 16, a od 2007 roku nosi imię Walerego Rzewuskiego.

  Ambrotypia – jedna z dawniejszych, stosowanych od 1852 roku, pozytywowych technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy obraz. Jasny wyciąg srebrowy cienko wywołanej mokrej płyty kolodionowej oglądany w świetle odbitym sprawia wrażenie pozytywu. Jasny obraz srebrowy na negatywie szklanym podkładany był z przeciwnej strony warstwą czarnej farby lub tkaniny. Obrazy tego rodzaju były często kolorowane.Latarnia czarnoksięska, latarnia magiczna, z łac. również laterna magica – najprostszy aparat projekcyjny rzutujący obraz ze szklanych przeźroczy. Składał się on z soczewki (często tylko samego szkła z namalowanym obrazem) oraz źródła światła.

  Status prawny i struktura organizacyjna Muzeum[]

  Muzeum działa w oparciu o ustawę o muzeach, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut Muzeum Historii Fotografii w Krakowie nadany Uchwałą nr 381/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2002 roku. Zgodnie ze statutem muzeum jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków. W Muzeum istnieją następujące jednostki organizacyjne:

  Fotoklub Polski - była to pierwsza, powstała w 1929 roku, ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca elitę fotografików z całej Polski. Członkowie wybierani byli przez Kapitułę Seniorów, w skład której wchodzili członkowie dożywotni: Jan Bułhak, Marian Dederko, Józef Kuczyński, Witold Romer i Tadeusz Wański.Noc Muzeów (niem. Lange Nacht der Museen, ang. Museums at Night) – impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych.
  1. Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów
  2. Sekretarz Komisji Zakupów
  3. Dział Oświatowy, Wystaw i Promocji
  4. Dział Techniki i Technologii Fotografii
  5. Dział Fotografii
  6. Biblioteka i Archiwum
  7. Dział Administracji
  8. Dział Finansowo-Księgowy
  9. Stanowisko ds. Kadr i Sekretariatu
  10. Stanowisko ds. BHP

  Nadzór nad Muzeum w sposób ogólny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w sposób bezpośredni Rada Miasta Krakowa. Przy Muzeum działa dziesięcioosobowa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa. Wewnętrznie zasady pracy Muzeum są określone w Regulaminie Organizacyjnym.

  Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne – fotografia otworkowa, rayografia.Aparat fotograficzny, potocznie aparat – urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura.

  Przypisy

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) (pol.)
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493) (pol.)
  3. Statut Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (pol.). Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 20 października 2008].
  4. Uchwała Zarządu Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu MHF (pol.)
  5. Regulamin Organizacyjny Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (pol.). Biuletyn Informacji Publicznej. [dostęp 20 października 2008].

  Zobacz też[]

 • Muzeum Fotografii im. Władysława Bogackiego w Krakowie
 • Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 • Muzea Krakowa
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Muzeum Historii Fotografii
 • Strona o MHF w ramach Biuletynu Informacji Publicznej
 • Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Ciemnia fotograficzna – miejsce służące do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych: negatywów, pozytywów, zwanych inaczej odbitką, i diapozytywów w procesie wywołania tych materiałów w fotografii tradycyjnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Atelier – [fr. wym. atelje] pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, stanowiących miejsce pracy twórczej artysty, dostosowanych do jego indywidualnych upodobań i charakteru wykonywanej profesji (fotografa, malarza, rzeźbiarza). Często pomieszczenie z dużymi oknami (pracownia malarska), czasem doświetlone przez dach, albo wręcz odwrotnie - zaciemnione (studio fotograficzne).
  Camera obscura (Camera obscura z łac. ciemna komnata) – prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty obraz. Była pierwowzorem aparatu fotograficznego.
  Walery Rzewuski (ur. 14 kwietnia 1837 w Krakowie, zm. 18 listopada 1888 tamże) – fotograf, działacz społeczny i radny Krakowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.089 sek.