• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Diecezjalne w Płocku

  Przeczytaj także...
  Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku – najstarsza świątynia rzymskokatolicka i najcenniejszy zabytek Płocka, położona na wznoszącym się 60 m nad Wisłą Wzgórzu Tumskim, miejsce spoczynku władców Polski.Benjamin Gerritsz. Cuyp (ur. w 1612 w Dordrechcie, zm. 1652 tamże) – holenderski malarz okresu baroku, przyrodni brat Jacoba Gerritsz. Cuypa (1594-1652), wuj Aelberta Cuypa.
  Antoni Julian Nowowiejski (ur. 11 lutego 1858 w Lubieni, zm. 28 maja 1941 w Działdowie) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk, biskup diecezjalny płocki w latach 1908–1941, arcybiskup ad personam od 1930, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego – muzeum w Płocku. Utworzone, jako pierwsze w Królestwie Polskim, przez kapłana diecezji płockiej ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego. Zbudowano je w 1903 r. według projektu architekta Stefana Szyllera. Dalszym współtworzeniem muzeum od roku 1913 zajmował się z ramienia bp. Nowowiejskiego, ks. Franciszek Giergielewicz.

  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.Stefan Szyller (ur. 4 września 1857 w Warszawie, zm. 22 czerwca 1933 w Kutnie) – polski architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu.

  Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z katedry płockiej oraz darowizny: ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka Tarczyńskiego. W latach 1929-1930 muzeum rozbudowano.

  Pieta z Drobina, ok. 1430
  Chrystus z Samarytanką, Benjamin Gerritsz. Cuyp

  Zbiory muzealne powiększają się o przywożone z kościołów diecezji płockiej zabytki, które przestały służyć kultowi religijnemu, a posiadają wartość historyczną lub artystyczną. W muzeum zgromadzono wiele różnorodnych dzieł sztuki. Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnictwo, kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych oraz zbiory malarstwa.

  Franciszek Giergielewicz h. Topór (ur. 26 sierpnia 1886 w Dobrzyniu, zm. 10 września 1941) – kanonik honorowy kolegiaty pułtuskiej Zwiastowania NMP, wikariusz Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, proboszcz w Płocku-Radziwiu, zamordowany przez hitlerowców w niemieckim obozie koncentracyjnm Soldau (KL) w Działdowie.Józef Kowalczyk (ur. 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych) – polski biskup rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989–2010, arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski od 2010.

  12 czerwca 2008 Muzeum Diecezjalne otrzymało nową powierzchnię użytkową znajdującą się w dawnym opactwie benedytyńskim w Płocku. Otworzono je podczas centralnych obchodów Roku Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w diecezji płockiej. Poświęcenia obiektu dokonał nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

  1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 w Szopienicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor literatury klasycznej i starochrześcijańskiej, biskup pomocniczy katowicki w latach 1997–2007, biskup diecezjalny płocki od 2007, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998–2007.
  Nowy oddział Muzeum Diecezjalnego.

  W nowej siedzibie znalazły się takie bezcenne zabytki sztuki sakralnej jak Herma św. Zygmunta, Kielich Księcia Konrada, Kielich Ferdynanda Wazy. Wystawa podzielona została na trzy części: Chrystus w sztuce: malarstwie i rzeźbie, Chrystus w Eucharystii i Chrystus w życiu świętych. Skarbiec muzealny jest jednym z pięciu najbogatszych w Polsce. W jednej z sal do końca 2008 roku będzie miała miejsce wystawa poświęcona bł. abp. Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu, z racji 150-rocznicy jego urodzin i 100-rocznicy sakry biskupiej. Docelowo ma tam być prezentowana sztuka współczesna poświęcona tematyce sakralnej. Z kolei w najstarszej części będą: archeologia, rękopisy, meble, bogata kolekcja pasów kontuszowych.

  Od 1993 do 2009 dyrektorem Muzeum był ks. Bronisław Gwiazda - profesor historii sztuki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Od 1 marca 2009 do 31 sierpnia 2013 tę funkcję pełnił ks. Stefan Cegłowski. Obecnie, od 1 września 2013 dyrektorem Muzeum jest ks. Andrzej Milewski.

  Od 9 kwietnia 2009 mocą dekretu biskupa płockiego Piotra Libery Muzeum nosi imię swojego założyciela błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.

  Zobacz też[]

 • Pontyfikał Płocki
 • Dawne opactwo benedyktyńskie w Płocku • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.