• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

  Przeczytaj także...
  Katarakta – rodzaj progu rzecznego zbudowanego ze skał bardzo odpornych na erozję, sąsiadujących ze skałami mniej odpornymi, wyżłobionymi głębiej przez rzekę. Na styku tych dwóch rodzajów skał powstaje rodzaj zapory pokonywanej przez wodę w gwałtowny sposób. Katarakty są tworzone zazwyczaj ze skał krystalicznych w obrębie zwartych koryt rzecznych (np. na Nilu, Huang He). Są poważnymi barierami w żegludze rzecznej i najczęściej bywają spławne jedynie w porze deszczowej. Termin ten używany jest najczęściej w odniesieniu do rzek Afryki.Dom Towarzystwa Przyrodniczego, Dom Przyrodników – jedna z najbardziej okazałych kamienic Gdańska, w latach 1846-1936 siedziba Towarzystwa Przyrodniczego, od 1958 r. siedziba Muzeum Archeologicznego.
  Nil (łac. Nilus, gr. Νεῖλος, arab. النيل) – najdłuższa rzeka na Ziemi (według niektórych źródeł, najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach) w środkowej i północno-wschodniej Afryce, przecinająca wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Płynie na obydwu półkulach; źródło znajduje się na 2°16′55.92″S, 29°19′52.32″E, a ujście na 31°N. Licząca prawie 3 mln km² powierzchnia dorzecza, na kontynencie afrykańskim ustępuje jedynie dorzeczu rzeki Kongo.

  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – placówka muzealna, utworzona w 1953 jako dział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. W czerwcu 1958, po uzyskaniu własnej siedziby, przekształcona została w Oddział Archeologiczny. Od 1 stycznia 1962 funkcjonuje jako samodzielne muzeum. Gromadzi zbiory dokumentujące: pradzieje północnej Polski, kulturę materialną mieszkańców Gdańska i Pomorza Gdańskiego, od wczesnego Średniowiecza po czasy nowożytne; bursztyn i wyroby z bursztynu, od pradziejów po współczesność; kulturę materialną dawnych i obecnych mieszkańców Sudanu.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Wschodnie, Pomerelia (kasz. Pòrénkòwô Pòmòrskô, niem. Pommerellen) – historyczna dzielnica Polski nad dolną Wisłą nad Morzem Bałtyckim w przybliżeniu obejmująca swym obszarem szeroki pas na zachód od dolnej Wisły, tj. wschodnią część województwa pomorskiego oraz północno-zachodnią część województwa kujawsko-pomorskiego. Historycznie Pomorze Gdańskie obejmowało także od zachodu Ziemię Sławieńską, która sąsiadowała z Pomorzem Zachodnim, zaś od Wschodu Pomorze Gdańskie sąsiadowało z Pomezanią i Prusami.

  Organizatorem muzeum od 1953 i jego wieloletnim dyrektorem do 1983 był Leon Jan Łuka. Po jego śmierci dyrektorem placówki był w latach 1983-1991 Marian Kwapiński, 1991-2014 Henryk Paner,a od stycznia 2015 funkcję tę sprawuje Ewa Trawicka.

  W skład zbiorów muzeum weszła część zbiorów archeologicznych, która przetrwała zniszczenia wojenne Zachodniopruskiego Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku i drobna część kolekcji bursztynu.

  Blok z Faras – eksponat prezentowany jest w ramach stałej wystawy „Tajemnice Doliny Nilu” znajdującej się w muzeum.

  Niemal od momentu swego powstania muzeum prowadzi badania archeologiczne na terenie Pomorza Gdańskiego. Od 1987 obejmuje swymi badaniami także historyczne Śródmieście Gdańska (wcześniej był to obszar działania stacji archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, a muzeum jedynie sporadycznie podejmowało badania na tym terenie). Od 1993 ekspedycja muzealna prowadzi także badania archeologiczne (powierzchniowa inwentaryzacja stanowisk połączona z wykopaliskami) na terenie Sudanu, w rejonie IV katarakty Nilu.

  Motława (niem. Mottlau) – rzeka w województwie pomorskim, dopływ Martwej Wisły, płynąca przez Pojezierze Starogardzkie i Żuławy Wiślane, powiaty: starogardzki, tczewski, gdański i miasto Gdańsk.Faras (staroż. Pachoras) – miejscowość w północnym Sudanie, na północ od II Katarakty w pobliżu Wadi Halfa, obecnie zalana wodami jeziora Nasera.

  Główna siedziba muzeum mieści się w dawnym Domu Towarzystwa Przyrodniczego przy ul. Mariackiej 25/26, zajmując także sąsiednie kamienice przy ul. Dzianej, Długim Pobrzeżu oraz Bramę Mariacką. W czerwcu 2008 otwarto nową wystawę poświęconą życiu w średniowiecznym Gdańsku. Znalazła się ona w odremontowanym, zabytkowym spichlerzu „Wisłoujście” (dawniej „Błękitne Jagnię”, zbudowany od XVI wieku do XVIII wieku), przy ul. Chmielnej 53 na Wyspie Spichrzów. Ponadto muzeum użytkuje w Gdańsku odbudowany budynek dawnego browaru przy ul. Rycerskiej 9. W 1993 muzeum przejęło w użytkowanie dwa skrzydła pokrzyżackiego zamku w Gniewie, gdzie powstał oddział muzeum. W 2001 roku otwarto kolejny oddział - skansen archeologiczny „Grodzisko” w Sopocie, gdzie prezentowane są zrekonstruowane, dokładnie w miejscach ich odkrycia, zabudowania wczesnośredniowiecznego grodu. W 2014 roku muzeum udostępniło do zwiedzania relikty romańskiego refektarza z zachowanymi sklepieniami. Pomieszczenie zostało odkryte w trakcie badań archeologicznych pod Placem Dominikańskim – obecnie oddział muzeum „Piwnica Romańska”.

  Grodzisko w Sopocie – wczesnośredniowieczne grodzisko w obrębie miasta Sopot, otoczone wałem i fosą, porośnięte bukowym lasem. Funkcjonuje jako skansen archeologiczny będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.Sudan – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku, był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części, spadł na trzecie miejsce ustępując miejsca Algierii i DRK.
  Dom Towarzystwa Przyrodniczego i Brama Mariacka od strony Motławy

  Oddziały[]

 • Oddział w Gniewie (Muzeum Zamkowe)
 • Skansen archeologiczny „Grodzisko w Sopocie”, ul. Haffnera 63, Sopot,
 • Piwnica Romańska, Plac Dominikański 1, Gdańsk,
 • Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”, w spichlerzu „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk
 • Przypisy

  Ulica Chmielna (niem. Hopfengasse) – ulica biegnąca w całości na Wyspie Spichrzów. Bierze początek na mostku przy ulicy Toruńskiej, w środku biegu zostaje przecięta przez Podwale Przedmiejskie. Kończy się w zrujnowanej części Wyspy Spichrzów, przechodząc w krótką (ok. 50 m) ulicę Pożarniczą.Spichlerz (czasem: śpichlerz, spichrz, elewator zbożowy) – jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż – luzem lub w workach, charakteryzujący się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
  Ulica Mariacka (niem. Frauengasse) – ulica w Gdańsku na Głównym Mieście, biegnąca przez historyczną Dzielnicę Mariacką.
  Zamek w Gniewie – zamek zbudowany przez Zakon krzyżacki na planie czworoboku po 1290 roku i rozbudowany w XIV i XV wieku, następnie od połowy XV do 1772 roku siedziba polskich starostów.
  Leon Jan Łuka (ur. 1 kwietnia 1918 w Obrzycach koło Międzyrzecza, zm. 3 sierpnia 1983 r. w Gdyni) – polski archeolog, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
  Długie Pobrzeże (niem. Lange Brücke) – deptak nadwodny w Gdańsku na Głównym Mieście, ciągnący się wzdłuż zachodniego brzegu Motławy.
  Zachodniopruskie Muzeum Prowincjonalne w Gdańsku (od 1923 r. pod nazwą Państwowe Muzeum przyrodnicze i Prehistoryczne) (niem. Westpreußisches Provinzial Museum) - muzeum przyrodnicze i archeologiczne w Gdańsku działające w latach 1880 - 1945.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.