• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muzea w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Ogród Józefa Mehoffera znajduje się przy domu Józefa Mehoffera przy ulicy Krupniczej 26 w Krakowie i zajmuje powierzchnię 16 arów.Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – muzeum mieszczące się w budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie.

  Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane i mają powstać w najbliższych latach np. Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum/Biblioteka Polskiej Piosenki, Muzeum Historii Podgórza, Centrum Numizmatyki Polskiej, Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum”, Muzeum Ruchu Harcerskiego.

  Fort 52a „Łapianka” (Jugowice) – jeden z fortów Twierdzy Kraków. Powstał w latach 1896-1902 (według innych źródeł 1897-1898).Karol Estreicher młodszy (ur. 4 marca 1906 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1984 tamże) – polski historyk sztuki, prozaik, autor licznych publikacji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ (1951-76). Był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Lista placówek muzealnych w Krakowie
 • 2.1 Państwowe Zbiory Sztuki – Zamek Królewski na Wawelu
 • 2.2 Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z oddziałami i galeriami
 • 2.3 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z oddziałami
 • 2.4 Muzea uniwersyteckie
 • 2.4.1 Muzea Polskiej Akademii Nauk
 • 2.4.2 Muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2.4.3 Muzea w strukturach pozostałych uczelni krakowskich
 • 2.4.4 Uniwersyteckie ośrodki dokumentacyjne i bibliograficzne
 • 2.5 Muzea Kościelne
 • 2.6 Oddziały Muzealne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 2.7 Muzea Pozostałe
 • 2.7.1 Muzea etnograficzne
 • 2.7.2 Muzea historyczne
 • 2.7.3 Muzea wojskowe
 • 2.7.4 Muzea martyrologiczne
 • 2.7.5 Muzea techniczne
 • 2.7.6 Muzea artystyczne (muzea sztuki)
 • 2.7.7 Muzea biograficzne
 • 2.7.8 Muzea literatury
 • 2.7.9 Muzea specjalistyczne
 • 2.8 Ekomuzea
 • 2.9 Muzea obecnie nieistniejące
 • 3 Przypisy
 • 4 Linki zewnętrzne
 • Historia[ | edytuj kod]

  Historia muzealnictwa w Krakowie rozpoczyna się pod koniec XIX wieku. Najstarszym muzeum jest Muzeum Archeologiczne założone w 1850 roku przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie. 7 października 1879 roku Rada Miasta Krakowa powołała do życia Muzeum Narodowe. Z kolei początki Muzeum Czartoryskich sięgają aż 1801 roku. W 1876 Czartoryscy oddali do użytku publicznego swoją Bibliotekę. Kolejna otwarta w Krakowie instytucja to Muzeum Historyczne, które powstało w 1899 roku.

  Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – muzeum geologiczne działające w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.Smocza Jama – jaskinia krasowa w obrębie zrębu Wawelu, jedna z turystycznych atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku wawelskim, upamiętniona w 1972 r. jego pomnikiem autorstwa Bronisława Chromego.

  Na uwagę zasługuję również Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. W 1920 roku zbiory Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego zostały przekazane Muzeum Narodowemu, Centrum Sztuki swoją siedzibę uzyskało dopiero w roku 1994. Do dzisiaj możemy podziwiać tam ogromny zbiór przedmiotów związanych z Japonią. Obecnie Centrum jest siedzibą Ogólnopolskiego Klubu Bonsai.

  Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie.Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie – nieistniejące już jedno z prywatnych muzeów krakowskich sięgające drugiej połowy XIX wieku, upaństwowione w 1951 roku.

  W czasie wojny pomieszczenia muzealne służyły innym niż muzealne celom, więc po jej zakończeniu starano się jak najszybciej udostępnić je publiczności. Po zakończeniu działań wojennych Muzeum Archeologiczne i Muzeum Etnograficzne otrzymały nowe siedziby, w których umieszczono zachowane zbiory. Działalność wznowiło też Muzeum Czartoryskich, które utraciło wiele wspaniałych eksponatów.

  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Muzeum Paleobotaniczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – muzeum mieszczące się w budynku przy ul. Kopernika 31 przy Ogrodzie Botanicznym. Ekspozycja muzealna przedstawia ewolucję świata roślinnego we wszystkich okresach geologicznych. Kolekcje muzealne obejmują m.in.:

  Z czasem pojawiały się nowe obiekty muzealne. W 1977 roku ich liczba wzrosła do szesnastu. Na początku lat osiemdziesiątych było ich już dwadzieścia jeden. Wraz z powstawaniem nowych obiektów wzrastało również zainteresowanie zwiedzających. Największą popularnością w latach siedemdziesiątych cieszyły się: zbiory wawelskie, Muzeum Narodowe, Muzeum Historii UJ i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

  Ekspozycja „Dawne Narzędzia Tortur” – stała ekspozycja zorganizowana w piwnicach jednej z kamienic przy ul. Floriańskiej w Krakowie o charakterze prywatnej placówki muzealnej. Na wystawie prezentowanych jest kilkanaście średniowiecznych narzędzi tortur, między innymi:Ulica Pomorska – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie jest filią Fabryki Emalia Oskara Schindlera.

  Najważniejsze pozostało jednak Muzeum Narodowe. Zostało ono oddane w zarząd Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1949 roku. Muzeum, tak jak inne, wzbogacało swoje zbiory poprzez zakupy, darowizny i depozyty. Anna Lewandowska przekazała na rzecz muzeum 36 prac olejnych Olgi Boznańskiej.

  Drugim pod względem ważności było Muzeum Czartoryskich, które w 1951 roku stało się oddziałem Muzeum Narodowego. Siedem lat później rozpoczęto budowę Biblioteki Czartoryskich. W roku 1984, po dziesięciu latach konserwacji, podczas Dni Krakowa nastąpiło otwarcie budynku.

  Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” – jedyna placówka muzealna gromadząca pamiątki po kompozytorze Karolu Szymanowskim, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, znajduje się w Zakopanem przy ulicy Kasprusie 19.Muzeum Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej – krakowskie muzeum historii teatru mieszczące się w budynku Narodowego Starego Teatru .

  Samodzielność uzyskało również Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (do tej pory istniało jako oddział Archiwum Akt Dawnych). Siedzibą muzeum stał się pałac Pod Krzysztofory. W 1969 roku urządzono i oddano dla publiczności Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”.

  W odnowionym średniowiecznym budynku Collegium Maius powstało Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórcą muzeum był Karol Estreicher. Estreicher usunął z dziedzińca pomnik Mikołaja Kopernika, co spotkało się z licznymi głosami sprzeciwu. W jego miejsce kazał umieścić studnię. Sprowadził do muzeum liczne kontrowersyjne eksponaty jak np.: cukierki spożywane podczas obiadów czwartkowych, niedopałki cygar przez Mickiewicza na Wezuwiuszu. Muzeum otwarto na sześćsetlecie założenia Akademii Krakowskiej.

  Pałac biskupa Erazma Ciołka – zabytkowy pałac z XVI wieku znajdujący się przy ulicy Kanoniczej 17 w Krakowie. Obecnie oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.Dom Zwierzyniecki (dawniej Zwierzyniecki Salon Artystyczny) – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieszczący się przy ulicy Królowej Jadwigi 41. Prezentowana jest tu twórczość związanych ze Zwierzyńcem artystów oraz organizowane są wystawy czasowe związane z tą dzielnicą Krakowa, krakowskimi przedmieściami oraz folklorem miejskim.

  Ekspozycje organizowane były najczęściej w gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, którego prezesem był przez 26 lat Karol Estreicher.

  W 1945 roku powstały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Zbiory szybko się powiększały i zostały zaprezentowane publicznie na wystawie pt. Rozwój zbiorów wawelskich w 40-leciu Polski Ludowej 1945-1985. Na Wawelu prezentowane były cztery stałe wystawy: Sale i komnaty, Skarbiec, Zbrojownię, Wschód w zbiorach wawelskich, a później także Wawel Zaginiony. Urządzano też liczne wystawy okresowe. Wawel eksponował zbiory obce i brał udział w wystawach za granicą, udostępniając swoje cenne zbiory.

  Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.Dom Jana Matejki w Krakowie, muzeum poświęcone Janowi Matejce, założone w 1895, od 1904 oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

  Powojenne krakowskie placówki zostały odbudowane, tworzono również nowe muzea, a ilość ich inicjatyw została zwiększona. W 1945 roku zostało utworzone Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wizyta Włodzimierza Lenina w Krakowie zaowocowała stworzeniem muzeum jego imienia.

  Ekomuzeum, również Muzeum Rozproszone (od: ekologia + muzeum) – sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą i działającą kolekcję, gdzie elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.Podziemia Rynku Głównego – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajdujący się pod płytą Rynku Głównego. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tys. m².


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.
  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” – instytucja kultury założona w roku 1981, działająca pod adresem ul. Szczepańska 2 w Krakowie. Obecnie tworzone jest Muzeum Tadeusza Kantora i nowa siedziba Cricoteki przy ulicy Nadwiślańskiej 4, w budynku dawnej elektrowni podgórskiej.
  Anna Maria Lewandowska de domo Stachurska (ur. 20 września 1988 w Pruszkowie) – polska sportsmenka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalista do spraw żywienia, zawodniczka karate KK Pruszków oraz reprezentantka kraju w karate tradycyjnym.
  Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopolu) – polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej w ogóle, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Apteka "Pod Orłem" w Krakowie na Placu Bohaterów Getta (dawniej Mały Rynek, potem plac Zgody) – jedyna apteka w getcie krakowskim w Podgórzu w czasie okupacji hitlerowskiej Krakowa. Prowadził ją Tadeusz Pankiewicz, jedyny Polak mieszkający w granicach getta, od początku do końca jego istnienia. Apteka była konspiracyjnym miejscem aprowizacyjnym, pomocowym i kontaktowym dla Żydów mieszkających w getcie.
  Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) − muzeum w Krakowie, publiczna placówka muzealna poświęcona zagadnieniom fotografii. Muzeum zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1987 roku.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.