• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Musza

  Przeczytaj także...
  Bauska (lit. Bauskė, niem., Bauske, hist. nazwa polska: Bowsk, jidysz בויסק, Bojsk) – miasto w południowej części Semigalii na Łotwie, położone niedaleko granicy z Litwą, siedziba okręgu.Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.
  Johaniszkiele (lit. Joniškėlis) - miasto na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, 17 km od Poswolu w rejonie pozwołskim.

  Musza (lit. Mūša, łot. Mūsa) – rzeka w północnej części Litwy i na Łotwie. Długość - 164 km, powierzchnia zlewni - 5318 km².

  Swoje źródła bierze kilkanaście km na południe od Żagorów. Płynie w kierunku południowo-wschodnim i łączy się z Daugyvenė, po czym kieruje się na wschód, przepływając niedaleko Johaniszkiele i Poswolu. Po przyjęciu dopływu Lėvuo, skręca na północ; 6 km płynie litewsko-łotewską granicą, zaś 18 km już na łotewskim terytorium. Nieopodal Bauska, łączy się z rzeką Niemenek (Nemunėlis) tworząc rzekę Lelupa. W widłach Muszy i Niemenka znajduje się Zamek Bowski.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO.

  Główne dopływy (wszystkie prawe) to: Vilkvedis, Voverkis, Kulpė, Kruoja, Daugyvenė, Mažupė, Lėvuo, Pyvesa, Viekšmuo, Tatula, Čeriaukštė.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Europy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Musza, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 815.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Lelupa (łot. Lielupe (dosłownie Wielka rzeka), niem.: Kurländische Aa lub Kurische Aa) - rzeka w Kurlandii, na Łotwie o długości 119 km (310 km razem z rzeką Niemenek) i zlewni o powierzchni 17 600 km².
  Zlewnia – całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej rzeki (jeziora, bagna itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do recypienta, obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się dorzeczem.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Zamek Bowski (łot. Bauskas Pils) – kompleks składający się z ruin zamku oraz późniejszego pałacu zlokalizowany w mieście Bauska (hist. Bowsk) na Łotwie. Zamek znajduje się na niewielkim wzgórzu w widłach rzek Niemenek (łot. Mēmele) i Musza w miejscu gdzie dają one początek Lelupie.
  Poswol (również Pozwoł, Pozwol, lit. Pasvalys) - miasto na Litwie w okręgu poniewieskim, założone p.n.e. Liczba ludności wynosi około 8700 mieszkańców, powierzchnia 129 tys. ha, a ludność całego okręgu 34 900 ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.876 sek.