• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mury miejskie w Krakowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Baszty Krakowskie – w przeważającej większości nieistniejące już baszty w mieście Krakowie (baszty miejskie) oraz w przeważającej większości zachowane baszty na Zamku Królewskim na Wawelu (baszty wawelskie).Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
  Brama Floriańska
  Barbakan
  Widok z Baszty Pasamoników na Bramę Floriańską i fragment muru obronnego
  Ganek straży na murach obronnych między Basztą Pasamoników a Bramą Floriańską
  Dawne baszty i bramy oznaczone są tablicami i zarysem w postaci niskiego muru
  Rycina murów z XVIII/IX wieku, Barbakan, Brama Floriańska i baszty: Pasamoników i Karczmarzy I
  Widok Barbakanu i Bramy Floriańskiej z obozującym taborem Kozaków - rycina z 1799 r.

  Mury miejskie w Krakowie – ciąg murów miejskich wraz z budowlami o charakterze obronnym (m.in. bramami i basztami), otaczający niegdyś obszar całego Krakowa (obecnie Stare Miasto), a którego niewielki odcinek zachowany został do dziś.

  Barbakan w Krakowie (zwany też potocznie Rondlem) – barbakan, najbardziej wysunięta na północ część fortyfikacji miejskich w Krakowie.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Powstanie
 • 1.2 Likwidacja
 • 2 Obiekty wzdłuż murów
 • 2.1 Barbakan
 • 2.2 Bramy
 • 2.3 Baszty
 • 2.4 Rondle
 • 3 Bibliografia
 • 4 Linki zewnętrzne
 • 5 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Baszta Siodlarzy – nieistniejąca już baszta w Krakowie, która położona była w ciągu murów miejskich, między Basztą Kowali po stronie północnej i Basztą Pierścienników po stronie południowej.
  Baszta Kowali – nieistniejąca już baszta w Krakowie, która położona była w ciągu murów miejskich, między Bramą Nową i przylegającą bezpośrednio do niej Basztą Piekarską po stronie północnej i Basztą Siodlarzy po stronie południowej.
  Baszta Bednarzy – nieistniejąca już baszta w Krakowie, położona niegdyś w ciągu murów miejskich, za Basztą Pierścienników, po stronie północnej. Ostatnia baszta krakowska w murze po stronie wschodniej, przed oddaloną o ok. 700 m Bramą Grodzką.
  Kościół Matki Boskiej Śnieżnej – kościół dominikanek, znajdujący się przy ul. Mikołajskiej 21 w Krakowie. Zwany jest też na Gródku.
  Baszta Czapników – nieistniejąca już baszta w ciągu murów miejskich w Krakowie. Baszta stała u wylotu ulicy św. Tomasza na planty.
  Cech (z niem. Zunft), w języku staropolskim Gilda, słowo pochodzące z języka dolnoniemieckiego "die Gilde", ta ze staro skandynawskiego gildi - nazwa oznaczająca zebranie, stowarzyszenie, następnie cech rzemieślniczy – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu:
  Brama Nowa − nieistniejąca już brama w Krakowie, była częścią fortyfikacji miejskich. Była jedną z ośmiu bram obok floriańskiej, sławkowskiej, grodzkiej, wiślnej, szewskiej, mikołajskiej-rzeźniczej (Brama na Gródku), pobocznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.