• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Murray Rothbard  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Foundation for Economic Education (FEE) jest pierwszą wspólczesną fundacją typu think tank założoną w USA celem studiowania i promowania filozofii wolności. FEE promuje, bada i wdraża wolny rynek oraz wydaje miesięcznik The Freeman.Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.
  Życiorys[ | edytuj kod]

  Stopnie naukowe[ | edytuj kod]

 • licencjat z matematyki, Uniwersytet Columbia (1945)
 • magisterium z ekonomii, Uniwersytet Columbia (1946)
 • doktorat z ekonomii, Uniwersytet Columbia (1956)
 • Stanowiska uniwersyteckie[ | edytuj kod]

 • wykładowca akademicki, City College of New York (1948-1949)
 • Profesor ekonomii, Polytechnic Institute of Brooklyn (1963-1985)
 • Wiceprzewodniczący do spraw akademickich, Ludwig von Mises Institute (1982-1995)
 • S.J. Hall Distinguished Professor of Economics, University of Nevada, Las Vegas (1986-1995)
 • Inne stanowiska[ | edytuj kod]

 • starszy analityk, William Volker Fund (1951-1962)
 • wydawca, Left and Right (1965-1968)
 • założyciel, Center for Libertarian Studies (1976)
 • stały wykładowca, Cato Institute (1977)
 • założyciel, Journal of Libertarian Studies (1977)
 • wydawca, Journal of Libertarian Studies (1977-1995)
 • konsultant, U.S. Commission on Gold (1981-1982)
 • założyciel, The Review of Austrian Economics (1987)
 • wydawca, The Review of Austrian Economics (1987-1995)
 • Publikacje[ | edytuj kod]

  Oprócz teorii ekonomicznej i politycznej w swoich pracach Rothbard zajmował się także tematyką historii ekonomii. Jako jeden z niewielu autorów badał i opisywał szkoły ekonomiczne z epok poprzedzających Adama Smitha, między innymi scholastyków i fizjokratów.

  Filozofia polityczna, filozofia państwa, filozofia polityki – dział filozofii praktycznej stanowiący krytyczną refleksję nad życiem politycznym i państwem: zwłaszcza istotą polityki, naturą, pochodzeniem i prawomocnością władzy, pochodzeniem, zmiennością i wartością moralną ustrojów państwowych. Jako refleksja krytyczna filozofia polityczna analizuje podstawowe pojęcia związane z życiem politycznym, takie jak pokój, wolność, sprawiedliwość czy postęp. Jako refleksja twórcza zmierza do oceny życia politycznego i budowy postulatów ustrojowych: dlatego też niejednokrotnie miała znaczny wpływ na historyczny rozwój życia politycznego i społecznego.Artykuły konfederacji i wieczystej unii (ang. Articles of Confederation and Perpetual Union), w skrócie często określane po prostu jako artykuły konfederacji to zasady ustrojowe przyjęte wspólnie przez 13 byłych kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Zasady zostały uzgodnione przez Kongres Kontynentalny 15 listopada 1777 roku i weszły w życie 1 marca 1781 roku, gdy zostały ratyfikowane przez wszystkie trzynaście stanów, które przyjęły nazwę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Artykuły konfederacji zostały zastąpione przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych 4 marca 1789 roku.
 • Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Misesa (pdf) (pol.)
 • An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (Historia myśli ekonomicznej z perspektywy szkoły austriackiej) – niedokończone wielotomowe dzieło poświęcone ekonomicznej szkole austriackiej
 • Ethics of Liberty (Etyka wolności)
 • Man, Economy, and State(Człowiek, gospodarka i państwo) (pdf) (ang.)
 • Power and Market (Władza i rynek)
 • Sociology of the Ayn Rand Cult (Socjologia kultu Ayn Rand), esej
 • O nową wolność. Manifest libertariański (For a New Liberty: The Libertarian Manifesto), Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska (online) (pol.)
 • Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza (What Has Government Done to Our Money), Fijorr Publishing (pdf) (pol.)
 • Ekonomia wolnego rynku – tom 1, 2 i 3 (Man, Economy, and State), Fijorr Publishing
 • Tajniki Bankowości, Fijorr Publishing
 • Egalitaryzm, jako bunt przeciw naturze, Fijorr Publishing
 • Etyka wolności, Fijorr Publishing (pdf) (ang.)
 • Edukacja – wolna i przymusowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Murray Rothbard, 1926-1995, www.ihr.org [dostęp 2020-07-09] (ang.).
  2. Murray Newton Rothbard (1926-1995) – Mémorial Find a Grave, www.findagrave.com [dostęp 2020-07-09] (fr.).
  3. Libertarian Party Rothbard Caucus.
  4. Biography of Murray N. Rothbard (1926-1995), mises.org [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-02-09] (ang.).
  5. JoAnn Beatrice Schumacher Rothbard (1928-1999) | Mises Institute, mises.org [dostęp 2017-11-25] (ang.).
  6. Rothbard Murray, Introduction by Murray N. Rothbard, Mises Institute.
  7. F.A.Hayek, Free Market Monetary System.
  8. Rothbard Murray, Etyka wolności, wyd. Fijor, Warszawa 2010.
  9. Hans-Hermann Hoppe, The Ethics of Liberty, Ludwig von Mises Institute.
  10. Rothbard Murray, Repudiating the National Debt.
  11. Rothbard Murray, To Save Our Economy From Destruction.
  12. Rothbard Murray, The Great Society: A Libertarian Critique.
  13. Rothbard Murray, The Noble Task of Revisionism.
  14. Rothbard Murray, The Fallacy of the Public Sector.
  15. For a New Liberty, rozdział 3.
  16. Rothbard Murray, Tax Day.
  17. Rothbard Murrey, The Mistery of Banking, Ludwig von Mises Istitute, 2008, s. 111.
  18. Has fractional-reserve banking really passed the market test? (Controversy), Independent Review, Styczeń 2003.
  19. Rothbard Murrey, The Case for the 100% Gold Dollar.
  20. Rothbard Murrey, Private Coinage; Repudiate the National Debt; Taking Money Back.
  21. Rothbard on War, fragmenty zaczerpnięte z artykułu z czasopisma Reason Magazine z roku 1973 i innych materiałów opublikowanych na Antiwar.com.
  22. Rothbard Murray, For a New Liberty, s. 265.
  23. Herbner Jeffrey, Frank A. Fetter (1863-1949): A Forgotten Giant, Mises Institute.
  24. Grimm, Curtis M.; Hunn, Lee; Smith, Ken G. Strategy as Action: Competitive Dynamics and Competitive Advantage. New York Oxford University Press (US). 2006. s. 43.
  25. Zobacz też esej autorstwa Robthbarda pod tytułem Keynes the Man, pierwotnie opublikowany w Dissent on Keynes: A Critical Appraisal of Keynesian Economics, wydane przez Mark Skousen. New York: Praeger, 1992, 171–198; wersja internetowa na stronie Instytutu Ludwiga von Misesa.
  26. Ikeda, Sanford, Dyamics of the Mixed Economy: Toward a Theory of Interventionism, Routledge UK, 1997, 245.
  27. Rothbard Murray, Rozdział 2 Fundamentals of Intervention z książki Man, Economy and State, Instytut von Missa.
  28. Peter G. Klein, Why Intellectuals Still Support Socialism, Ludwig von Mises Institute, 15 listopada 2006.
  29. Man, Economy, and State, Rozdział 7-Konkluzja: Economics and Public Policy, Ludwig Von Mises Institute.
  30. Wywiad z Murrayem N. Rothbardem, Ludwig von Mises Institute, lato 1990.
  31. Rothbard, Murray Newton. The Ethics of Liberty. NYU Press. 2003. s. 45–45.
  32. Kyriazi, Harold. Reckoning With Rothbard (2004). American Journal of Economics and Sociology 63 (2), 451.
  33. George C. Leef, Book Review of Egalitarianism as a Revolt Against Nature oraz inne eseje Murraya Rothbarda wydane przez David Gordon (edycja 2000), The Freeman, lipiec 2001.
  34. Murray Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, esej publikowany w całości na Lewrockwell.com, 2003. Zobacz też esej Rothbarda The Struggle Over Egalitarianism Continues, wstęp z 1991 roku do wznowienia książki Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor, Ludwig Von Mises Institute, 2008.
  35. Murary Rothbard, Race! That Murray Book, LewRockwell.com, grudzień 1994.
  36. Murray N. Rothbard, The Negro Revolution, New Individualist Review, tom 3, numer 1, lato 1963.
  37. Justin Raimondo, An Enemy of the State, s. 167–168, Prometheus Books, 2000.
  38. Roberta Modugno Crocetta, Murray Rothbard’s anarcho-capitalism in the contemporary debate. A critical defense, Ludwig Von Mises Institute.
  39. Michael Oliver, Exclusive Interview With Murray Rothbard, oryginalnie opublikowany w „The New Banner: A Fortnightly Libertarian Journal”, 25 lutego 1972.
  40. Exclusive Interview With Murray Rothbard The New Banner: A Fortnightly Libertarian Journal (25 lutego 1972).
  41. For A New Liberty (1973), s. 17.
  42. For A New Liberty (1973), Power and Market, rozdział 3.
  43. Rothbard Murray The Case for a 100% Gold Dollar.
  44. Powinno być jasne, że nowoczesna ułamkowa rezerwa centralna nie powinne być sztuczką, plan Ponziego, oszustwo, w którym sfałszowane pokwitowania magazynów są emitowane i krążą jako ekwiwalent dla gotówki ponoć reprezentowanej przez te pokwitowanie.” Rothbard, Murray. The Mystery of Banking, s. 96–97, 89–94.
  45. What is Money?, Gary North.
  46. Ibidem.
  47. Rothbard, Murray. The Mystery of Banking, s. 96–97, 89–94.
  48. The Case Against the Fed, Murray Rothbard: „Standard złota połączony z natychmiastową likwidacją banku, który nie jest w stanie spełnić swoich kontraktowych zobowiązań spowoduje, że powstanie wolny system bankowy, który będzie tak silny i zdrowy, że będzie minimalna szansa na kredyt napędzający inflację albo oszustwo. To prawdopodobnie prawie najlepsze rozwiązanie, aby potraktować bankierów z ułamkowej rezerwy bankowej jako malwersantów, ale to by wystarczyło jako najlepsze rozwiązanie do czasu aż ludzie będą gotowi na przejście na standard 100% rezerwy.”.
  49. Rothbard, Murray. The Mystery of Banking, Ludwig von Mises Institute. 2008. s. 111, 278.
  50. Rothbard, Murray. The Mystery of Banking, s. 261.
  51. http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/25th_annual_report.pdf.
  52. Ernesto Che Guevara R.I.P., Murray Rothbard, Left and Right: A Journal of Libertarian Thought, tom 3, numer 3 (wiosna-jesień1967).
  53. Joseph R. Stromberg, Murray Rothbard on States, War, and Peace: Part I (zobacz też Part II), Antiwar.com, pierwotnie opublikowane w czerwcu 2000.
  54. Zobacz oba eseje, Murray N. Rothbard, War, Peace, and the State, pierwszy raz opublikowany w 1963; Anatomy of the State, pierwsza publikacja w 1974, obie na LewRockwell.com.
  55. Murray N. Rothbard, Harry Elmer Barnes, RIP, z ostatniego numeru „Left and Right”, 1968, ponownie opublikowane na LewRockwell.com.
  56. Rothbard on War, fragment z artykułu w magazynie Reason Magazine z roku 1973 oraz inne materiały opuplikowane na stronie Antiwar.com, niedatowane.
  57. Murray N. Rothbard, For a New Liberty, s. 265.
  58. Murray Rothbard, War Guilt in the Middle East, „Left and Right”, Vol. 3 No. 3 (jesień 1967).
  59. Murray N. Rothbard, Pat Buchanan and the Menace of Anti-anti-semitism, grudzień 1990, pochodzi z The Irrepressible Rothbard, opublikowane na LewRockwell.com.
  60. Murray N. Rothbard, Who Are the Terrorists?, po raz pierwszy opublikowane w Libertarian Party News, marzec/kwiecień 1986, ponowne wydanie na stronie LewRockwell.com.
  61. Justin Raimondo. „Who is John T. Flynn?”, Mises Institute, źródło z 2009-05-27.
  62. Jeffrey A. Tucker. „Who Is Garet Garrett?”, Mises Institute, źródło z 2009-05-27.
  63. Murray N. Rothbard. „The Adam Smith Myth”, Mises Institute, źródło z 2009-05-27.
  64. e-book na stronie Instytutu Misesa.
  Bronx – jeden z pięciu okręgów (boroughs) Nowego Jorku oraz hrabstwo (county) w stanie Nowy Jork. Bronx położony jest w północnej części miasta, głównie na stałym lądzie, choć obejmuje swoim zasięgiem także parę mniejszych wysp.Rewizjonizm (łac. revisio – ponowne widzenie) – dążenie do zmiany określonego stanu rzeczy, poglądów. Ponowne rozpatrywanie ustalonych wniosków, ocenianie faktów według innych kryteriów. Rewizjonizm danego zagadnienia następuje po pewnym czasie (najczęściej jedno lub więcej pokoleń).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego – teoria sformułowana przez ekonomistów szkoły austriackiej mająca na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania, dynamikę oraz skutki cykli koniunkturalnych.
  George Joseph Stigler (ur. 17 stycznia 1911 w Renton, Waszyngton, zm. 1 grudnia 1991 w Chicago, Illinois) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1982 roku.
  Tomizm – system filozoficzny oparty na poglądach św. Tomasza z Akwinu. Tomizm wywodzi się z filozofii średniowiecznej, a jego różne nurty są żywe aż do dnia dzisiejszego.
  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.
  Frank Albert Fetter (ur. 8 marca 1863 w Peru, zm. 21 marca 1949 w Princeton) – amerykański ekonomista, przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii. Jego traktat Principles of Economics przyczynił się do spopularyzowania teorii Eugena von Böhm-Bawerka, Friedricha von Wiesera, Ludwiga von Misesa i Friedricha Hayeka na kontynencie amerykańskim.
  Szkoła austriacka, zwana też szkołą wiedeńską oraz prakseologiczną – jedna ze szkół ekonomii. Prezentuje podejście subiektywno-marginalistyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.097 sek.