• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Murawka darniowiec

  Przeczytaj także...
  Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków.Mniszek (Taraxacum F.H. Wigg.) – rodzaj bylin z rodziny astrowatych (Asteraceae). Liczy ponad 2000 gatunków na całej kuli ziemskiej. W Polsce występuje ok. 380 drobnych gatunków, rozpoznawanych tylko przez specjalistów. Gatunki te zebrane są w sekcje, które w popularnych opracowaniach opisane są jako gatunki zbiorowe. Ze względu na pewne podobieństwo morfologiczne bywa mylony z mleczem.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Murawka darniowiecgatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae.

  Rozmieszczenie i środowisko[ | edytuj kod]

  Gatunek południowopalearktyczny, ciepło- i sucholubny, zasiedla środowiska otwarte, porośnięte rzadką roślinnością zielną oraz mocno prześwietlone lasy. W siedliskach stosunkowo wilgotnych gniazduje w miejscach wyniesionych (suchych), choć z reguły unika wilgotnych łąk i lasów. Często pojawia się na obszarach zurbanizowanych. Pospolity w całej Polsce, ale nie występuje w wyższych partiach gór.

  Kraina palearktyczna (Palearktyka) – kraina zoogeograficzna obejmująca cały kontynent europejski, Wyspy Kanaryjskie, Azory, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka, Afrykę powyżej zwrotnika Raka, Półwysep Arabski poza pasem przybrzeżnym zaliczanym do krainy etiopskiej, Wyspy Japońskie, Azję Mniejszą i te regiony Azji, które leżą na północ od Himalajów. Jest największą powierzchniowo krainą zoogeograficzną.Myrmicinae – największa podrodzina mrówek o dużym zróżnicowaniu pod względem biologicznym. W tej podrodzinie występują mrówki wszystkożerne, drapieżne, odżywiające się wyłącznie nasionami, hodujące grzyby, stosujące niewolnictwo.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Długość ciała robotnic 3,0-4,0 mm; ciało czarnobrunatne lub brunatne. Stylik dwuczłonowy. Czułki 12-segmentowe. Królowa wielkości około 8 mm. Mrówki drapieżne i padlinożerne, korzystają też ze spadzi mszyc, głównie korzeniowych, a ich dietę uzupełniają nasiona, zwłaszcza roślin zielnych. Mrówki sąsiadujących ze sobą gniazd często toczą bitwy terytorialne. Robotnice nie oddalają się daleko od gniazda. Liczebność kolonii może osiągnąć 50000. W gnieździe może być więcej niż jedna królowa, ale najczęściej tworzy kolonie monoginiczne. Robotnica może żyć aż do 5 lat, a królowa znacznie dłużej. Loty godowe odbywają się od czerwca do początków sierpnia.

  Termofil, organizm ciepłolubny, organizm termofilny (z gr. thermós – ciepły, philéō – lubię) – ekstremofilny organizm żyjący w środowiskach o stosunkowo wysokich temperaturach. Kryterium temperatury granicznej jest różnie określane przez poszczególnych autorów. W najszerszym znaczeniu organizmami termofilnymi nazywane są gatunki wymagające do życia temperatur powyżej 20 °C.Czułki (łac. antennae, l.poj. antenna) – nitkowate lub palczaste narządy zmysłowe różnej budowy i pochodzenia, osadzone zwykle na głowie lub płacie głowowym wielu grup bezkręgowych organizmów zwierzęcych. Są bogato unerwione i ruchome. Czasami pełnią dodatkowe funkcje. U stawonogów nazywane są antenami. U owadów są to parzyste przysadki osadzone poza czołem, na policzku w okolicy oka lub po stronie brzusznej.

  Gniazda[ | edytuj kod]

  Gniazduje przeważnie w piaszczystej glebie (gniazda często z ziemnymi kopczykami), pod kamieniami ale także w próchniejących pniach. Podobnie jak hurtnicę zwyczajną można ją spotkać w mieście na chodnikach. Budowa gniazda pod kamieniami i płytami chodnikowymi związana jest z wykorzystaniem przez termofilne mrówki ciepła, dzięki któremu kolonie szybciej się rozwijają.

  Stylik, pomostek, pedicel – jedna z tagm tworząca pierwszą część metasomy stylikowców. Jest to przewężenie pomiędzy tułowiem a odwłokiem.Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.

  Podgatunki[ | edytuj kod]

  U murawki darniowiec wyodrębniono 11 podgatunków:

 • Tetramorium caespitum alternans Santschi, 1929
 • Tetramorium caespitum barabense Ruzsky, 1925
 • Tetramorium caespitum caespitomoravicum Kratochvil, 1941
 • Tetramorium caespitum caespitum Linnaeus, 1758
 • Tetramorium caespitum flavidulum Emery, 1922
 • Tetramorium caespitum japonicum Roeszler, 1936
 • Tetramorium caespitum oxyomma Karavaiev, 1912
 • Tetramorium caespitum pallidum Stitz, 1934
 • Tetramorium caespitum penninum Santschi, 1927
 • Tetramorium caespitum rhodium Emery, 1922
 • Tetramorium caespitum typicum Ruzsky, 1902
 • Robotnica

  Rójka, rojenie – liczne wystąpienie uskrzydlonych owadów dorosłych (imagines) w celu odbycia lotu godowego, podczas którego dochodzi do kopulacji.Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
 • Robotnica na mniszku

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Błonkoskrzydłe Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tetramorium caespitum, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Krzysztofiak L., Krzysztofiak A.,: Mrówki Formicidae Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.. 2006. http://czlowiekiprzyroda.eu/Ksiazki/29.pdf
  3. Radchenko A., Czechowska W., Czechowski W.: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXIV Błonkówki – Hymenoptera Zeszyt 63 Mrówki – Formicidae. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 2004.
  4. Krzysztofiak L., Krzysztofiak A.,: Mrówki środowisk leśnych Polski – przewodnik terenowy. 2004.
  Hurtnica zwyczajna (zwana również hurtnicą czarną) (Lasius niger) - często spotykana mrówka europejska stanowiąca myrmekofaunę miast (mrówkę tę można spotkać na chodnikach). Królowa osiąga wielkość do 9 mm. Robotnice wielkości około 4 mm. Loty godowe (rójka) odbywa się od czerwca do sierpnia. Podczas pierwszej rójki można zauważyć na ścieżkach wiele królowych tego gatunku z odrzuconymi po locie godowym skrzydłami szukających miejsca do założenia kolonii. Hurtnica zwyczajna zakłada gniazdo w sposób klasztorny składając larwy i wychowując pierwsze mrówki bez konieczności pożywiania się poza gniazdem.Podgatunek (łac. subspecies lub ssp.) – jeden z taksonów w systematyce organizmów, niższy od gatunku, a wyższy od odmiany.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.