• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Murawa kserotermiczna

  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Skowronno – rezerwat florystyczny na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim.Rojownik pospolity, rojnik pospolity, rojniczek pospolity (Jovibarba sobolifera) – gatunek rośliny należący do rodziny gruboszowatych. Występuje na niżu Polski, w pasie wyżyn oraz w Sudetach i Karpatach. Jest także rośliną uprawną i często dziczejącą (ergazjofigofit).
  Turzyca wiosenna (Carex caryophyllea L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych. Jest gatunkiem częstym, występującym na terenie prawie całej Europy.
  Naskalna murawa kserotermiczna na wzgórzu Apteka na Wyżynie Częstochowskiej
  Murawa kserotermiczna w starym kamieniołomie na Grojcu koło Żywca

  Murawa kserotermiczna – nieleśne zbiorowisko roślinne o charakterze murawowym lub murawowo-ziołoroślowym. Murawy kserotermiczne rozpowszechnione są w południowej i południowo-wschodniej Europie, w obszarach o suchym i ciepłym lecie. W Europie Zachodniej i Środkowej, w tym w Polsce, murawy kserotermiczne rozwijają się na nasłonecznionych zboczach na suchym podłożu wapiennym. W związku z tym gatunki budujące tego typu fitocenozy to głównie rośliny światłolubne i wapieniolubne. W Polsce murawy kserotermiczne to w zdecydowanej przewadze zbiorowiska seminaturalne, dla stabilności których konieczna jest ingerencja w postaci np. ekstensywnego wypasu.

  Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..Owsica łąkowa (Helictotrichon pratense (L.) Pilg.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Występuje w Europie i południowo-zachodniej Azji. W Polsce rośnie najliczniej na Wyżynie Małopolskiej oraz nad dolną Wisłą.

  W Polsce występowanie muraw kserotermicznych stwierdzono m.in. w następujących regionach:

 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
 • Pieniński Pas Skałkowy
 • Niecka Nidziańska,
 • Wyżyna Kielecka,
 • Wyżyna Lubelska,
 • Dolina Dolnej Odry,
 • Dolina Dolnej Wisły,
 • Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka,
 • Wyżyna Wołyńsko-Podolska
 • W fitosocjologii murawy kserotermiczne rozwijające się w Polsce zaliczane są do klasy Festuco-Brometea.

  Gęsiówka szorstkowłosista (Arabis hirsuta (L.) Scop.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny kapustowatych. Występuje w Azji, Europie i Ameryce Północnej. W Polsce średnio pospolity.Grojec – wzgórze koło Żywca w widłach Soły i Koszarawy, wysokość 612 m n.p.m. Na jego wierzchołku prowadzone były prace archeologiczne, podczas których stwierdzono istnienie wcześniej drewnianego zamku. Dziś miejsce licznych wycieczek. Przez szczyt Grojca przebiega szlak turystyczny oraz ścieżka edukacyjna, prowadząca przez najbardziej interesujące fragmenty wzgórza (m.in. obok pieca wapienniczego, przez murawy kserotermiczne, punkt widokowy na Średnim Grojcu, torfowisko wysokie ze stanowiskiem rosiczki okrągłolistnej). W 2002 obserwowano na łące liczące około 200 kwitnących osobników stanowisko bardzo rzadkiej w Polsce i chronionej prawnie rośliny pasożytniczej – zarazy drobnokwiatowej.

  Za gatunki charakterystyczne tej klasy w Polsce uznawane są m.in.:

 • Babka średnia,
 • Bylica polna,
 • Chaber driakiewnik,
 • Chaber nadreński,
 • Czosnek zielonawy,
 • Czyściec prosty,
 • Czyścica drobnokwiatowa,
 • Dąbrówka kosmata,
 • Driakiew wonna,
 • Dziewięćsił pospolity,
 • Dziewięćsił bezłodygowy,
 • Dzwonek skupiony,
 • Gęsiówka szorstkowłosista,
 • Goryczka krzyżowa,
 • Goździcznik wycięty,
 • Goździk kartuzek,
 • Kłosownica pierzasta,
 • Kostrzewa bruzkowana,
 • Marzanka pagórkowa,
 • Mniszek drobny,
 • Ortanta żółta,
 • Owsica łąkowa,
 • Ożota zwyczajna,
 • Pajęcznica liliowata,
 • Palczatka kosmata,
 • Pępawa różyczkolistna,
 • Posłonek rozesłany typowy,
 • Posłonek rozesłany pospolity,
 • Przelot pospolity,
 • Przetacznik kłosowy.
 • Przytulia biała,
 • Rojnik pospolity,
 • Rozchodnik ostry,
 • Skalnica trójpalczasta,
 • Strzęplica nadobna,
 • Tobołki przerosłe,
 • Turzyca wiosenna,
 • Turzyca niska,
 • Tymotka Boehmera,
 • Wiązówka bulwkowa,
 • Wiechlina cebulkowata,
 • Wiechlina spłaszczona,
 • Wilczomlecz sosnka,
 • Wilczomlecz sztywny,
 • Zawilec wielkokwiatowy,
 • Przykładowe stanowiska muraw kserotermicznych:

  Driakiew wonna (Scabiosa canescens Waldst. & Kit.) – gatunek rośliny należący do rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae). Dwu- lub wieloletnia. Występuje rzadko na niżu i pogórzu w miejscach skalistych i piaszczystych.Wyżyna Lubelska (343.1) – makroregion geograficzny w południowo-wschodniej części Polski, rozciągający się pomiędzy doliną Wisły na zachodzie i Bugu na wschodzie. Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu wał Roztocza. Obejmuje powierzchnię około 7000 km², a jej wysokość dochodzi do 311 m n.p.m. (Działy Grabowieckie). Prawie cały obszar wyżyny leży na terenie województwa lubelskiego, jedynie małe fragmenty Małopolskiego Przełomu Wisły i Wzniesień Urzędowskich wykraczają na tereny województw sąsiednich.
 • Rezerwat przyrody Bielinek
 • Rezerwat przyrody Brodogóry
 • Rezerwat przyrody Murawy Dobromierskie
 • Rezerwat przyrody Wąwóz w Skałach
 • Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie
 • Rezerwat przyrody Skołczanka
 • Rezerwat przyrody Skowronno
 • Grojec k. Żywca
 • Rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie
 • Warto wiedzieć że... beta

  Ożota zwyczajna (Galatella linosyris (L.) Rchb.f.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. W Polsce roślina rzadka. Występuje na Kujawach, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej (tutaj jest dość częsta), a także w okolicach Przemyśla.
  Turzyca niska (Carex humilis L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych. Występuje często na terenie prawie całej Europy.
  Goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata L.) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny goryczkowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce występuje dość pospolicie na całym obszarze kraju.
  Tobołki przerosłe (Thlaspi perfoliatum) – gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych (dawniej nazywanych krzyżowymi).
  Przelot pospolity, przelot uprawny (Anthyllis vulneraria L.) – gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Rodzimy obszar jego występowania to Europa, w Azja Mniejsza, Afryka Północna, ale jest też uprawiany w wielu innych regionach świata. W Polsce dość pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich.
  Dolina Dolnej Wisły (314.8) – kraina geograficzna oraz makroregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, obejmujący dolinę Wisły na odcinku od Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w Bydgoszczy do delty w okolicach Gniewu.
  Czyściec prosty (Stachys recta L.) – gatunek rośliny należący do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Występuje w Europie i na obszarach Azji zachodniej. W Polsce stanowiska koncentrują się w pasie wyżyn, poza tym na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w dolinie dolnej Wisły. Tylko na pojedynczych stanowiskach notowany był w górach oraz w Polsce północno-wschodniej i na Pomorzu Środkowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.69 sek.