• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mundur górniczy

  Przeczytaj także...
  Lis Major – w zwyczajowym ceremoniale górniczym doświadczony (według jednej z przyśpiewek górniczych "Lis Major, lisów mistrz") i zasłużony (często emerytowany) górnik, któremu przysługuje prawo pełnienia funkcji mistrza ceremonii podczas uroczystości górniczych, takich jak zaprzysiężenie górnicze (tzw. skok przez skórę), wręczanie szpady młodym górnikom itp., a także imprez takich jak np. "karczma piwna", zwyczajowo odbywanych w czasie obchodów barbórkowych.Zagłębie Ruhry (niem. Ruhrgebiet) – zagłębie przemysłowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Położone jest nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Powierzchnia Zagłębia Ruhry w oficjalnych granicach wynosi 4435 km², zaludnienie: 5 172 745 mieszkańców (stan na: 31.12.2009), gęstość zaludnienia: 1166,3 os./km².
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Poczet sztandarowy w galowych mundurach górniczych.
  Mundur i wyposażenie w gablocie skansenu Guido w Zabrzu

  Mundur górniczy (śl.: bergmůńok) – uniform przeznaczony dla osób posiadających stopień górniczy. Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu, wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

  Etnolekt śląski (śl. ślōnskŏ gŏdka, ślůnsko godka) – zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska. Na kształtowanie się słownictwa etnolektu miały wpływ zapożyczenia z języków: literackiego polskiego, czeskiego (szczególnie z morawskiego, funkcjonującego dawniej jako odrębny język), niemieckiego (najczęściej z germańskiego dialektu śląskiego) oraz częściowo słowackiego. W mowie tej przeważa źródłosłów słowiański. Znaczna część wyrażeń bliższa jest językowi staropolskiemu niż współczesnej polszczyźnie.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Stopnie górnicze uprawniające do noszenia munduru górniczego[edytuj kod]

 • generalny dyrektor górnictwa
 • generalny dyrektor górniczy:
 • I stopnia
 • II stopnia
 • III stopnia
 • generalny honorowy dyrektor górniczy
 • dyrektor górniczy:
 • I stopnia
 • II stopnia
 • III stopnia
 • inżynier górniczy:
 • I stopnia
 • II stopnia
 • III stopnia
 • technik górniczy:
 • I stopnia
 • II stopnia
 • III stopnia
 • górnik:
 • I stopnia
 • II stopnia
 • III stopnia
 • Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie. Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym średnie wykształcenie. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje górnicze.

  Poczet sztandarowy - asysta (najczęściej trzyosobowa), sztandaru organizacji podczas różnego rodzaju ceremonii. W szczególności w wojsku i innych formacjach zmilitaryzowanych - grupa trzech żołnierzy lub funkcjonariuszy niosących sztandar jednostki wojskowej (policyjnej, strażackiej lub tp.). Podczas defilad poczet sztandarowy zazwyczaj poprzedza kompanię honorową jednostki.Uniform – identyczny dla każdego przepisowy strój używany w wojsku, szkołach, a także przez członków lub pracowników niektórych organizacji i przedsiębiorstw.

  Mundur[edytuj kod]

  Mundur funkcjonuje jako:

 • Służbowy mundur górniczy
 • Galowy mundur górniczy
 • Gornik w mundurze.jpg

  Wzorem dla dzisiejszego munduru górniczego był uniform wprowadzony w XVIII wieku na terenie Niemiec w Zagłębiu Ruhry. W Polsce pierwsze mundury wprowadzone zostały w 1817 roku i służyły jako odzież robocza. Wzorem były stroje piechoty Królestwa Polskiego. Różniły się dla poszczególnych stopni pracowników górnictwa. Obecnie używane mundury górnicze (galowe) od tych z XIX wieku różnią się kurtką (frak został zastąpiony marynarką) oraz spodni (białe zastąpiono czarnymi). Półbuty zastąpiły buty z cholewami. Oprócz tego zrezygnowano z czekana górniczego i wprowadzono damską wersję munduru.

  Pióropusze munduru galowego[edytuj kod]

 • zielony - dla dyrektorów generalnych i dyrektorów górniczych
 • biały - dla osób dozoru ruchu zakładu górniczego
 • czarny - dla górników
 • czerwony - dla orkiestry górniczej (biało-czerwony - dla kapelmistrza).
 • Szpady górnicze[edytuj kod]

  Honorową szpadę górniczą nosi się przy galowym mundurze górniczym zawieszoną przy lewym boku. Kolor chwostów przy szpadzie:

 • zielono-czarne z paskiem zielono-czarnym - dla górników
 • zielono-czarne z paskiem biało-czerwonym - dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego
 • biało-czerwone z paskiem biało-czerwonym - dla pocztu sztandarowego.
 • Zobacz też[edytuj kod]

 • Lis Major
 • Przypisy

  1. Art. 11. 1. - 449 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
  2. Wzory mundurów górniczych, szpad górniczych i odznak stopni górniczych - http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sejm/033/1030zal.pdf
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2003 r. - http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2003/181/poz.1771.htm  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama