• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Multipleks telewizyjny

  Przeczytaj także...
  Domowa platforma multimedialna (ang. Multimedia Home Platform, skrót MHP) – usługa dodana oferowana w sieciach cyfrowych.Elektroniczny Informator Programowy, Elektroniczny przewodnik po programach (ang. Electronic Program Guide – EPG) – przewodnik telewizyjny nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców sygnału telewizji cyfrowej (naziemnej, kablowej i satelitarnej).
  DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej naziemnie, opublikowany po raz pierwszy w roku 1997. Cyfrowe wideo, dźwięk i dane dodatkowe są przesyłane w strumieniu transportowym MPEG przy użyciu modulacji COFDM. Do kompresji audio/wideo wykorzystano standard MPEG-2, zastąpiony ostatnio przez MPEG-4 (H.264). Następcą standardu DVB-T jest DVB-T2, który zostaje sukcesywnie wprowadzany w Wielkiej Brytanii (BBC).

  Multipleks telewizyjny, multipleks telewizji cyfrowej, multipleks cyfrowy, multipleks naziemnej telewizji cyfrowej, multipleks DVB-T (w skrócie MUX lub MX z ang. multiplex) – pakiet kanałów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług jednocześnie transmitowanych cyfrowo (multipleksowanych) do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości.

  Technika cyfrowa jest dziedziną naukowo–techniczną zajmującą się badaniem naukowym układów cyfrowych, np. poprzez ich modelowanie matematyczne i schematy zastępcze. Technika cyfrowa jest ściśle powiązana z elektroniką cyfrową, a rozwój obu tych dziedzin umożliwił opracowanie i wdrożenie do użytku m.in. mikroprocesora stanowiącego podstawę dla współczesnego komputera osobistego.HDTV (ang. High Definition TV) – telewizja wysokiej rozdzielczości. Jest ogólnym określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa (PAL lub NTSC).

  Multipleks to inaczej zespolony strumień danych cyfrowych składających się z co najmniej dwóch strumieni danych. Multipleks może zawierać w sobie dane: o programach radiowych, telewizyjnych, dostępu warunkowego i usługach dodatkowych (np. EPG – Electronic Program Guide, MHP – Multimedia Home Platform), mieszczących się w określonym kanale telewizyjnym.

  Kanał telewizyjny – wydzielone pasmo częstotliwości, w którym za pomocą fal nośnych wizji i fonii przesyłany jest obraz i dźwięk programu telewizyjnego.Multipleksowanie (multipleksacja, pol. zwielokrotnianie, ang. multiplexing) – w telekomunikacji metody realizacji dwóch lub większej liczby kanałów komunikacyjnych (np. telefonicznych) w jednym medium transmisyjnym (np. para przewodów światłowód, powietrze itp.). Użytkownicy tych kanałów nie powinni odczuwać, że współdzielą medium transmisyjne. Multipleksowanie pozwala ograniczyć liczbę stosowanych mediów transmisyjnych, zwłaszcza kabli. Multipleksowanie jako pierwsze zostało wprowadzone w 1910 roku do przesyłania sygnałów telefonicznych.

  Multipleks to paczka (pakiet, bukiet) programów radiowych i telewizyjnych oraz danych towarzyszących (dokładniej jest to strumień danych cyfrowych tworzonych z kodowania treści audiowizualnych oraz danych dotyczących elektronicznego przewodnika po programach, systemu dostępu warunkowego lub usług dodatkowych).

  Koncesja – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.DVB-T2 (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation) – standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T drugiej generacji służący do transmisji (przesyłu) skompresowanych danych multimedialnych. Do kompresji audio/wideo przyjęto standard MPEG-2 oraz (niedawno) MPEG-4 (H.264). Wykorzystuje on prawie o 50% mniej pojemności pasma niż DVB-T.

  Zasada działania[ | edytuj kod]

  Operator multipleksu, posiadający koncesję, odbiera strumienie danych (programy i usługi) od ich nadawców, łączy je w jeden pakiet i emituje.

  Prawo telekomunikacyjne[ | edytuj kod]

  W 2011 r. pojęcie multipleksu zostało wprowadzone do ustawy Prawo telekomunikacyjne, przede wszystkim w związku z wdrażaniem w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. W art. 2 pkt 20a Prawa telekomunikacyjnego multipleks został zdefiniowany jako "zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz danych dodatkowych, obejmujących w szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami dodatkowymi".

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • HDTV
 • DVB-T2
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.