• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Multidimensional Expressions

  Przeczytaj także...
  Język zapytań (ang.) query language – język stosowany do formułowania zapytań w odniesieniu do baz danych. W odpowiedzi uzyskuje się zestawienia danych, zwane raportami. Najbardziej znane języki zapytań to SQL oraz xBase.OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) – oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych.
  Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) – narzędzie do tworzenia i zarządzania hurtowniami danych firmy Microsoft, komponent Microsoft SQL Server.

  Multidimensional Expressions (MDX)język zapytań dla wielowymiarowych struktur OLAP pozwalający na zadawanie zapytań online w kostkach analitycznych.

  Język stworzony przez grupę inżynierów Microsoft i po raz pierwszy przedstawiony w 1997 roku razem z OLE DB for OLAP. Po opublikowaniu specyfikacji w 1999 roku zaczął być wykorzystywany przez wielu innych producentów rozwiązań OLAP.

  MDX wzorowany jest na języku T-SQL i jest jego rozwinięciem wielowymiarowym.

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.Transact-SQL, T-SQL oznacza transakcyjny SQL, czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest używany do tworzenia wyzwalaczy, procedur i funkcji składowanych w bazie. Został stworzony przez Sybase i wbudowany do serwerów SQL tej firmy, później prawa kupiła firma Microsoft i wykorzystuje ten język w kolejnych wersjach MS SQL Server.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Microsoft Analysis Services
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.