• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mulasarvastivada

  Przeczytaj także...
  Tipitaka – zbiór nauk buddyjskich, spisany w języku palijskim. Tipitaka nazywana jest kanonem palijskim, składa się z trzech części – koszy (w Polsce spotyka się określenie "Trójkosz"):Sarvāstivāda (dosł. "Nauka głosząca, że wszystko istnieje" - od słów "sarvam asti") – nazwa jednej ze wczesnych buddyjskich szkół, głosząca, że wszystkie dharmy istnieją w każdym czasie (przyszłość, przeszłość i teraźniejszość). Są uważani za panrealistów.
  Oświecenie (albo samourzeczywistnienie, bodhi skr. बोधि, poch. od rdzenia budh "wiedzieć", w stronie biernej "być przebudzonym") – stan umysłu (lub raczej cały szereg stanów), jaki według większości religii i filozofii Wschodu (buddyzm, zen, joga, wedanta, dżinizm, w pewnym sensie taoizm) czasami – lub na trwałe – przytrafia się albo po długotrwałej praktyce medytacyjnej, albo z nagła, bez żadnego przygotowania (spór gradualizmu z subityzmem).

  Mūlasarvāstivāda – jedna z osiemnastu szkół wczesnego buddyzmu. Wyodrębniła się ze szkoły sarvāstivādy. Powodem wyodrębnienia były różnice w pojmowaniu Vinaji (dyscypliny klasztornej).

  Vinaja zakładała, że mnich popełniający wykroczenie nie musi być automatycznie usuwany z klasztoru, pod warunkiem, że:

 • nie ukrywa swego wykroczenia przeciwko dyscyplinie
 • ze skruchą przyjmuje pouczenie wraz ze zobowiązaniem poprawy.
 • Jednak mūlasarvāstivādini sprzeciwiali się takim założeniom Vinaji, opowiadając się za natychmiastowym usunięciem mnicha popełniającego poważne wykroczenie. Posługiwali się czterema argumentami:

  Wczesne szkoły buddyjskie – nazwa nadana szkołom buddyjskim, które pojawiły się po schizmie na II soborze w Vesali (lub Vaishali, Wajśali) za panowania króla Kalasoki około roku 386 p.n.e.
 • mnich popełniający wykroczenie może w przyszłości przyczynić się do wykroczeń innych
 • może stać się przyczyną do obmowy mnisiej wspólnoty
 • może złamać wszystkie cztery zobowiązania zgromadzenia
 • po osiągnięciu stanu arahanta, może przejąć władze nad zgromadzeniem
 • Mūlasarvāstivādini uważali, że pierwszy stopień wyświęcenia został oficjalnie przeprowadzony po raz pierwszy przez czcigodnego Sariputtę, który posiadał rangę odpowiadającą opatowi Wyświęcił on Sudinnę, sześć lat po oświeceniu Buddy. Sudinna popełnił pierwsze wykroczenie niedługo po swoim wyświęceniu. Tak też uważali, że ogłoszenie pierwszego zobowiązania dyscypliny, nastąpiło sześć lat po oświeceniu Buddy.

  Bibliografia[]

 • Jetsun Chokyi Gyaltsen - The General Meaning of Vinaya
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.