• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mucharz - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Skawce – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Mucharz, na lewym brzegu Skawy, położona 300 m n.p.m., między południowo-wschodnimi stokami Beskidu Małego (Tarnawska Góra), a Beskidem Makowskim od wschodu, przy drodze Wadowice –Sucha Beskidzka i linii kolejowej Kraków –Zakopane. Wieś powstała na terenach darowanych Mikołajowi z Benkowic przez księcia oświęcimskiego Jana Scholastyka w 1333 r. Obecny sołtys Skawiec to Anna Szczygieł.

  Mucharzgmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedziba gminy to Mucharz.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3839 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 4086 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Mucharz ma obszar 37,32 km², w tym:

  Gmina Stryszów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.
 • użytki rolne: 37%
 • użytki leśne: 41%
 • Gmina stanowi 5,78% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Mucharz w 2014 roku
 • Piramida wieku Gmina Mucharz.png

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Gmina Mucharz położona jest w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego). Przez gminę przepływa rzeka Skawa która tworzy na odcinku SkawceMucharz przełom zwany „małymi Pieninami”. Punkt wyjścia szlaków turystycznych w Beskid Mały.

  Jamnik – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Mucharz położona przy drodze 28 (Wadowice-Sucha Beskidzka).Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sołectwa gminy Mucharz[ | edytuj kod]

 • Mucharz (siedziba gminy)
 • Jamnik
 • Jaszczurowa
 • Koziniec
 • Skawce
 • Świnna Poręba
 • Zagórze
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

 • Stryszów, Wadowice, Zembrzyce
 • Miasta partnerskie[ | edytuj kod]

 •  Słowacja Ochodnica
 • Mănăstirea Humorului (Rumunia)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. l, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., „stat.gov.pl” [dostęp 2017-08-12] (pol.).
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Gmina Mucharz w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-04-16] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  5. Gmina Mucharz w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  Jaszczurowa – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Mucharz, w dolinie potoku Jaszczurówka, założona przez Mikołaja z Benkowic w 1333 r.Województwo bielskie – województwo istniejące w południowej Polsce w latach 1975–1998 ze stolicą w Bielsku-Białej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Beskid Mały (513.47) – pasmo górskie w Polsce, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km.
  Powiat wadowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie) z siedzibą w Wadowicach. Powiat został utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999.
  Gmina Wadowice - gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim), na skrzyżowaniu dróg: Cieszyn-Kraków i Sucha Beskidzka-Zator. Zajmuje obszar ok.113 km. Liczba mieszkańców 37 455 (dane z 2006). Siedzibą władz gminy jest miasto Wadowice.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)
  Ochodnica (węg. Ösvényes, do 1899 Ochodnicza) - wieś w północnej Słowacji, w powiecie Kysucké Nové Mesto, w kraju żylińskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.158 sek.