• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muchówki

  Przeczytaj także...
  Bujankowate (Bombyliidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek licząca około 3000 gatunków. Owady z tej rodziny mają od 1 do 25 mm długości, krępe, pokryte włoskami ciało. Imagines żywią się nektarem pobieranym za pomocą ssawki, larwy są pasożytami innych owadów.Przeobrażenie zupełne owadów, holometabolia – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której występuje stadium poczwarki.
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Widok od spodu - widoczne stopy z przyssawkami
  Samiec wujka Empis tesselata wielkości 12 mm
  Komarnica
  Głowa - widoczna struktura oka

  Muchówki, dwuskrzydłe (Diptera) – rząd owadów. Charakteryzuje się jedną parą skrzydeł. Druga para skrzydeł uległa uwstecznieniu i występuje w postaci przezmianek (halteres). Skrzydła są cienkie, błoniaste oraz przezroczyste.

  Jajo – jedna z faz rozwoju nowego osobnika u wielu gatunków zwierząt. Jajo zawiera surowce odżywcze pozwalające na rozwój zarodka bez dostępu do organizmu macierzystego i zewnętrznych źródeł pożywienia oraz stosunkowo bezpieczne środowisko, ale ze względu na swoją zawartość jest również cenionym pokarmem.Stopa (łac. tarsus, l. mn. tarsi) – u sześcionogów (owadów i skrytoszczękich) człon odnóża położony między golenią a przedstopiem.

  Opis[]

  Niektóre gatunki muchówek są zupełnie pozbawione skrzydeł. Duża, ruchomo osadzona na tułowiu głowa zaopatrzona jest w parę dużych oczu złożonych. Oprócz tego występują zwykle na głowie trzy przyoczka. Czułki albo krótkie dwuczłonowe, kończące się szczecinką, albo znacznej długości i składające się z większej liczby członów. Narządy gębowe w zależności od pobieranego pokarmu: kłujące, liżące, gryzące lub ssące. Warga dolna zmieniona w ssawkę o kształcie rynienki, w której mieszczą się szczeciniaste żuwaczki (mandibula). Do ssawki otwierają się przewody gruczołów ślinowych; może się ona też kończyć poduszeczkowatym rozszerzeniem, tzw. labellą. U samców muchówek żuwaczki zupełnie się nie rozwijają. Segmenty tułowia są silnie ze sobą pozrastane. Odwłok składa się z 9 lub 10 segmentów. Nogi muchówek kończą się pięcioczłonowymi stopami zaopatrzonymi w pazurki lub przyssawki.

  Kłośnicowate, cuchnowate (Scathophagidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek i podrzędu krótkoczułkich. Obejmuje około 350 opisanych gatunków, prawie wyłącznie holarktycznych. Obie płcie są dychoptyczne. Charakteryzuje je również redukcja łuski tułowiowej. Dorosłe są zwykle drapieżne, rzadziej żywią się nektarem, kałem lub padliną. Larwy to głównie fitofagi, zwykle minujące, rzadko drapieżniki lub saprofagi.Przyoczko (l.mn. przyoczka), oczko (ocellus) – pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów. Wyróżnia się przyoczka boczne (ocellus lateralis, stemma), obecne w liczbie 1–7 par na bocznej lub brzusznej części głowy larw owadów o przeobrażeniu zupełnym i u skoczogonków oraz przyoczka grzbietowe (ocellus dorsalis, ocellus anterior), o pojedynczym aparacie dioptrycznym i licznych receptorach, występujące w liczbie 1–3 par na czole u imagines i larw niektórych owadów o przeobrażeniu niezupełnym.

  Rozwój[]

  Wszystkie owady dwuskrzydłe przechodzą przeobrażenie zupełne. Samice składają jaja lub rodzą larwy. Larwy są dwu rodzajów, jedne mają dobrze wykształconą głowę, zaopatrzoną w czułki i narządy gębowe służące do gryzienia. Larwy mogą być albo mięsożerne albo roślinożerne. Inny rodzaj larw ma głowę uwstecznioną, bez narządów gryzących i czułków. Te larwy odżywiają się wyłącznie pokarmem płynnym. Larwy niektórych gatunków są pasożytami.

  Rączycowate (Tachinidae syn. Larvaevoridae) - rodzina owadów z rzędu muchówek licząca ponad 8200 gatunków. Larwy są pasożytami innych owadów.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Systematyka[]

  Wyróżnia się 2 podrzędy muchówek:

 • długorogie (Nematocera) - obejmuje ponad 70 rodzin - w tym 35 wymarłych - m.in.:
 • ćmiankowate (Psychodidae)
 • nikłonie (Dixidae)
 • grzybiarkowate (Mycetophilidae)
 • komarowate (Culicidae)
 • koziułkowate (Tipulidae)
 • leniowate (Bibionidae)
 • mikozkowate (Blephariceridae)
 • mokrzecowate, kuczmany (Heleidae, Ceratopogonidae)
 • meszkowate (Simuliidae)
 • ochotkowate (Chironomidae)
 • pryszczarkowate (Cecidomyiidae)
 • wodzieniowate (Chaoboridae)
 • ziemiórkowate (Sciaridae)
 • krótkorogie (Brachycera) - obejmuje ponad 140 rodzin - w tym 8 wymarłych - m.in.:
 • bąkowate (Tabanidae)
 • błotniszkowate (Heleomyzidae)
 • błyskleniowate (Dolichopodidae)
 • bujankowate (Bombyliidae)
 • bzygowate (Syrphidae)
 • dziewierkowate (Therevidae)
 • gzowate (Oestridae)
 • kłośnicowate (Scathophagidae)
 • kobyliczkowate (Rhagionidae)
 • łowikowate (Asilidae)
 • miniarkowate (Agromyzidae)
 • mrokawkowate (Nycteribiidae)
 • muchowate (Muscidae)
 • narzępikowate (Hippoboscidae)
 • nasionnicowate (Tephritidae)
 • niezmiarkowate (Chloropidae)
 • opękowate (Acroceridae)
 • plujkowate (Calliphoridae)
 • połyśnicowate (Psilidae)
 • rączycowate (Tachinidae)
 • sernicowate (Piophilidae)
 • ścierwicowate (Sarcophagidae)
 • śmietkowate (Anthomyiidae)
 • wodarkowate (Ephydridae)
 • wszolinkowate (Braulidae)
 • wujkowate (Empididae)
 • wyślepkowate (Conopidae)
 • wywilżankowate (Drosophilidae)
 • zadrowate (Phoridae)
 • Zobacz też[]

 • Muchówki Polski
 • Mucha domowa
 • Przypisy

  1. Diptera, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Aleksander Rajski Zoologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. ISBN 83-01-06181-2
  Plujkowate, muchy plujki (Calliphoridae) – występująca na całym świecie rodzina muchówek obejmująca około 1100 rozpoznanych i opisanych gatunków, spośród których blisko 70 zostało odnotowanych w Polsce. Cykl rozwojowy plujek obejmuje sześć odrębnych stadiów rozwojowych:Oczy złożone, oczy mozaikowe, oczy fasetkowe (l.poj. oko złożone – łac. oculus compositus) – rodzaj oczu występujący u owadów, wijów i niektórych skorupiaków. Składają się z ułożonych w charakterystyczny wzór mozaikowy omatidiów (zwanych oczkami prostymi lub fasetkami), z których każdy posiada własną rogówkę, aparat dioptryczny, komórki barwnikowe i receptory i odbiera tylko wąski wycinek pola widzenia. Daje to obraz mozaikowy, który zostaje przetworzony w układzie nerwowym. Oko złożone dostrzega intensywność światła i jego zmiany, ale nie umożliwia ostrego widzenia kształtów. Pole widzenia oczu złożonych jest bardzo szerokie i może dochodzić nawet do 360° (u drapieżnych owadów). Oczy stawonogów dają im możliwość dostrzegania szerszej gamy barw, np. pszczoły widzą ultrafiolet, a także rozróżniają polaryzację światła. ułatwia im to orientację przy pochmurnym niebie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wodzieniowate, wodzienie (Chaoboridae) – rodzina owadów (w nadrodzinie Culicoidea) z rzędu muchówki (Diptera), dawniej jako podrodzina Chaoborinae w rodzinie Culicidae (komarowate).
  Krótkorogie (Brachycera) – podrząd muchówek (Diptera) charakteryzujących się trójczłonowymi czułkami, których trzeci człon jest zakończony wicią o zróżnicowanej grubości, jedno lub dwuczłonowym głaszczkiem szczękowym i silnie zredukowanym przedpleczem. Zarówno imagines, jak i larwy, a także poczwarki Brachycera wykazują znaczne zróżnicowanie morfologiczne.
  Muchowate (Muscidae) – rodzina muchówek krótkoczułkich (Brachycera) szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie. Od innych muchówek różnią się ułożeniem szczecinek na tułowiu. Mogą przenosić różne patogeny.
  Pryszczarkowate, pryszczarki (Cecidomyiidae) – duża rodzina owadów z rzędu muchówek. Występują pospolicie we wszystkich środowiskach lądowych.
  Ochotkowate (Chironomidae) – rodzina muchówek. Są to małe i bardzo małe owady podobne do komarów, o wydłużonych przednich nogach i wydatnych czułkach. Są jedną z najliczniejszych w gatunki rodzin w świecie zwierząt – na świecie opisano ponad 10 000 gatunków, w Polsce około 500. Ich systematyka jest bardzo skomplikowana, wciąż opisuje się nowe gatunki i dokonuje rewizji systematycznych. Wykazano, że wiele blisko spokrewnionych ze sobą gatunków z tej rodziny krzyżuje się ze sobą dając płodne potomstwo – w ten sposób dochodzi do powstawania stref mieszańców.
  Głowa (łac. caput, cephalon, syncephalon, synciput) – u owadów, przedni odcinek ciała złożony zazwyczaj z 6 zespolonych ze sobą pierścieni, tworzących jednolitą puszkę głowową (epicranium). Na głowie owada położone są oczy złożone, przyoczka, czułki, a po stronie dolnej otwór gębowy w otoczeniu trzech par różnie ukształtowanych przysadek gębowych. Znajdują się na niej liczne receptory. Zewnętrzne skleryty głowy są rozdzielone szwami.
  Wujkowate (Empididae) – rodzina owadów z rzędu muchówek żyjących w strefie klimatu umiarkowanego. Opisano ponad 3000 gatunków. W Polsce liczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.