• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Muł - geologia

  Przeczytaj także...
  Łupek mułowy, łupek mulasty, łupek mułowcowy – skała osadowa, powstała wskutek diagenezy i sprasowania mułu pod naciskiem nadległych warstw skalnych lub ciśnienia górotwórczego. Posiada oddzielność łupkową. Skała często z zachowanymi pierwotnymi strukturami sedymentacyjnymi. W swoim składzie zawiera głównie ziarna frakcji pelitowej i aleurytowej, czasem także piaszczystej i minerały ilaste.Lityfikacja, konsolidacja – proces twardnienia skały okruchowej (proces przemiany skały luźnej w zwięzłą), będący etapem diagenezy. Dzięki tym procesom powstaje np. piaskowiec z piasku.
  Muł globigerynowy(petr.) – eupelagiczny osad morski koloru białawego lub szarego, tworzy się głównie wskutek opadania na dno wapiennych resztek planktonu nie zmieszanego z osadami mechanicznymi. Muł globigerynowy występuje na średnich głębokościach morskich. Zawiera co najmniej 30% węglanu wapnia, a głównym jego składnikiem są pelagiczne wapienne, otwornice z rodzaju Globigerina.
  Muł na Nilu, Karima, Sudan

  Muł (szlam)niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych zbiornikach wodnych, zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mulastym.

  Pył – niezlityfikowana skała okruchowa, zbudowana z ziarn o średnicy 0,01–0,06 mm. Zlityfikowany pył to pyłowiec, jednak termin ten jest rzadko stosowany, zastępowany najczęściej przez termin mułowiec.Nil (łac. Nilus, gr. Νεῖλος, arab. النيل) – najdłuższa rzeka na Ziemi (według niektórych źródeł, najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach) w środkowej i północno-wschodniej Afryce, przecinająca wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Płynie na obydwu półkulach; źródło znajduje się na 2°16′55.92″S, 29°19′52.32″E, a ujście na 31°N. Licząca prawie 3 mln km² powierzchnia dorzecza, na kontynencie afrykańskim ustępuje jedynie dorzeczu rzeki Kongo.

  Wyróżnia się kilka odmian mułu: muł czarny, muł czerwony, muł globigerynowy, muł kokolitowy, muł niebieski, muł okrzemkowy, muł pteropodowy, muł radiolariowy, muł zielony.

  Bibliografia[]

 • Ryka W. i Maliszewska A. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ISBN 83-220-0150-9.

 • Mułowiec – zwięzła skała okruchowa, będąca zlityfikowanym (scementowanym) mułem. Złożona głównie z ziaren kwarcu, czasem łyszczyków, skaleni, minerałów węglanowych i ilastych.Sudan – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku, był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części, spadł na trzecie miejsce ustępując miejsca Algierii i DRK.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Diageneza – proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych.
  Muł radiolariowy – osad strefy abysalnej o czerwonym zabarwieniu, składający się z krzemionkowych szczątków promienic (Radiolaria), igieł gąbek (spikul), szczątków okrzemek, minerałów ilastych oraz tlenków żelaza i manganu. Nazwa mułu pochodzi od nazwy promienic – radiolarii.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Akwen – każdy dowolnie określony fragment powierzchni wodnej. Termin spełniający taką samą funkcję jak teren w odniesieniu do powierzchni lądowej.
  Muł czerwony – osad strefy batialnej o czerwonym zabarwieniu, powstający u ujścia rzek tropikalnych, zawierający duże ilości tlenków i wodorotlenków żelaza, dostających się do rzek w wyniku wietrzenia laterytowego na kontynentach.
  Muł pteropodowy – pelagiczny, biogeniczny osad strefy batialnej, zawierający do 90% węglanu wapnia utworzony głównie z obumarłych szczątków organizmów mięczaków (ślimaków skrzydłonogich), żyjących masowo w warstwach powierzchniowych. Tworzy się na dnie oceanów w strefach gorących i umiarkowanych, w głębinach nie większych niż 2000 m p.p.m.. Nazwa mułu pochodzi od ślimaków skrzydłonogich (Pteropoda), którego szczątki są głównym składnikiem mułu. Muł pteropodowy przypomina muł globigerynowy.
  Muł okrzemkowy (diatomitowy) – głębokomorski eupelagiczny osad strefy abysalnej, złożony głównie ze skorupek jednokomórkowych glonów- okrzemek (Diatomeae). Ma postać żółtoszarego klejowatego osadu, po wyschnięciu biały. Zawiera organizmy wapienne oraz znaczną domieszkę materiału terygenicznego. Tworzy się w morzach chłodnych o niewielkim zasoleniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.