• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mszanka - dopływ Dniestru

  Przeczytaj także...
  Michniowiec dawniej też Michnowiec i Michnowice – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Czarna. W miejscowości znajduje się rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela należący do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej.Zlewisko – obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Mszanka ukr. Mszaniec – rzeka górska w południowo-wschodniej Polsce, w Bieszczadach, w woj. podkarpackim i zachodniej Ukrainie.

  Górska rzeka, lewy dopływ Dniestru, należący do dorzecza Dniestru i zlewiska Morza Czarnego. Długość rzeki wynosi około 21 km, w tym na obszarze Polski ok. 7,6 km. W części źródliskowej składa się z kilku potoków, z których największy wypływa z małego źródła położonego w Bieszczadach na wschodnim zboczu niewielkiego masywu Ostrego w południowo-wschodniej jego części, na wysokości 685 m n.p.m., w zalesionym terenie na zachód od miejscowości Lipie.

  Dniestr (ukr. Дністер, rum. Nistru, w starożytności gr. Tyras lub Nester), rzeka płynąca przez Ukrainę i Mołdawię (a w praktyce będąc granicą mołdawsko-naddniestrzańską). Rzeka należy do zlewiska Morza Czarnego. Długość - 1352 km, powierzchnia zlewni - ok. 68 tys. km².Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  Potoki w górnym biegu spływają ze zbocza Ostrego wąskimi głębokimi, zalesionymi jarami w kierunku północno-wschodnim. Po kilkuset metrach potoki łączą się w jeden górski strumień i po kilkudzieśięciu metrach opuszcza zalesiony teren. Następnie płynie górską łąką w kierunku miejscowości Lipie.

  Żuków – pasmo górskie należące do Gór Sanocko-Turczańskich. Rozciąga się na długości około 25 km od Uherzec Mineralnych na północnym zachodzie po granicę polsko-ukraińską na południowym wschodzie, w okolicach wsi Bystre i Michniowiec. Jego kontynuacją po stronie ukraińskiej jest masyw Magury Łomniańskiej.Bieszczady (522.12 i 522.13; słow. i czes. Bukovské vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, węg. Keleti Beszkidek, ros. Бещады, serb. Бјешчади) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:

  Za miejscowością Lipie potok skręca na wschód i w otoczeniu łąk płynie w kierunku miejscowości Michniowiec, gdzie na obrzeżach zabudowań skręca lekko na północny wschód. Po minięciu Michnowca potok wpływa w głęboko wciętą dolinę pomiędzy masywem Żuków a masywem Magura Łomniańska, kierując się do granicy polsko-ukraińskiej.

  Hołowiecko (ukr. Головецько, do 1891 Hołowiecko Górne i Dolne) – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego Ukrainy. Wieś liczy około 1170 mieszkańców. Leży nad rzeką Dniestr. Jest siedzibą silskiej rady, której podlega również Babina. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1515.Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.

  Potok po przepłynięciu ok. 7,6 km na terytorium Polski między słupami granicznymi nr 372 i 373 wpływa na terytorium Ukrainy. Po minięciu granicy potok nabiera charakteru rzeki i płynie szeroką doliną wśród łąk w kierunku północno-wschodnim do ukraińskiej miejscowości Mszaniec. Opuszczając ostatnie zabudowania miejscowości rzeka ostro skręca na południowy wschód i wśród łąk płynie do miejscowości Hołowiećko w kierunku ujścia, gdzie na zachodnich obrzeżach miejscowości na poziomie ok. 450 m n.p.m. wpada do Dniestru.

  Morze Czarne (w starożytności: gr. Εύξεινος Πόντος, łac. Pontus Euxinus, co znaczy „Morze Gościnne”) – morze śródlądowe rozciągające się pomiędzy Azją Mniejszą na południu, Kaukazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Wchodzi w skład systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego.Znak graniczny potocznie granicznik – znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.

  Otoczenie potoku w większości stanowią łąki, rzadziej tereny zalesione i zamieszkane. Koryto potoku kamieniste, z małymi progami kamiennymi. Rzeka posiada znaczne zasoby wodne i charakteryzuje się dużą zmiennością. W czasie intensywnych opadów atmosferycznych, przy znacznych spadkach, występują dobre warunki szybkiego odpływu. Z uwagi na mało przepuszczalne podłoże i kamieniste koryto, spływ odbywa się w znacznym stopniu powierzchniowo, wskutek czego w okresach suszy występują bardzo małe przepływy, a w okresach deszczowych gwałtowne i wielkie wezbrania.

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.Granica polsko-ukraińska – granica między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą istniejąca formalnie od momentu uzyskania niepodległości Ukrainy od Związku Radzieckiego, tj. od 24 sierpnia 1991 roku. Do 1991 roku obecna granica z Ukrainą stanowiła część granicy z ZSRR i miała identyczny przebieg.

  Zasadniczy kierunek biegu potoku jest wschodni. Jest to potok górski zbierający wody z północno-wschodnich zboczy Ostrego. W większości swojego biegu potok jest nieuregulowany o wartkim prądzie wody. W okresach wzmożonych opadów i wiosennych roztopów stwarza zagrożenie powodziowe. Kilkakrotnie występował z brzegów zalewając przyległe tereny.

  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Dopływy[]

  w Polsce

 • kilka prawostronnych i lewostronnych strumieni bez nazwy spływających z północnoo-wschodnich zboczy Ostrego i Berdo oraz z Masywu Żuków.
 • na Ukrainie

 • Woryniacz
 • kilka prawostronnych i lewostronnych strumieni bez nazwy spływających z północno-wschodnich zboczy masywu Magura Łomniańska
 • Miejscowości, przez które przepływa[]

  w Polsce

  Magura Łomniańska – najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich, o wysokości 1024 m n.p.m. Leży na Ukrainie, nad dolinami rzek: Lechniowa, Mszanka i Dniestr. Jest to wybitny masyw o kilku kulminacjach, z których najwyższa leży w części środkowej. Na szczyt najlepiej dostać się z wsi Łopuszanka, Chaszczów lub Grąziowa.
 • Lipie
 • Michniowiec
 • na Ukrainie

 • Mszaniec
 • Babina
 • Hołowiećko
 • Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Bibliografia[]

  1. Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000. Wydanie trzecie. Warszawa: PPWK SA. ISBN 83-7329-436-8.
  2. Mapa Bieszczadów wyd. Ruthenus  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.