• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mszana - gmina

  Przeczytaj także...
  Marklowice (niem. Marklowitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, siedziba gminy Marklowice. Historycznie na Górnym Śląsku.Gmina Godów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina należy do Euroregionu Śląsk Cieszyński, mimo iż nie leży w granicach historycznych Śląska Cieszyńskiego.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Mszana (do 1954 gmina Połomia) – gmina wiejska w Polsce położona we wschodniej części powiatu wodzisławskiego na terenie województwa śląskiego. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa katowickiego. Siedzibą gminy jest Mszana. Przez gminę przepływają potoki Kolejówka, Mszanka i Szotkówka. Gmina Mszana leży w strefie nadgranicznej.

  Gmina Połomia (od 1973 gmina Mszana) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. śląskim, katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy była Połomia.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina Mszana położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. W układzie geograficznym obszar gminy leży w kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Rybnickiego. Historycznie obszar gminy leży na ziemi wodzisławskiej na Górnym Śląsku. Gmina Mszana obejmuje w swych granicach obszar o powierzchni 31,32 km², liczy niecałe 7000 mieszkańców. Pod względem administracyjnym gmina Mszana jest jedną z gmin powiatu wodzisławskiego, będąc jego najbardziej na wschód wysuniętą gminą. Od północy graniczy z gminami Marklowice i Świerklany, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój, od południowego zachodu z gminą Godów i od zachodu z miastem Wodzisław Śląski.

  Stěbořice – wieś gminna w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie opawskim. Miejscowość zamieszkuje 1345 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 1776 ha.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Gmina Mszana jest gminą wiejską, obejmuje 3 sołectwa: Mszana, Połomia i Gogołowa. Obszar gminy obejmuje dolinę rzeki Szotkówki oraz doliny jej prawobrzeżnych dopływów (potoków Kościelnik, Kolejówka i Mszanka). Gmina położona jest na średniej wysokości 255 m n.p.m. Dogodne warunki klimatyczne oraz położenie w rejonie Bramy Morawskiej stanowiącej naturalny korytarz miały znaczenie w historii rozwoju osadnictwa w tym rejonie.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.

  Generalnie można stwierdzić, że gmina Mszana plasuje się w grupie gmin małych (średnia powierzchnia gminy wiejskiej w województwie śląskim to 56,10 km²).

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Gogołowa, Mszana, Połomia.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2005 gmina Mszana ma obszar 31,32 km², w tym:

 • użytki rolne: 70%
 • użytki leśne: 7%
 • Gmina stanowi 10,92% powierzchni powiatu.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Wodzisławskie Państwo Stanowe (z łac. Status Minor Vladislaviensis) – kształtujące się od 1474 r. a ostatecznie ukształtowane i utworzone po bezpotomnej śmierci Jana IV Karniowskiego oraz walkach o ziemię wodzisławską pomiędzy Jan V Raciborskim a Maciejem Korwinem. Ostatecznie Władysław Jagiellończyk zdecydował w 1502 r. o przekazaniu ziemi wodzisławskiej pierwszemu panu stanowemu Jerzemu Salenbergowi. Państwo wodzisławskie wydzielono z południowo-wschodniej części księstwa raciborskiego. Do roku 1526 Wodzisławskie Państwo Stanowe pozostawało pod zwierzchnią władzą królów czeskich, potem od 1526 do 1742 roku jako część Monarchii Habsburgów, a po wojnach śląskich weszło w skład Królestwa Prus i było jego częścią aż do 1809 roku. Zachowało ono odrębność administracyjną do początków XIX wieku.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 2005:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Mszana w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Mszana.png

  Polityka[ | edytuj kod]

  Wójtem Gminy Mszana jest Mirosław Szymanek.

  Rada Gminy[ | edytuj kod]

  Rada Gminy liczy 15 radnych. Wybory do Rady Gminy odbywają się w czterech okręgach wyborczych: Gogołowa (2 radnych), Mszana 1 (4), Mszana 2 (4), Połomia (4).

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Godów, Jastrzębie-Zdrój, Marklowice, Świerklany, Wodzisław Śląski

  Szotkówka – mała rzeka mająca swoje źródła w Świerklanach (południowa część Płaskowyżu Rybnickiego, wyniesionego do wysokości 280-290 m n.p.m. i pokrytego w większości lessem), następnie przepływająca przez powiat wodzisławski i dalej przez miasto Jastrzębie-Zdrój i znów przez tereny powiatu wodzisławskiego. W okolicach Godowa wpada razem z Lesznicą do Olzy. Powierzchnia zlewni wynosi 108,2 km.Połomia (niem. Pohlom) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Mszana, historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1945-54 siedziba gminy Połomia. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim. Przez wieś przepływa potok Kolejówka. W Połomi funkcjonuje klub piłkarski Płomień Połomia.

  Miasta partnerskie[ | edytuj kod]

 • Czechy Stěbořice
 • Polska Krynki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Mszana, w oparciu o dane GUS.
  2. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.
  Brama Morawska (czes. Moravská brána) − kraina geograficzna na Morawach w Czechach, wąskie zapadlisko między łańcuchami górskimi Sudetami i Karpatami. Wysokość do 310 m.
  Krynki – miasto na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Krynką, w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy Krynki.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Mszana (niem. Mschanna) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Mszana, historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim. Miejscowość jest siedzibą gminy Mszana. Przez wieś przepływa potok Mszanka.
  Mszanka – mała rzeka mająca swoje źródło na Wilchwach, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, następnie przepływająca przez Mszanę, gdzie wpada do Szotkówki. Zanieczyszczona nieorganicznymi związkami chemicznymi oraz zasolona wskutek odprowadzania do niej słonych wód podziemnych wypompowywanych z kopalń węgla kamiennego. W najszerszym miejscu uregulowane koryto Mszanki ma 1,80 metra. W okolicy autostrady A1 będzie następował największy zrzut wód z drogi. W górnym biegu rzeki koryto jest szerokie na ok. 100 - 60 cm. Rzeka została uregulowana w 2013 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.