• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mrągowo  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Użranki (niem. Uszranken, od 1881 Königshöhe) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego. Do 1945 r. wieś należała do powiatu giżyckiego (wtedy powiat lecki, od dawnej nazwy Lec).Droga wojewódzka nr 591 (DW591) - droga wojewódzka w województwie warmińsko-mazurskim o długości ok. 64 km łącząca Mrągowo z Kętrzynem i granicą państwa z Rosją.

  Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, Żądzbork, niem. Sensburg, prus. Sēinits) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu mrągowskiego oraz wiejskiej gminy Mrągowo.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego.

  Miasto jest znane głównie z organizowanego od 1982 r. dorocznego Pikniku Country. Mrągowo jest również popularnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym na Mazurach.

  Cmentarz Komunalny w Mrągowie – cmentarz położony w Mrągowie przy ulicy Tadeusza Młodkowskiego w północnej części miasta na granicy z Polską Wsią.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Ukształtowanie powierzchni
 • 1.3 Struktura powierzchni
 • 1.4 Klimat
 • 1.5 Podział administracyjny
 • 1.6 Demografia
 • 2 Historia
 • 2.1 Symbole Miasta
 • 2.2 Nazwa miasta
 • 3 Wojsko w Mrągowie
 • 4 Architektura
 • 4.1 Urbanistyka
 • 4.2 Zabytki
 • 4.3 Pomniki
 • 4.4 Atrakcje turystyczne
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Handel
 • 5.2 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • 6 Transport i komunikacja
 • 6.1 Transport drogowy
 • 6.2 Transport kolejowy
 • 6.3 Komunikacja miejska i samochodowa
 • 6.4 Komunikacja samolotowa
 • 7 Kultura
 • 8 Edukacja
 • 8.1 Szkoły podstawowe i gimnazja
 • 8.2 Szkoły średnie
 • 9 Religia
 • 9.1 Protestantyzm
 • 9.2 Katolicyzm
 • 9.3 Judaizm
 • 9.4 Prawosławie
 • 9.5 Inne
 • 10 Przyroda
 • 10.1 Zieleń miejska
 • 10.2 Obszary chronione
 • 10.3 Jeziora w pobliżu Mrągowa
 • 11 Sport i rekreacja
 • 12 Współpraca międzynarodowa
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Wojnowo (dawniej Ekiertowo, niem. Eckertsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida. Od 1 stycznia 1973 r. miejscowość należała do powiatu piskiego (wcześniej, przez ponad 150 lat w powiecie mrągowskim). W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.Plac Michała Kajki – centralny plac Mrągowa, będący rynkiem miejskim o kształcie prostokąta o wymiarach ok. 100 m na 70 m.

  Geografia[]

  Położenie[]

  Widok na Jezioro Juno

  Mrągowo jest położone w województwie warmińsko-mazurskim. W latach 1975-1998 znajdowało się w województwie olsztyńskim. Zgodnie z podziałem geograficznym leży na Pojezierzu Mrągowskim, które jest częścią Pojezierza Mazurskiego. Pod względem podziału terytorialnego kościoła rzymsko-katolickiego Mrągowo należy do diecezji warmińskiej i dzieli się na na dwa dekanaty.

  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Mrągowie – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Mrągowie. Zbór powstał w 1989 roku. Liczy 65 członków, wraz z dziećmi liczy około 100 wiernych.

  Ukształtowanie powierzchni[]

  Teren, na którym położone jest Mrągowo charakteryzuje się dużą liczbą jezior oraz pagórków pochodzenia lodowcowego z Wzniesieniem Wyszemborskim, które wpływa na kształtowanie się mikroklimatu w mieście i najbliższej okolicy. Ukształtowanie powierzchni nastąpiło w ostatniej fazie zlodowacenia. Miasto leży w krajobrazie młodo-glacjalnym, pagórkowatym i pojeziernym. Obszar Mrągowa i jego najbliższej okolicy pod względem hipsometrycznym jest bardzo urozmaicony. W sąsiedztwie wzgórz morenowych jak Wzgórze Jaenike, Góra Czterech Wiatrów, wzniesienia nad Jeziorem Czarnym i w Polskiej Wsi (ok. 200 m n.p.m.), występują głębokie rynny jeziorne, wypełnione wodą lub obniżenia terenu np. w kierunku Użranek (116 m n.p.m.). Maksymalna deniwelacja osiąga w pewnych rejonach nawet 95 m, w granicach miasta występują również głębokie wąwozy m.in. przy ulicy Giżyckiej i Wileńskiej.

  Rossmann, właśc. Dirk Rossmann GmbH – jedna z największych sieci drogeryjnych w Europie, funkcjonująca w Niemczech, Polsce, Czechach, Albanii, Turcji i na Węgrzech założona przez Dirka Rossmanna w 1972 roku.Kętrzyn (daw. Rastembork, niem. Rastenburg, prus. Rastanpils) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu kętrzyńskiego.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z 2002 Mrągowo ma obszar 14,81 km², w tym:

 • użytki rolne: 17%;
 • użytki leśne: 8%;
 • Powierzchnia Mrągowa stanowi 1,39% powierzchni powiatu.

  Klimat[]

  Mrągowo leży w strefie klimatu umiarkowanego. Średnia roczna temperatura wynosi +6,7ºC, średnia temperatura w lipcu wynosi +17,2 °C, a w styczniu -3,5 °C. Średnia suma opadów w skali roku wynosi od 450 do 600 mm. Występują tu wiatry zmienne z kierunków wschodnich i zachodnich, o średniej prędkości 4 m/s.

  Wojciech Karol Malajkat (ur. 16 stycznia 1963 w Mrągowie) – polski aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. Pedagog (na stanowisku profesora) w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Posiada tytuł profesora sztuki teatralnej.Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.

  Podział administracyjny[]

  Mrągowo nie posiada formalnego podziału administracyjnego, tym nie mniej poszczególne części miasta posiadają swoje własne nazwy:

 • Centrum – najstarsza część miasta. Położona w jego środkowej części. Zlokalizowanych jest tu większość zabytków.
 • Osiedle Brzozowe – położone na wzgórzu przy trasie krajowej nr 16.
 • Osiedle Grunwaldzkie – położone między trasą nr 16 a jeziorem Czos.
 • Osiedle Mazurskie – położone w zachodniej części miasta przy linii kolejowej.
 • Osiedle Medyk – położone w północnej-zachodniej części miasta między jeziorem Juno a Leśną Drogą.
 • Osiedle Metalowców – położone w południowej części miasta na wzgórzu między trasą nr 16 a linią kolejową.
 • Osiedle Nikutowo – położone w południowej części miasta między jeziorem Sutapie Małe a linią kolejową.
 • Osiedle Parkowe – położone w zachodniej części miasta między ulicami Brzozową, Rynkową, a linią kolejową.
 • Demografia[]

  Mrągowo zaczęło rozwijać się od początku swojego istnienia. Najpierw była to niewielka nie przekraczająca 100 mieszkańców osada. Po nadaniu w 1444 przywileju lokacyjnego rozwój miasta następował znacznie szybciej. Przeszkodą były ciągłe pożary, epidemie i wojny. W 1541 miasto liczyło 450 mieszkańców, w 1818 1 600, a w 1939 9 877. Po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój Mrągowa, rozbudowie przemysłu towarzyszyło powstawanie nowej zabudowy mieszkaniowej. Miasto zwiększało także swoją powierzchnię m.in. w latach 80. XX w. przyłączono część położonej na południu wsi Nikutowo. W 1970 miasto liczyło 18 tys. mieszkańców, a w 1997 już ok. 23 000. Początek XXI wieku) charakteryzuje spadek ludności, przyczyną ujemnej migracji jest m.in. upadek zakładów przemysłowych i towarzyszące mu zmniejszenie ilości miejsc pracy. Według danych z końca 2013 w Mrągowie zameldowanych było 22190 osób (10 660 mężczyzn, 11 530 kobiet).

  Parafia Przemienienia Pańskiego w Mrągowie – parafia prawosławna w dekanacie Olsztyn diecezji białostocko-gdańskiej.Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

  Zmiana liczby ludności:

  Dane z 31 grudnia 2008:

  Struktura wiekowa

 • 25% – ludność w wieku przedprodukcyjnym
 • 61% – ludność w wieku produkcyjnym
 • 14% – ludność w wieku poprodukcyjnym
 • Piramida wieku mieszkańców Mrągowa w 2014 roku.

 • Piramida wieku Mragowo.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osiedle Nikutowo – położone jest w południowej części Mrągowa między jeziorem Sutapie Małe, a linią kolejową. Dawniej była to kolonia wsi Nikutowo. Na początku lat 90. XX w. zostało przyłączona do Mrągowa. W skład osiedla wchodzą ulice Krótka i Wojska Polskiego. Atrakcjami turystycznymi są jezioro Czos i Sutapie Małe, niewielkie tereny leśne oraz dwa zabytkowe wiadukty kolejowe. Przez osiedle przebiega droga krajowa nr 16 i 59. Znajduje się tu końcowy przystanek komunikacji miejskiej. Dawniej istniało tu lotnisko sportowe.
  Osiedle Brzozowe – mrągowskie osiedle o charakterze mieszkaniowym, położone na zboczach wzgórza Jaenike, między ulicą Marii Skłodowskiej-Curie, a Piotra Sobczyńskiego. Zabudowę osiedla stanowią czteropiętrowe bloki z lat 70. XX w.
  Piecki (niem. Peitschendorf) – duża wieś mazurska o charakterze małomiasteczkowym w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie olsztyńskim.
  Giżycko (niem. Lötzen, pol. (dawniej) Łuczany, Lec, prus. Lēcai) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. Położone na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin.
  Stare Miasto – najstarszy, historyczny obszar Mrągowa, otoczony wodami jeziora Czos (od wschodu), Magistrackiego Małego (od południa) i nie istniejącego już jeziora Magistrackiego Dużego (od zachodu). Przestrzeń między jeziorami zamykały kanały, które pełniły funkcje fosy miejskiej. Fortyfikacje miejskie posiadały również wały ziemne i palisady. Centralnym punktem Starego Miasta jest plac Michała Kajki (dawny Duży Rynek).
  Województwo olsztyńskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998 ze stolicą w Olsztynie. Największe województwo w Polsce.
  Olecko (dawniej także Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 Treuburg) – miasto w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą (dawniej Oleg) i Jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy Olecko. Stolica "Mazur Garbatych".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.098 sek.