• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mrówkowate  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Pierwomrówka łagodna (Formica fusca) – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae o zasięgu palearktycznym, pospolicie występujący w Europie.
  Wykazane w Polsce gatunki mrówek[]
  Mrówka
 • Gładyszek mrowiskowy – Formicoxenus nitidulus
 • Gmachówka cieśla (Gmachówka koniczek) – Camponotus herculeanus
 • Gmachówka drzewotoczna – Camponotus ligniperdus
 • Gmachówka smolista - Camponotus piceus
 • Hurtnica podobna – Lasius alienus
 • Hurtnica pospolita (Hurtnica czarna) – Lasius niger
 • Hurtnica wstydliwa (trwożliwa) – Lasius brunneus
 • Kartonówka zwyczajna (kartoniarka czarna) – Lasius fuliginosus
 • Koczowniczka czarna – Tapinoma erraticum
 • Mrówka amazonka – Polyergus rufescens
 • Mrówka anatolijska – Lasius neglectus
 • Mrówka ćmawa – Formica polyctena
 • Mrówka faraona – Monomorium pharaonis
 • Mrówka łąkowa (mrówka czarniawka) – Formica pratensis – pod ochroną!
 • Mrówka pniakowa – Formica truncorum – pod ochroną!
 • Mrówka pniowa – Camponotus fallax
 • Mrówka północna – Formica aquilonia – pod ochroną!
 • mrówka Rogera – Hypoponera punctatissima
 • Mrówka rudnica – Formica rufa
 • Mrówka smętnica – Formica lugubris – pod ochroną!
 • Mrówka złodziejka – Solenopsis fugax
 • Murawka darniowiec – Tetramorium caespitum
 • Nadrzewnica czteroplamka (czterokropek) – (Dolichoderus quadripunctatus)
 • Nieróbka czarniawa – Anergates atratulus
 • Otrupka Westwooda – Stenamma debile
 • Ozdobnica Forela – Formica foreli
 • Ozdobnica mniejsza – Formica pressilabris
 • Ozdobnica większa – Formica exsecta
 • Pierwomrówka krasnolica – Formica rufibarbis
 • Pierwomrówka łagodna – Formica fusca
 • Pierwomrówka podziemna (pierwomrówka ziemna) – Formica cunicularia
 • Pierwomrówka żwirowa – Formica cinerea
 • Podziemnica cieniolubna (mrówka podziemnica) – Lasius umbratus
 • Podziemnica południowa –Lasius meridionalis
 • Podziemnica zwyczajna – Lasius flavus
 • Sierpnica płowa – Strongylognathus testaceus
 • Smuklica Gredlera – Leptothorax gredleri
 • Smuklica Kuttera – Leptothorax kutteri
 • Smuklica mchowa (wysmuklica mchowa) – Leptothorax muscorum
 • Smuklica zwyczajna (wysmuklica zwyczajna) – Leptothorax acervorum
 • Wścieklica dorodna – Manica rubida
 • Wścieklica marszczysta – Myrmica rugulosa
 • Wścieklica płatkorożna – Myrmica lobicornis
 • Wścieklica podobna – Myrmica ruginodis
 • Wścieklica Schencka – Myrmica schencki
 • Wścieklica uszatka (wścieklica szorstka) – Myrmica scabrinodis
 • Wścieklica zwyczajna – Myrmica rubra
 • Wysmuklica białoskrzydła – Temnothorax albipennis
 • Wysmuklica Nylandera – Temnothorax nylanderi
 • Zbójnica krwista – Formica sanguinea
 • Złośnica zwyczajna – Ponera coarctata
 • Żniwiarka zwyczajna – Messor structor
 • Wykazane w Polsce gatunki mrówek bez polskiej nazwy[]

  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oecophylla – rodzaj mrówek z podrodziny Formicinae. Często nazywane zielonymi mrówkami, lub prządkami (tkaczkami). Jak wszystkie mrówki należą do grupy owadów społecznych. Ich charakterystyczne gniazda są budowane w koronach drzew z liści spojonych przędzą, wydzielaną przez ich larwy, które robotnice przenoszą w żuwaczkach. Ich kolonie osiągają dużą biomasę i wywierają znaczący wpływ na środowisko w którym żyją, między innymi regulując liczebność innych owadów, którymi karmią swoje larwy. Występują głównie w środkowej Afryce, Australii, Indonezji, południowo-wschodniej Azji, oraz na subkontynencie indyjskim.
  Haplometroza – samodzielne zakładanie gniazda mrówek przez młode królowe. Sposób ten nazywany jest również klasztornym zakładaniem gniazda, w przypadku gdy królowa nie pobiera pokarmu do czasu wychowania pierwszych młodych mrówek. Zjawiskiem odwrotnym jest pleometroza.
  Myrmekofile (gr. mýrmēx – mrówka, philéō – lubię) – zwierzęta stale lub przejściowo żyjące w gnieździe mrówek lub termitów jako korzystające z pokarmu mrówek pasożyty, drapieżcy zjadający mrówki i ich larwy lub jako symbionty.
  Przyoczko (l.mn. przyoczka), oczko (ocellus) – pojedynczy narząd wzroku występujący u stawonogów. Wyróżnia się przyoczka boczne (ocellus lateralis, stemma), obecne w liczbie 1–7 par na bocznej lub brzusznej części głowy larw owadów o przeobrażeniu zupełnym i u skoczogonków oraz przyoczka grzbietowe (ocellus dorsalis, ocellus anterior), o pojedynczym aparacie dioptrycznym i licznych receptorach, występujące w liczbie 1–3 par na czole u imagines i larw niektórych owadów o przeobrażeniu niezupełnym.
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Mrówka faraona (faraonka) (Monomorium pharaonis) – gatunek mrówek z podrodziny Myrmicinae. Gatunek kosmopolityczny, synantropijny, pochodzący prawdopodobnie z Afryki Zachodniej lub Indonezji. Mrówka faraona mylona jest niekiedy z mrówką złodziejką (Solenopsis fugax). Widoczną różnicą jest budowa ich czułków – czułki mrówki złodziejki mają 10 segmentów.
  Wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra) – gatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae, o północnopalearktycznym zasięgu występowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.