• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mrówka północna

  Przeczytaj także...
  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Myrmekologia to gałąź entomologii zajmująca się badaniem mrówek w środowisku naturalnym oraz w środowisku sztucznym.
  Liczba gatunków błonkoskrzydłych (błonkówek) występujących w Polsce szacowana jest na znacznie ponad 8000. Do 2007 roku zarejestrowano blisko 6000 gatunków.

  Mrówka północna (Formica aquilonia) – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae.

  W Polsce jest jednym z sześciu gatunków rudych mrówek leśnych występujących w lasach i objęta jest częściową ochroną gatunkową. Przyczyną zaniku tych mrówek jest intensywna gospodarka leśna jej obszaru występowania.

  Odwłok i głowa są ciemnobrązowe, w środkowej części brunatnoczerwona. Robotnice mają wielkość od 5 do 10 mm, natomiast królowa do 12 mm.

  Poliginia - u mrówek jest to trwałe (w przeciwieństwie do pleometrozji) występowanie licznych płodnych królowych w gnieździe. Jest to zjawisko bardzo częste. Jego przeciwieństwem jest monoginia.Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.

  Zamieszkuje lasy iglaste. Buduje gniazda w postaci wysokich kopców z patyczków i igliwia. W gnieździe może znajdować się kilkaset tysięcy osobników i kilka tysięcy królowych (kolonia poliginiczna). W Polsce wykazana z kilku stanowisk.

 • Robotnice

 • Gniazdo

  Gatunkowa ochrona zwierząt – jedna z form ochrony przyrody przyjęta w ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj i inne.
 • Przypisy

  1. Formica aquilonia, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Formica aquilonia. Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych (IUCN Red List of Threatened Species) (ang.).
  3. Dz.U. 2014 poz. 1348 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. [dostęp 2014-10-08].
  4. Polska Czerwona Księga - bezkręgowce

  Zobacz też[edytuj kod]

 • Mrówkowate
 • Błonkoskrzydłe Polski
 • Myrmekologia • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.