• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Motywacja  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Stan psychiczny to element procesu psychicznego. Składają się na niego stan emocjonalny (afekt i nastrój), napęd, procesy poznawcze, tożsamość, percepcja siebie i zachowanie.Model charakterystyk pracy (ang. job characteristic model) – model teoretyczny stworzony przez J. Richarda Hackmana i Grega Oldhama, próbujący wyjaśnić powstawanie satysfakcji z pracy. Główne założenia modelu stanowią, iż satysfakcja z pracy powstaje w efekcie pojawienia się trzech kluczowy stanów psychologicznych: doświadczania poczucia sensu pracy, doświadczania poczucia odpowiedzialność za wyniki pracy i posiadania wiedzy o wynikach pracy. Z kolei te trzy kluczowe stany psychologiczne powstają w efekcie działania piecu motywacyjnych charakterystyk pracy – sposobów w jaki praca jest zorganizowania i zaprojektowana.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • ambicja
 • antykateksja
 • instynkt
 • kateksja
 • lenistwo
 • napięcie motywacyjne
 • potrzeba
 • subiektywna oczekiwana użyteczność
 • teoria opanowania trwogi
 • wartość gratyfikacyjna
 • wolna wola
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik Wyrazów Obcych
  2. Jason D. Shaw, Nina Gupta, Let the evidence speak again! Financial incentives are more effective than we thought, „Human Resource Management Journal”, 25 (3), 2015, s. 281–293, DOI10.1111/1748-8583.12080, ISSN 1748-8583 [dostęp 2020-10-09] (ang.).
  3. Herman Aguinis, Harry Joo, Ryan K. Gottfredson, What monetary rewards can and cannot do: How to show employees the money, „Business Horizons”, 56 (2), 2013, s. 241–249, DOI10.1016/j.bushor.2012.11.007, ISSN 0007-6813 [dostęp 2020-10-09] (ang.).
  4. Greg R. Oldham, J. Richard Hackman, Not what it was and not what it will be: The future of job design research, „Journal of Organizational Behavior”, 31 (2-3), 2010, s. 463–479, DOI10.1002/job.678, ISSN 1099-1379 [dostęp 2020-10-09] (ang.).
  5. evidencebasedhr, Teoria satysfakcji z pracy Hackmana i Oldhama, czyli co sprawia, że jesteśmy zadowoleni z pracy?, Evidence-Based HR, 13 grudnia 2019 [dostęp 2020-10-09] (pol.).
  6. Motywacja wewnętrzna.
  7. Motywacja rodzi się z pragnienia.
  8. W. Szewczuk (red.) Słownik psychologiczny, Warszawa 1985, Wiedza Powszechna
  9. Anna Całek, Zarządzanie zespołem : motywacja i działanie, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, ISBN 978-83-7246-508-5, OCLC 751119999 [dostęp 2020-12-24].
  10. Motywacja.
  11. Motywacja: jak zyskać i jak zachować motywację |, www.rafalszrajnert.pl [dostęp 2017-12-03] (pol.).
  Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.Napięcie motywacyjne jest to specyficzna reakcja systemu regulacji psychicznej, powstająca wtedy, gdy zostaje naruszony istniejący w którymś z jego układów stan równowagi (J. Reykowski). Typową przyczyną napięcia motywacyjnego jest deprywacja potrzeby. Im napięcie motywacyjne jest wyższe, tym wyższa atrakcyjność bodźca i siła związanej z nim motywacji.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Menedżer, menadżer, zarządca (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie - motywowanie i kontrolowanie.
  Janusz Reykowski (ur. 29 listopada 1929 w Warszawie) – psycholog, profesor nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Działacz społeczno-polityczny, absolwent V LO im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego.
  Motywacja wewnętrzna (ang. intrinsic motivation) – motywacja powodująca zachowanie, którego celem nie jest osiągnięcie zewnętrznych nagród. Dana aktywność jest celem samym w sobie.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Psychika (gr. ψυχή, psyche - dusza), termin odnoszący się do całokształtu procesów oraz dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana jest osobowością.
  Cel (gr. τηλος, telos; łac. finis, terminus) - to, ze względu na co, następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel (etyka), to kres świadomego działania.
  Subiektywna oczekiwana użyteczność (SEU), antycypowana wartość gratyfikacyjna - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu, związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb, czyli redukcją napięcia motywacyjnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.846 sek.