• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Moszaw

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Nahalal (hebr. נהלל; ang. Nahalal) – moszaw położony w Samorządzie Regionu Doliny Jizreel, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu.
  Kibuc (hebr. קִבּוּץ) – spółdzielcze gospodarstwo rolne w Izraelu, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Kibuce odegrały znaczącą rolę przy tworzeniu państwa Izrael i nadal odgrywają znaczącą rolę w narodowej gospodarce.
  Moszaw Nahalal

  Moszaw (hebr. מושב; wioska, osada) – spółdzielnia rolnicza, jaką tworzyli syjoniści napływający masowo do Palestyny podczas alii na początku XX wieku. W moszawach, podobnie jak w kibucach, kładzie się nacisk na pracę zespołową.

  Obecnie w Izraelu istnieje ponad 400 moszawów.

  Miejscowość – w Polsce w ujęciu ustawowym jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie, odmiennym określeniem ich rodzaju. Natomiast w celach statystycznych, przy ustalaniu wykazu nazw miejscowości oraz nazw ich cześci integralnych przyjęto, że terminem tym określa się każde skupisko ludności, niezależnie od liczby zabudowań i gęstości zabudowy i liczby ludności; przy czym miejscowość musi się odróżniać od innych skupisk (szczególnie sąsiednich) odrębną nazwą urzędową, a przy nazwie identycznej, odmiennym określeniem skupiska (np. wieś, kolonia, osada itp.).Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Podczas osadnictwa żydowskiego w Palestynie pod koniec XIX wieku postanowiono, że moszawy będą podstawą budowy państwa żydowskiego w Mandacie Palestyny.

  Pierwszy moszaw został założony 11 września 1921 w Dolinie Jezreel. Nazywał się on Nahalal i prowadził działalność rolniczą. W następnych latach powstawały kolejne moszawy i w 1986 około 156 700 Izraelczyków żyło i pracowało w 448 moszawach, które są zorganizowane w ośmiu federacjach.

  Alija (hebr. עלייה, dosłownie: wstąpienie) – żydowska imigracja do Palestyny, a po 1948 roku do współczesnego państwa Izrael. Tak Żydzi określają „powrót do ojczyzny swoich ojców”.Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  Moszawy są podobne do kibuców, z tym że mieszkańcy moszawów posiadają własność prywatną. Rolnicy zajmują się produkcją rolniczą na własny rachunek. Moszaw pobiera jednak od swoich mieszkańców specjalny podatek (hebr. mas wa’ad, מס ועד). Jest on równy dla wszystkich mieszkańców. Z tego powodu w moszawie lepiej powodzi się dobrym rolnikom, którzy mogą gromadzić więcej płodów rolnych i czerpać większe zyski. W kibucach wszyscy mieszkańcy (przynajmniej teoretycznie) żyją na podobnym poziomie.

  Brytyjski Mandat Palestyny (arab. الانتداب البريطاني على فلسطين; hebr. המנדט הבריטי על פלשתינה א”י; ang. The British Mandate for Palestine), czasami nazywany Mandatem Palestyny – terytorium mandatowe istniejące w latach 1922-1948, utworzone z części terytoriów byłego Imperium osmańskiego na Bliskim Wschodzie.Osadnictwo żydowskie w Palestynie - Jiszuw (hebr. ישוב, dosłownie "osiedle") lub Ha-Jiszuw (hebr. הישוב), pełna nazwa הישוב היהודי בארץ ישראל Ha-jiszuw ha-jehudi be-Erec Jisrael ("Żydowskie osadnictwo w Ziemi Izraela") - rozpoczęło się około 1841 roku i doprowadziło do powstania współczesnego państwa Izrael.

  Moszaw jest zarządzany przez wybraną radę (hebr. wa’ad, ועד).

  Istnieje kilka rodzajów moszawów, w tym:

 • moszaw owdim (hebr. מושב עובדים, dosł. moszaw pracowniczy) – robotnicza spółdzielnia pomocy społecznej, w której wspólną własnością jest ziemia.
 • moszaw szitufi (hebr. מושב שיתופי, dosł. moszaw kolektywny) – spółdzielnia pomocy społecznej rolników małorolnych, która łączy w sobie charakterystyczne cechy gospodarcze kibucu z cechami społecznymi moszawu. Zyski z upraw rolniczych są dzielone równo pomiędzy wszystkich mieszkańców moszawu.
 • W 1986 w Izraelu istniało 448 moszawów, w tym 405 moszaw owdim i 43 moszaw szitufi.

  Syjonizm (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie, na którym stała Świątynia Jerozolimska) – ruch polityczny i społeczny, dążący do stworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie Palestyny. Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948 r. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem. Ruch zapoczątkowany w końcu XIX wieku miał wiele nurtów i postaci, powszechnie utożsamiany z syjonizmem politycznym, interpretowanym w różny sposób: jako nacjonalizm żydowski, rasistowski, jako ruch narodowowyzwoleńczy, wreszcie jako ruch religijny. Poza syjonizmem politycznym mówiono o syjonizmie duchowym, którego celem była nowa tożsamość żydowska (Ahad ha-Am), odrodzenie języka hebrajskiego (Eliezer ben-Yehuda) i powstanie literatury i kultury w tym języku.Palestyna (łac. Syria Palæstina; arab. فلسطين , Filasţiinu; hebr. פלשתינה lub פַּלֶסְטִינָה, Palestina) – kraina w Azji, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista moszawów
 • moszawa
 • Warto wiedzieć że... beta

  Moszawa (hebr. מושבה, Moszavot; pol. Kolonia) – mała spółdzielnia rolnicza w Izraelu. W odróżnieniu od kibuców i moszawów wszystkie grunty i nieruchomości w moszawie znajdują się w rękach prywatnych, a działalność spółdzielcza dotyczy jedynie pracy.
  Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.