• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mostostal Zabrze Holding

  Przeczytaj także...
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Wieża – w architekturze konstrukcja o wymiarach poprzecznych znacznie mniejszych od wysokości, pracująca jako wspornik utwierdzony w fundamencie, obciążony działaniem wiatru w kierunku poziomym oraz obciążeniem grawitacyjnym. Wieże miały różne funkcje, szczególnie popularne były w architekturze średniowiecznej, przede wszystkim jako wieże obronne i kościelne – zarówno wolno stojące (kampanile, dzwonnice), jak i stanowiące część budynku kościoła. W średniowiecznym zamku występowała tzw. wieża ostatniej obrony (donżon).

  Mostostal Zabrze S.A. – polskie przedsiębiorstwo budowlane z siedzibą w Zabrzu, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz z 5 spółkami zależnymi zajmuje się realizacją obiektów budowlanych, podwykonawstwem robót specjalistycznych, produkcją konstrukcji i materiałów budowlanych oraz usługami transportowymi.

  Przemysł maszynowy - jest to produkcja maszyn i sprzętu ciężkiego, zwykle na potrzeby innych gałęzi przemysłu. Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do przemysłu maszynowego nie zalicza się zwykle produkcji pojazdów, statków, urządzeń AGD, oraz przemysłu zbrojeniowego.Maszt radiowy – maszt służący do zawieszenia anteny nadawczej lub odbiorczej, najczęściej konstrukcji stalowej, kratownicowej, odizolowany elektrycznie od ziemi. Największy maszt radiowy znajduje się Blanchard w USA (KVLY/KTHI TV Mast), zaś największy w historii był maszt radiowy w Konstantynowie w Gąbinie, który runął 8 sierpnia 1991 roku.

  Struktura[]

  Mostostal Zabrze S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

 • Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział "Ocynkownia" z siedzibą w Opolu;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział "Czechowice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział „Pokój” z siedzibą w Zabrzu;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział "Katowice" z siedzibą w Katowicach;
 • Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. Oddział "Częstochowa" z siedzibą w Częstochowie;
 • Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach;
 • Przedsiębiorstwo Inżynierskie "Biprohut" sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA – Holding w upadłości;
 • Działalność[]

  Grupa realizuje obiekty i wykonuje roboty specjalistyczne dla energetycznego, przemysłu petrochemicznego, chemicznego, maszynowego, motoryzacyjnego, materiałów budowlanych oraz dla hut i koksowni. Wznosi również obiekty użyteczności publicznej, mosty i wiadukty. Wykonuje także prace budowlane związane z ochroną środowiska.

  Konstrukcja budowlana – sposób powiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.)Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).

  Grupa produkuje konstrukcje stalowe, budowlane i maszynowe, maszty, wieże, hale i pawilony handlowe, maszyny i urządzenia oraz beton. Ponadto świadczy usługi projektowe, transportowo-dźwigowe oraz zajmuje się szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy.

  Historia[]

  W 1945 powstało Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Krakowie, wkrótce przeniesione do Zabrza, a w 1951 przekształcone w Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych z siedzibą w Warszawie, z którego wydzielono samodzielne podmioty w kilku miastach, w tym Zjednoczenie Montażu Urządzeń Przemysłowych w Zabrzu. W następnych latach przeprowadzano kilkukrotne reorganizacje połączone ze zmianami nazwy przedsiębiorstwa, które od czerwca 1958 funkcjonowało jako Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal". W 1991 zabrzański "Mostostal" założył 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z dominującym udziałem kapitału prywatnego. W 1992 przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane, a 1 listopada zarejestrowane pod nazwą Mostostal Zabrze Holding S.A. 5 października 1994 miało miejsce pierwsze notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1998 spółka nabyła większościowy pakiet akcji Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA. W 2001 spółka przejęła kolejny podmiot – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SA. W związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze rozpoczętej w 2013 roku nastąpiło skrócenie nazwy spółki matki i od dnia 31 grudnia 2013 nazwa firmy brzmi Mostostal Zabrze S.A. Konsekwentnie wraz z procesem konsolidacji Spółek Zależnych ujednolicono także nazwy własne większości spółek zależnych poprzez wprowadzenie marki „Mostostal Zabrze”.

  Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Przypisy

  1. Zakres działalności (pol.). [dostęp 2008-05-08].
  2. Historia (pol.). Mostostal Zabrze Holding SA. [dostęp 2008-05-08].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.
  Jednostka zależna, spółka zależna, pot. spółka córka – spółka handlowa kontrolowana przez jednostkę dominującą.
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.
  Koksownia – zakład przemysłowy, działający w branży energetycznej, produkujący w piecach koksowniczych koks oraz produkty uboczne suchej destylacji węgla, takie jak gaz koksowniczy, smoła czy benzol.
  Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.