• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Most w Smukale

  Przeczytaj także...
  Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).Dylatacja (przerwa dylatacyjna), ang. settlement joint, szczelina celowo utworzona w konstrukcji architektonicznej. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia.
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)

  Most Smukalskimost drogowy, zespolony stalowo-żelbetonowy na rzece Brdzie, w Bydgoszczy.

  Lokalizacja[]

  Most w Smukalski spina oba brzegi Brdy (zalewu Smukalskiego) w ciągu ul. Biwakowej na osiedlu Smukała na północno-zachodnich rubieżach miasta Bydgoszczy.

  Historia[]

  Most znajduje się kilkadziesiąt metrów na północ od miejsca, gdzie w latach 1907-1939 stał żelazny most kolejowy, którym poprowadzono linię wąskotorową Smukała – Włóki. W czasie okupacji hitlerowskiej pod prawobrzeżny dojazd wykonano nasyp ziemny, zaś w 1950 r. wybudowano filary żelbetowe, na których ułożono kładkę dla pieszych.

  Dźwigar - element konstrukcyjny wiązar lub belka, poziomy lub ukośny (np. dźwigar dachowy, stropowy); element budowli (np. dźwigar mostowy, stanowiący zazwyczaj przęsło mostu) przenoszący obciążenia konstrukcji na podpory główne (ściany lub słupy).Stopień wodny w Smukale – budowla hydrotechniczna służąca spiętrzeniu wód Brdy w celu uzyskania energii elektrycznej z elektrowni wodnej. Jest położona w północno-zachodniej części Bydgoszczy na osiedlu Smukała. Jest ostatnim z elementów kaskadowej zabudowy energetycznej rzeki Brdy.

  Obecny most zbudowano w 1977 roku po włączeniu osiedla Smukała w obręb administracyjny Bydgoszczy. Wykonawcą były jednostki podległe DODP Bydgoszcz. Projekt opracowało w 1973 roku Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. Wykorzystano istniejące filary żelbetowe, zaś konstrukcję nośną wykonano z użyciem gotowych elementów prefabrykowanych.

  Smukała - jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego północno-zachodniej części nad lewym brzegiem Brdy.Wspornik – element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą. Jego zadaniem jest podtrzymanie elementu wystającego przed lico ściany (np. żebra sklepienia, posąg itp.) wewnątrz lub na zewnątrz budynku (balkon, wykusz, pomost).

  W latach 1992-1993 roku wymieniono dylatacje oraz wykonano zabezpieczenia antykorozyjne.

  Dane techniczne[]

  Zasadnicza konstrukcja jest stalowa z żelbetową płytą współpracującą. Przęsło zasadnicze ma rozpiętość 49,6 m i jest obustronnie przewieszone wspornikowo. Konstrukcję nośną stanowi pięć stalowych dźwigarów dwuteowych spawanych, stężonych poprzecznicami. Szerokość mostu wynosi 14,9 m, a długość całkowita 50,15 m. Przestrzeń żeglugowa pod obiektem wynosi 2,5 m, co wystarcza dla turystyki kajakowej.

  Opławiec − jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, położona w jego północno-zachodniej części nad Brdą.Mosty w Bydgoszczy – przeprawy drogowe, kolejowe i piesze przez Brdę, Kanał Bydgoski, Wisłę, Młynówkę i pomniejsze cieki wodne na terytorium miasta Bydgoszczy.

  Przeprawa mieści jezdnię drogową z dwoma pasami ruchu oraz dwa chodniki dla pieszych. Obiektem dysponuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

  Obciążenie ruchem[]

  Z uwagi na peryferyjne położenie, na moście nie notuje się dużego ruchu pojazdów. Obiekt ma jednak duże znaczenie komunikacyjne, gdyż stanowi jedyne połączenie osiedla Opławiec ze Smukałą i os. Piaski. Przez most przejeżdżają autobusy linii nr 58 i 34N.

  Filar – pionowa wolno stojąca podpora konstrukcji, spełniająca podobną rolę co kolumna (nieraz podobnie jak ona ukształtowana - z bazą, trzonem i głowicą) i mająca przekrój wieloboczny (czworoboczny lub ośmioboczny).Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Zobacz też[]

 • mosty w Bydgoszczy
 • Brda
 • Zapora wodna Smukała
 • Przypisy

  1. Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego. Brda i Kanał Bydgoski. Tom II z serii: Mosty z biegiem rzek pod red. Krzysztofa Dudka. Bydgoszcz – Grudziądz 2012. Wydawca: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko-Kujawski. ISBN 978-83-934160-2-8.
  2. Dudek Krzysztof. Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego. Tom II: Brda i Kanał Bydgoski; Oddział Pomorsko-Kujawski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Grudziądz-Bydgoszcz, 2012.

  Bibliografia[]

 • Kajczuk Jacek. Mosty i wiadukty. [w.] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996.
 • Michalski Stanisław red.: Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Poznań 1988.
 • Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego. Brda i Kanał Bydgoski. Tom II z serii: Mosty z biegiem rzek pod red. Krzysztofa Dudka. Bydgoszcz – Grudziądz 2012. Wydawca: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Pomorsko-Kujawski. ISBN 978-83-934160-2-8.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Opis mostu na stronie firmy Gotowski
 • Linia kolejowa Smukała – Włóki - działająca w latach 1907 - 1949 linia kolei wąskotorowej łącząca bydgoskie osiedle Smukała (wówczas teren wsi Opławiec) ze wsią Włóki.Żelbet (stalbet, stalobeton, żelazobeton, potocznie nieprawidłowo nazywany też żelbetonem) – element konstrukcyjny powstały przez połączenie betonu z wkładkami stalowymi. Połączenie tych dwóch materiałów jest powszechnie stosowane w budownictwie. Beton jest materiałem przenoszącym naprężenia ściskające, jednak jego wytrzymałość na rozciąganie jest bardzo mała. Stal w elemencie żelbetowym przenosi głównie naprężenia rozciągające, choć często stosuje się zbrojenie ściskane. Połączenie stali i betonu pozwala budować konstrukcje różnego typu. Do zbrojenia stosuje się wkładki w postaci prętów, lin, strun, kabli i siatek. Można spotkać także konstrukcje ze "sztywnym zbrojeniem", tzn. takie, w których elementy stalowe o dużych przekrojach (np. dwuteowniki, ceowniki) są wykorzystane jako rdzeń, np. w słupie kompozytowym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu. Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70 oraz Bydgoskiego Węzła Wodnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.