• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Most przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy

  Przeczytaj także...
  Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.Tor regatowy w Bydgoszczy – zbiornik wodny położony w Bydgoszczy, w dolnym odcinku rzeki Brdy, wykorzystywany do uprawiania sportów wodnych.
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)
  Widok od zachodu

  Most przy ul. Witebskiej w Bydgoszczymost drogowy, ceglany, łukowy ponad zatoką toru regatowego w Bydgoszczy. Jeden z najstarszych zachowanych w oryginalnej postaci obiektów mostowych w Bydgoszczy.

  Lokalizacja[ | edytuj kod]

  Most spina oba brzegi zatoki na zachodnim brzegu toru regatowego, w ciągu ul. Witebskiej, na osiedlu Brdyujście, we wschodniej części miasta Bydgoszczy.

  Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) – związek cech hydrograficznych Brdy, Wisły, Kanału Bydgoskiego i Górnonoteckiego oraz mniejszych strug wodnych na obszarze miasta Bydgoszczy i w jego najbliższym sąsiedztwie, wraz z budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi oraz zabudową nadbrzeżną.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Przeprawa mieści jezdnię drogową z jednym pasem ruchu oraz dwa chodniki dla pieszych. Nośność obiektu wynosi 15 ton.

  Historia[ | edytuj kod]

  Most zbudowano w 1890 r. po wypełnieniu wodą zatoki toru regatowego, co nastąpiło między 1879 r., a 1907 r.

  Zatoka wodna znajduje się w wąwozie o długości 380 m. Ma ona charakter sztuczny, a do jej powstania wykorzystano wyrobisko po starej żwirowni. Do lat 60. XX w. w zatoce składowano tratwy drewniane, które zabezpieczano przed wpłynięciem na akwen toru regatowego łańcuchami przytwierdzanymi do uchwytów na moście.

  Chodnik (trotuar) - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem.Gazownia w Bydgoszczy – gazownia miejska wybudowana w latach 1859-1860 w Bydgoszczy. W 2010 r. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, należący do Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku.

  30 września 1967 r. w pobliżu mostu uruchomiono drugą w Bydgoszczy gazownię, która do czasu zamknięcia w 1990 r. produkowała 120 tys. m³ gazu węglowego na dobę. Sąsiedztwo zakładu przyczyniło się do zanieczyszczenia wód zatoki wodnej i degradacji miejscowego środowiska.

  Obciążenie ruchem[ | edytuj kod]

  Z uwagi na peryferyjne położenie, na moście nie notuje się dużego ruchu pojazdów. Obiekt ma jednak duże znaczenie komunikacyjne, gdyż ul. Witebska stanowi połączenie wschodniej dzielnicy przemysłowej z ul. Fordońską w kierunku dzielnicy Fordon.

  Ulica Fordońska - jedna z najważniejszych komunikacyjnie ulic w Bydgoszczy, druga pod względem długości, po ul. Toruńskiej. W dwudziestoleciu międzywojennym była najdłuższą ulicą w Bydgoszczy licząc łącznie 7,89 km.Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Tor regatowy w Bydgoszczy
 • Bydgoski Węzeł Wodny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zatoka widnieje na niemieckich mapach topograficznych z 1907 r.
  2. Widoczne na mapie geologiczno-agronomicznej z 1908 r., na której przedstawiono stan topograficzny terenu z okresu 1890-1905 r., po powstaniu portu drzewnego, lecz przed jego powiększeniem w 1906 r.
  3. Uchwyty istnieją do dnia dzisiejszego.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kajczuk Jacek. Mosty i wiadukty. [w.] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996
 • Kulesza Maciej: Tajemnica mostu nad ginącą strugą. [w.] Gazeta Pomorska. 31 grudnia 2009 r.
 • Michalski Stanisław red.: Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa-Poznań 1988
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • O moście i zatoce toru regatowego na portalu mmbydgoszcz.pl
 • Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.Brdyujście – osiedle w Bydgoszczy w rejonie ujścia rzeki Brdy do Wisły. Znajduje się tam tor regatowy oraz śluzy, jaz i elektrownia wodna, będące elementem Bydgskiego Węzła Wodnego. W 1939 w Brdyujściu znajdował się port Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły (tzw. flotylli wiślanej).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.
  Gaz koksowniczy – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu. Gaz koksowniczy zaliczany jest do gazów węglowych, tj. gazów powstających w wyniku termicznej obróbki węgla.
  Wąwóz – rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych lub epizodycznych (erozja wąwozowa) i z czasem przekształca się w parów. Wąwozy mają długość do kilkunastu kilometrów i głębokość od kilku do stu metrów. Łączna długość wąwozów w Polsce wynosi ok. 35 000 km. Formy podobne do wąwozów mogą się również tworzyć w skałach krasowiejących (wapiennych, gipsowych) na skutek erozyjnej działalności wód płynących.
  Fordon – dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca około 72 tys. mieszkańców (koniec 2014), do 1973 roku samodzielne miasto. Nazwa „Fordon” pochodzi od pobieranego kiedyś cła rzecznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.