• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Most - sieć komputerowa  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.Medium transmisyjne – nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.

  Most zasadniczo pracuje w 2. warstwie OSI w komputerowej sieci. Na podstawie adresu odbiorcy może decydować, gdzie zostaną przesłane dane, które do niego docierają. Może dobierać właściwą trasę i optymalizować przesył danych.

  Flood (ang. potop, powódź) – w informatyce wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości, lub pustych lub zniekształconych (zwykle celowo) pakietów bez wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu. Floodowanie (ang. flooding) może występować w programach komunikacyjnych używanych przez ludzi, jak i też na poziomie protokołów sieciowych.Minimalne drzewo rozpinające (ang. MST, Minimum Spanning Tree) – drzewo rozpinające danego grafu o najmniejszej z możliwych wag, tj. takie, że nie istnieje dla tego grafu inne drzewo rozpinające o mniejszej sumie wag krawędzi.

  Spis treści

 • 1 Technika działania
 • 2 Przebieg trasowania
 • 3 Ocena wydajności
 • 4 Rodzaje mostów
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Technika działania[]

  Most jest urządzeniem, które analizuje pakiety na poziomie warstwy łącza danych (ang. Data Link Layer – DLL) modelu OSI/ISO. W trakcie pracy analizuje stworzoną przez siebie tablicę przekazywania (ang. Forwarding DataBase, FDB lub MAC DataBase), zawierającą numery portów (interfejs E0/0, E0/1, itd.), do których przyłączone są urządzenia oraz adresy sprzętowe MAC.

  Regenerator, wzmacniak, wtórnik, powtarzacz (ang. repeater) to urządzenie stosowane w telekomunikacji do regeneracji sygnału.Token ring – metoda tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM w latach 70., dziś wypierana przez technologię Ethernetu. Szybkość przesyłania informacji w sieciach Token Ring wynosi 4 lub 16 Mb/s.

  Mosty działają w trybie nasłuchu (ang. promiscuous mode) i odbierają dane krążące w medium transmisyjnym. Aby określić, jakie urządzenia znajdują się w poszczególnych segmentach sieci (skojarzonych z poszczególnymi portami), mosty odczytują źródłowe adresy MAC z ramek danych. Na tej podstawie tworzona jest tablica przekazywania.

  Tryb promiscuous (ang. promiscuous mode – tryb nasłuchiwania, tryb mieszany) – tryb pracy interfejsu sieciowego (np. ethernetowej karty sieciowej), polegający na odbieraniu całego ruchu docierającego do karty sieciowej, nie tylko skierowanego na adres MAC karty sieciowej. Aby przestawić kartę sieciową w tryb promiscuous w systemie Linux należy wydać w terminalu polecenie:Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sieć lokalna (ang. LAN – Local Area Network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze takim jak blok, szkoła, laboratorium, czy też biuro. Główne różnice LAN, w porównaniu z siecią WAN, to m.in. wyższy wskaźnik transferu danych, czy też mniejszy obszar geograficzny.
  Koncentrator sieciowy (także z ang. hub) – urządzenie łączące wiele urządzeń sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy.
  Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.
  bridge, brctl – oprogramowanie będące częścią jądra systemu operacyjnego Linux służące do emulacji mostów sieciowych. Za pomocą bridge możliwe jest tworzenie mostów, które na zewnątrz wyglądają jak przełączniki sieciowe. Interfejsy sieciowe włączone do mostu zachowują się jak porty przełącznika – za ich pomocą można łączyć w OSI warstwie 2 segmenty sieci Ethernet. Aplikacją z przestrzeni roota służącą do konfiguracji bridge jest brctl kontrolującą np. br0 .
  Cykliczny kod nadmiarowy, inaczej: cykliczna kontrola nadmiarowa (ang.) Cyclic Redundancy Check, CRC – jest to system sum kontrolnych wykorzystywany do wykrywania przypadkowych błędów pojawiających się podczas przesyłania i magazynowania danych binarnych.
  Przełącznik (komutator, także z ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.
  Wirtualna sieć lokalna (ang. Virtual Local Area Network, VLAN) – sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.