• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Most - mózg

  Przeczytaj także...
  Czaszka (łac. cranium) – struktura kostna lub chrzęstna, która służy jako szkielet głowy. Stanowi naturalną osłonę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie.Nerw odwodzący (łac. nervus abducens) – VI nerw czaszkowy. Ma charakter ruchowy. Unerwia mięsień prosty boczny gałki ocznej. Jego porażenie powoduje zeza zbieżnego (strabismus convergens).
  Nerw twarzowy (łac. nervus facialis) – VII nerw czaszkowy wchodzący w skład obwodowego układu nerwowego. Jest nerwem drugiego łuku skrzelowego. Nerw ma charakter mieszany, ale przeważają w nim włókna ruchowe. Zawiera także włókna czuciowe, i przywspółczulne – wydzielnicze (autonomiczne).
  Schematyczne przedstawienie mostu i rdzenia przedłużonego, widok od przodu i z dołu.

  Most (most Varola, łac. pons, pons Varoli) – część ośrodkowego układu nerwowego należąca do pnia mózgu.

  Stosunki anatomiczne[]

  Most pokryty jest od zewnątrz oponami mózgowo-rdzeniowymi, które odgraniczają go od kości czaszki. Leży powyżej rdzenia przedłużonego, pomiędzy rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem. Tworzy poprzeczne, szerokie uwypuklenie, widoczne dobrze na brzusznej powierzchni mózgowia. Most jest u góry odgraniczony od konarów mózgu (crura cerebri) przez bruzdę boczną śródmózgowia, a na dole oddziela go od rdzenia przedłużonego wyraźna bruzda opuszkowo-mostowa. W płaszczyźnie pośrodkowej na brzusznej powierzchni mostu biegnie w bruździe podstawnej (sulcus basilaris) tętnica podstawna mózgu (arteria basilaris cerebri), od której odchodzą tętnice zaopatrujące most. W wyniosłościach obok bruzdy tętnicy podstawnej leżą drogi piramidowe. Bocznym przedłużeniem mostu są konary środkowe móżdżku (pedunculi cerebellares medii) stanowiące połączenie z móżdżkiem. Do mostu wnikają również konary górne móżdżku (pedunculi cerebellares superiores) biegnące do śródmózgowia. Część grzbietowa mostu stanowi część dna dołu równoległobocznego (fossa rhomboidea), będącego dnem komory czwartej.

  Twór siatkowaty albo układ siatkowaty (łac. formatio reticularis), inaczej: siatkowaty, retikularny, "kora pnia mózgu" - rozciąga się w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia przedłużonego, a następnie przechodzi w twór siatkowaty rdzenia kręgowego.Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo istniejące od 1945 roku, wydające literaturę fachową dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, podręczniki szkolne i akademickie i publikacje popularnonaukowe. Do 1993 roku państwowe wydawnictwo istniało pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (PZWL). W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja, aktualnie stanowi część grupy wydawniczej PWN.
  Przekrój poprzeczny przez most, w jego górnej części.

  Wewnątrz mostu znajdują się:

 • jądra mostu (nuclei pontis),
 • twór siatkowaty (formatio reticularis),
 • niektóre z jąder nerwów czaszkowych:
 • jądro nerwu podjęzykowego (nucleus nervi hypoglossi),
 • jądro nerwu językowo-gardłowego (nucleus nervi glossopharyngei),
 • jądro dwuznaczne (nucleus ambiguus),
 • jądro grzbietowe nerwu błędnego (nucleus dorsalis nervi vagi),
 • jądro pasma samotnego (nucleus tractus solitarii),
 • jądra nerwu przedsionkowo-ślimakowego (nuceli nervi vestibulocochlearis),
 • jądro nerwu twarzowego (nucleus nervi facialis),
 • jądro nerwu odwodzącego (nucleus nervi abducentis),
 • jądra nerwu trójdzielnego (nucleus motorius nervi trigemini, nucleus sensoroius principalis nervi trigemini, nucleus tracti mesencephalici nervi trigemini).
 • Bibliografia[]

 • Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński: Zarys anatomii człowieka. Szczecin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. ISBN 83-200-3362-4.
 • Janina Sokołowska-Pituchowa (red.) Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. VII. PZWL 2005 ISBN 83-200-3185-0.
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Śródmózgowie (łac. mesencephalon) – środkowa część mózgowia u kręgowców, w której znajduje się tzw. wodociąg mózgu zwany też wodociągiem Sylwiusza łączący III i IV komorę mózgu. Śródmózgowie łączy się z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym oraz z międzymózgowiem. U ssaków część grzbietowa śródmózgowia utworzona jest przez blaszkę czworaczą (lamina quadrigemina), w której wyróżnia się wzgórki górne i dolne lub pokrywę wzrokową zróżnicowaną na ciałka bliźniacze (corpora bigemina), czyli płaty wzrokowe (lobi optici) u pozostałych kręgowców.Nerwy czaszkowe (łac. nervi craniales) – 12 par nerwów rozpoczynających się, w przeciwieństwie do nerwów rdzeniowych, na obszarze mózgowia i przebiegających głównie w obrębie głowy. Odpowiadają za odbiór różnorodnych wrażeń zmysłowych, pracę kilku ważnych grup mięśni oraz funkcje wydzielnicze gruczołów (ślinowych, łzowych, błon śluzowych, itp.). Tradycyjnie oznacza się je za pomocą cyfr rzymskich od I do XII, pomimo istnienia innych włókien, również odpowiadających definicji nerwu czaszkowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nerw językowo-gardłowy (łac. nervus glossopharyngeus) – dziewiąty nerw czaszkowy. Jest nerwem mieszanym: większą część nerwu tworzą włókna czuciowe, unerwiające gardło i język; niewielką część stanowią włókna ruchowe, przeznaczone dla mięśni gardła (m. zwieracza górnego gardła, m. rylcowo-gardłowego, m. podniebienno-gardłowego), języka (m. podniebienno-językowy), podniebienia (m. dźwigacz podniebienia miękkiego) i wydzielnicze dla ślinianki przyusznej.
  Jądro dwuznaczne (łac. nucleus ambiguus) – parzyste pasmo komórek ruchowych unerwiających mięśnie prążkowane gardła i krtani drogą nerwów czaszkowych IX, X i XI. Znajduje się w bocznej dogłowowej części rdzenia przedłużonego, grzbietowo względem jądra oliwki dolnego.
  Konary mózgu (łac. pedunculi cerebri) – znajdują się w środkowej części śródmózgowia. Składają się od przodu z dwóch odnóg (crura), z których każda oddzielona jest od nakrywki konara (jego części tylnej) przez istotę czarną. Od tyłu konara pomiędzy nakrywką a pokrywą znajduje się wąski wodociąg mózgu o długości około 2–3 cm.
  Układ komorowy (łac. systema ventricularis) – zbiór czterech przestrzeni wewnątrz mózgowia, w których wytwarzany jest płyn mózgowo-rdzeniowy, i z których następnie wydostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie krąży, otaczając cały ośrodkowy układ nerwowy. Płyn ten wytwarzany jest z osocza krwi przez splot naczyniówkowy.
  Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.
  Nerw przedsionkowo-ślimakowy, (łac. nervus vestibulocochlearis) – VIII nerw czaszkowy unerwiający ucho wewnętrzne łączący je z mózgowiem. Nerw ten przekazuje informacje słuchowe ze ślimaka i informacje dotyczące przyspieszeń liniowych i kątowych z kanałów półkolistych i łagiewki. Dawniej używana nazwa: nerw statyczno-słuchowy.
  Nerw trójdzielny (łac. nervus trigeminus) – V nerw czaszkowy, największy wśród nich. Jest nerwem I łuku skrzelowego. Ma charakter mieszany (czuciowo-ruchowy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.