• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Most św. Wojciecha w Kaliszu

  Przeczytaj także...
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.
  16 września jest 259. (w latach przestępnych 260.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 106 dni.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Most św. Wojciechamost drogowy na Prośnie w Kaliszu w ciągu Szlaku Bursztynowego (Trasy Bursztynowej). Łączy on osiedla Rypinek i Rajsków. Wybudowany został w latach 20022003, a oddany do użytku 16 września 2005 wraz z pierwszym odcinkiem Szlaku Bursztynowego.

  Ulica Częstochowska – ulica w Kaliszu przebiegająca przez dzielnice Śródmieście, Czaszki, Rypinek i Zagorzynek. Pod względem długości mieści się na czwartym miejscu najdłuższych ulic miasta. Jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 450.Most Księżnej Jolanty – most drogowy na Prośnie w Kaliszu w ciągu ulicy Księżnej Jolanty. Znajduje się w dzielnicy Piwonice i zapewnia komunikację między centrum miasta a osiedlem Lis, Godzieszami Wielkimi i wsią letniskową Szałe. Obecnie istniejący most został oddany do użytku 23 maja 2011.

  Dane techniczne[]

  Długość mostu św. Wojciecha wynosi 100,3 metra co sprawia, że jest najdłuższym mostem drogowym w Kaliszu i drugim w ogóle (najdłuższy jest most kolejowy mierzący 125 metrów). Składa się z jednej jezdni o standardowej szerokości 7 metrów i jednego chodnika znajdującego się po stronie północnej. Ograniczenie prędkości wynosi 70 km/h. Most ma konstrukcję wolnostojącą i wsparty jest dwoma podwójnymi, okrągłymi podporami. Przy obu podporach i obu przyczółkach znajdują się podesty przeznaczone dla obsługi technicznej.

  Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny.Tranzyt – w transporcie przewóz ludzi lub towarów przez terytorium jakiegoś państwa (z jednego obcego kraju do drugiego).

  Cel budowy[]

  Głównym celem budowy mostu św. Wojciecha było usprawnienie komunikacji między prawobrzeżną i lewobrzeżną częścią miasta. Przed jego powstaniem najbliższą przeprawą w dół rzeki był most Trybunalski w Śródmieściu, zaś w górę rzeki odległy most Księżnej Jolanty w Piwonicach. Znaczenie mostu wzrosło w 2010 po oddaniu do użytku drugiego odcinka Szlaku Bursztynowego, na który kierowany jest tranzyt samochodów osobowych i lekkich ciężarowych (ograniczenie do 15 ton na odcinku od ulicy Częstochowskiej do Dworcowej) z Ostrowa Wielkopolskiego do Łodzi. Jest ono jednak niewielkie w przypadku komunikacji publicznej, gdyż przez most poprowadzono tylko dwie linie autobusowe KLA (9 i S2).

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Szlak Bursztynowy (ul. Szlak Bursztynowy, Trasa Bursztynowa) – śródmiejska obwodnica Kalisza, która łączy ulicę Łódzką z ulicą Górnośląską i ma 3,2 km długości. Zrealizowano już wszystkie trzy etapy:

  Przypisy

  1. Z pozwoleniami na trasie. rc.fm, 2012-03-16. [dostęp 2013-11-20].
  2. Rozkład jazdy. Kaliskie Linie Autobusowe. [dostęp 2012-06-02].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Chodnik (trotuar) - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem.Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rypinek – lewobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na południowy wschód od Śródmieścia, włączona do miasta w 1934; pełni funkcje mieszkaniowe i przemysłowe.
  Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
  Kilometr na godzinę – powszechnie stosowana jednostka szybkości lub wartości prędkości, oznaczana km/h. W języku angielskim używane są również oznaczenia kph oraz kmph (przez analogię do mph). Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra.
  Rajsków – to dawna wieś położona poniżej dzielnicy Tyniec, między rzekami Prosną i Swędrnią. Powstanie wsi, którą osadzono na prawie niemieckim datuje się na XIII wiek. W 1827 roku liczył 221 mieszkańców , a w końcu XIX wieku 280. Obecnie tę dzielnicę Kalisza zamieszkuje około 1 800 mieszkańców. Dzielnica ma charakter jednorodzinny i rekreacyjny.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Most kolejowy w Kaliszu – most kolejowy na Prośnie w Kaliszu w ciągu linii kolejowej nr 14 łączącej Łódź Kaliską ze stacją Forst. Jego długość wynosi 125 metrów co sprawia, że jest najdłuższym mostem w Kaliszu. Od spodu, na każdym przęśle, znajdują się stalowe kratownice. Wzniesiony został w 1902, podczas budowy Kolei Warszawsko-Kaliskiej. Od tamtego momentu do I wojny światowej biegł nim jeden tor o szerokości 1524 mm. Później rozstaw szyn zmniejszono do standardowych 1435 mm i dobudowano drugi tor. Most był kilkukrotnie modernizowany lecz dziś znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.
  Tona – jednostka masy stosowana w technice i handlu. Przeważnie, szczególnie w Polsce, utożsamiana z toną metryczną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.