• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Morysin

  Przeczytaj także...
  Franciszek Maria Lanci (ur. 1799 w Fano, zm. 12 listopada 1875 w Warszawie) – polski architekt pochodzenia włoskiego; ojciec Witolda.Wilanów Królewski – część dzielnicy Wilanów, rejon MSI, którego granice określono w uchwale Nr 152 Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z dnia 26 września 2006 r: od Al. Wilanowskiej na przedłużeniu ul. Obornickiej, ul. Obornicką do ul. Biedronki, ul. Biedronki do ul. Łuczniczej, ul. Łuczniczą do ul. Trójpolowej, ul. Trójpolową do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do ul. Vogla, ul. Vogla do ul. Przyczółkowej, ul. Przyczółkową do Al. Wilanowskiej, al. Wilanowską do granicy z obszarem Wilanów Wysoki.
  Las łęgowy – zbiorowisko leśne, występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, nie związanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.
  Morysin na obrazie Wincentego Kasprzyckiego, 1834
  Brama wjazdowa na teren parku

  Morysin – obszar leżący w granicach obszaru MSI Wilanów Królewski pomiędzy Kanałem Sobieskiego i Jeziorem Wilanowskim na zachodzie, a rzeczką Wilanówką na wschodzie.

  Opis[ | edytuj kod]

  Do końca XVIII wieku obecny obszar Morysina w całości był porośnięty lasem łęgowym, który ze względu na naturalne granice pełnił funkcję zwierzyńca. Nosił on nazwę Lasku na Kępie. Na początku XIX wieku z inicjatywy Aleksandry Potockiej jego północną część przekształcono w park romantyczny i nazwano Morysinem na cześć najmłodszego wnuka Potockich – Maurycego, nazywanego zdrobniale Morysiem.

  Jezioro Wilanowskie – starorzecze wiślane, leżące w środkowej Polsce w granicach dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.Miejski System Informacji w Warszawie – system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy zarządzany przez Zarząd Dróg Miejskich.

  W październiku 1941 w pobliżu parku w Marysinie Niemcy utworzyli oddział roboczy jeńców radzieckich, filię obozu w Beniaminowie, liczący ok. 450 osób. Podczas jego likwidacji w grudniu 1944 przy życiu pozostawało ok. 60 jeńców.

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • Brama neogotycka z 1846 roku (w ruinie), proj. Henryk Marconi
 • Pałacyk klasycystyczny w kształcie rotundy z 1811 roku (w ruinie), proj. Chrystian Piotr Aigner
 • Dom Dozorcy z 1850 roku (w ruinie), proj. Franciszek Maria Lanci
 • Oraculum składające się z kamiennej figury pogańskiego bóstwa i dwóch kolumn z 1825 roku (w ruinie)
 • Gajówka drewniana z 1846 roku
 • W północnej części Morysina znajduje się rezerwat przyrody Morysin.

  Aleksandra z Lubomirskich Potocka – (ur. 1760, zm. 19 marca 1831 w Krakowie), córka Stanisława Lubomirskiego i Izabeli Lubomirskiej, od 1776 r. żona Stanisława Kostki Potockiego, matka Aleksandra Potockiego. Założycielka parku romantycznego w Morysinie i fundatorka położonych w nim budowli (pałacyk z rotundą, oraculum). Po śmierci męża w 1821 r. kontynuowała podjęte przez niego zabiegi na dworze carskim na rzecz utworzenia z dóbr wilanowskich ordynacji, między innymi dla zabezpieczenia trwania wilanowskiej kolekcji dzieł sztuki. Wraz z mężem upamiętniona została symbolicznym nagrobkiem w Wilanowie, wystawionym przez syna.Henryk Marconi (ur. 7 stycznia 1792 w Rzymie, zm. 21 lutego 1863 w Warszawie) – polski architekt pochodzenia włoskiego, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybitniejszych polskich architektów pierwszej połowy XIX wieku.
   Osobny artykuł: Rezerwat przyrody Morysin.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wojciech Fijałkowski: Wilanów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo naukowe, 1973, s. 234.
  2. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 508. ISBN 83-01-08836-2.
  3. Czesław Pilichowski: Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 556. ISBN 83-01-00065-1.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Morysin – założenie pałacowo-parkowe na portalu sztuka.net.
 • Kanał Sobieskiego, Kanał Królewski – kanał w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przez który odpływa woda z Jeziorka Wilanowskiego do rzeki Wilanówki. Głównym dopływem zasilającym jeziorko w wodę jest Potok Służewiecki.Maurycy Potocki, właśc. Maurycy Eustachy Ludwik Potocki herbu Pilawa (ur. 13 stycznia 1812 w Warszawie, zm. 13 stycznia 1879 w Krzeszowicach) – syn Aleksandra Stanisława Potockiego, brat Augusta Potockiego, ojciec Augusta Potockiego. To na jego cześć część Wilanowa położoną na wschodnim brzegu Jeziora Wilanowskiego (dawny zwierzyniec Sobieskiego) i przekształconą w park romantyczny, jego dziadkowie – Stanisław Kostka Potocki i Aleksandra – nazwali Morysinem. Był właścicielem dóbr Jabłonna oraz Zator, oficerem wojska polskiego, szambelanem rosyjskim, kawalerem orderu Virtuti Militari.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rezerwat przyrody Morysin – utworzony w 1996 r. krajobrazowy rezerwat przyrody położony w Warszawie w dzielnicy Warszawa-Wilanów, położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego na terenie obszaru Morysin.
  Wilanówka to lewostronny dopływ Wisły, o długości 14,2 km, przepływa przez powiat piaseczyński (gminę Konstancin-Jeziorna) oraz Warszawę. Wilanówka do lat 50. XX w. była dolnym odcinkiem rzeki Jeziorki, kiedy to postanowiono o sztucznym skróceniu jej biegu w rejonie Obórek. Obecnie Wilanówka w Warszawie jest w istocie zanikającym i zarastającym ciekiem wodnym. Niski stan wody w Wilanówce spowodował jej odcięcie od Stawu Zawadowskiego w Wilanowie i ma negatywny wpływ na poziom wód gruntowych rezerwatu łęgowego Morysin, który opływa od wschodu. Ciek nie ma naturalnego, bezpośredniego połączenia z Wisłą – w rejonie jej ujścia wybudowano kanały i urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę z Wisły do warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki.
  Chrystian Piotr Aigner (ur. 1756 w Puławach, zm. 9 lutego 1841 we Florencji) – polski architekt, przedstawiciel klasycyzmu, teoretyk architektury.
  Wincenty Kasprzycki (ur. 1802, zm. 27 maja 1849 w Warszawie) – polski malarz pejzażysta i litograf polski. Studia odbył w Warszawie i Wilnie. Specjalizował się w pejzażach i wedutach m.in. Warszawy, Wilanowa, Natolina, Morysina, Gucina, „Cmentarz Powązkowski”. Portrety małżeństwa Puchałów, W. Piaseckiego i innych ożywionych sztafażem. Malował też widoki wnętrz, m.in. Widok Wystawy Sztuk Pięknych w Warszawie w 1828 roku. Obrazy Wincentego Kasprzyckiego znajdują się w Galerii w Wilanowie, Galerii Mielżyńskich w Poznaniu i Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Litografował głównie portrety. Jego prawnuk Wincenty Kasprzycki (1906-65), był polskim rzeźbiarzem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.815 sek.