• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Morawskie Pole

  Przeczytaj także...
  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.Stepowienie - przemiana obszarów zalesionych, zarośli i łąk w zbiorowiska trawiaste - step lub prerię. Trawy są roślinami odpornymi na warunki klimatyczne i nie potrzebują owadów do rozmnażania. Stepowienie postępuje wraz ze skokowym ochłodzeniem bądź ociepleniem klimatu oraz pod wpływem nadmiernego osuszenia gleb (przy średnich rocznych opadach poniżej 500-600 mm) oraz silnym nasłonecznieniu terenu. Stepowienie może być też skutkiem działalności człowieka: wyrębu lasów, wadliwych melioracji, nadmiernego zużycia wód powierzchniowych i podziemnych.
  Kotlina Panońska (55; węg. Kárpát-medence, serb. Panonska nizija, rum. Câmpia Panonică) – wielka równina w środkowej Europie, należąca pod względem geomorfologicznym do systemu alpejsko-karpackiego.

  Morawskie Pole (niem. Marchfeld, węg. Morvamező) – kraina geograficzna w północno-wschodniej Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria.

  Morawskie Pole leży w środkowej części Kotliny Wiedeńskiej. Jego granice wyznaczają Dunaj na zachodzie i południu oraz Morawa na wschodzie. Na północy graniczy z Pogórzem Weinviertel, od którego dzieli je erozyjna krawędź Wagram. Morawskie Pole stanowi południową część Weinviertel – północno-wschodniej ćwiartki, na które zwyczajowo dzieli się Dolną Austrię. Niemal dokładnie porywa się z dolnoaustriackim powiatem Gänserndorf.

  Morawa (cz. i sł. Morava, niem. March, węg. Morva) – rzeka na Morawach, we wschodniej Austrii i zachodniej Słowacji, dopływ Dunaju. Długość – 352 km, w tym 242 km w Czechach, 40 km jako granica czesko-słowacka i 70 km jako granica słowacko-austriacka. Powierzchnia zlewni – 26 658 km², w tym:Kanał Morawskiego Pola (niem. Marchfeldkanal) - system nawadniający równinę Morawskie Pole w północno-wschodniej Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria.

  Morawskie Pole stanowi równinę o powierzchni około 900 km², wyniesioną na wysokość 150 do 170 m n.p.m. Dzieli się je na część południową – płaską terasę Prateru, zbudowaną z młodszych osadów rzecznych, oraz północną – lekko pofałdowaną terasę Gänserndorf, zbudowaną ze starszych żwirów i piasków. Część południową zajmują ziemie uprawne, w części północnej wykorzystanie terenu jest bardziej różnorodne – są tu bory sosnowe, wrzosowiska, a nawet piaszczyste wydmy.

  Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.Kraj związkowy, tzw. land (niem. das Land – „ziemia”, „kraj”, „kraina” lub das Bundesland – „kraj związkowy”) – nazwa części składowej federacji w Niemczech i Austrii.

  Z Morawskiego Pola do Morawy i Dunaju spływa kilka niewielkich rzeczek, z których największe to Weidenbach na północy oraz Stempfelbach i Rußbach na południu. Dwie ostatnie zostały w 1984 połączone w system nawadniający, zwany Kanałem Morawskiego Pola (Marchfeldkanal). Nawadnianie jest potrzebne ze względu na niski poziom wód gruntowych i niskie opady. Brak wody utrudniał uprawę roli i prowadził do stepowienia równiny.

  Kotlina Wiedeńska (551.1; niem. Wiener Becken, cz. Vídenská kotlina, słow. Viedenská kotlina) – jednostka geograficzna na pograniczu Austrii, Moraw i Słowacji.Równina – wielkopowierzchniowa forma ukształtowania terenu. Stanowi ją płaski lub prawie całkowicie poziomy (nachylenie do 3 st.) teren. Równiny mogą występować na obszarach nizin, wyżyn, lub gór (doliny rzek lub wierzchowiny), charakter równinny mają znaczne powierzchnie den oceanów.

  Mała (najmniejsza w Austrii – 550 mm rocznie) ilość opadów należy do cech lokalnego klimatu. Morawskie Pole ma klimat przejściowy między kontynentalnym klimatem panońskim pobliskiej Kotliny Panońskiej a klimatem oceanicznym zachodu Europy.

  Morawskie Pole jest jednym z najważniejszych rolniczych regionów Austrii. Rolnictwo jest towarowe, wysoko wyspecjalizowane (winnice, sady, ogrody), zaawansowane technologicznie. Produkty rolne są dostarczane głównie do Wiednia, część na miejscu przerabia lokalny przemysł spożywczy. Regionowi przydają znaczenia największe w Austrii złoża ropy naftowej i gazu ziemnego koło Zistersdorf, Matzen i Gänserndorf (obecnie na wyczerpaniu).

  Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

  Największym i w zasadzie jedynym miastem Morawskiego Pola jest Wiedeń, którego część na północnym brzegu Dunaju znajduje się już na tej równinie. Morawskie Pole należy do strefy podmiejskiej Wiednia i jest z nim połączone m.in. przez szybką kolej miejską. Mieszkańcy leżących tu miejscowości pracują z reguły w Wiedniu. Z powodu bliskości tego wielkiego ośrodka nie rozwinęło się tu żadne większe miasto.

  Gänserndorf – miasto powiatowe w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, siedziba powiatu Gänserndorf. Liczy 10 747 mieszkańców (1 stycznia 2014).Dunaj (łac. Danubius, niem. Donau, słow. Dunaj, węg. Duna, chorw. Dunav, serb. i bułg. Дунав, rum. Dunărea, ukr. Дунай gr. Ίστρος (Istros) – druga co do długości (po Wołdze) rzeka w Europie.

  Przez Morawskie Pole przebiega linia kolejowa łącząca Wiedeń z Bratysławą oraz rurociągi dostarczające ropę naftową i gaz ziemny z Rosji.

  Warto wiedzieć że... beta

  Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
  Wiener Prater – park publiczny (1700 ha) w Wiedniu, położony między Dunajem, a Kanałem Dunajskim. Niegdyś były to tereny łowieckie Habsburgów, które cesarz Józef II udostępnił publiczności w 1766 roku. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pratum, co oznacza tyle co łąki. Jest to popularny ośrodek wypoczynkowo-sportowy. W parku pokręcić się można na prawie wszystkich możliwych rodzajach karuzel. Jest to też wspaniałe miejsce na zwykły spacer i chłoniecie atmosfery rozbawionego Wiednia. Po drodze, na Rondeau i Calafatti Platz, łatwo wpaść na jedną z kolorowych, metalowych rzeźb przedstawiających ludzi uczestniczących w dziwnych, nieco tajemniczych happeningach.
  Pogórze Weinviertel (511.*; niem. Weinviertler Hügelland) – makroregion fizycznogeograficzny w Dolnej Austrii i na południowych Morawach. Skrajna południowo-zachodnia część Podkarpacia Zachodniego.
  Terasa, taras – forma terenu powstała w dolinie rzecznej wskutek erozyjnej działalności płynących wód. Występuje w zespołach, tworząc w przekroju poprzecznym doliny charakterystyczny układ schodów. Terasy mogą też powstać na wybrzeżu morza lub jeziora, w związku z działalnością falowania i zmiany poziomu lustra wody w akwenie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.712 sek.