• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Montaż - budownictwo

  Przeczytaj także...
  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).
  Dziennik montażu jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co określone jest w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego. Dziennik montażu jest więc w swej istocie tym samym co dziennik budowy, ale dla robót budowlanych wykonywanych metoda montażu. Dziennik montażu dołączany jest do dziennika budowy. Fakt jego założenia i prowadzenia powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

  Montaż – rodzaj robót budowlanych polegających na połączeniu ze sobą gotowych elementów prefabrykowanych tworzących obiekt budowlany, część obiektu budowlanego, lub wyposażenie trwale z nim związane.

  Przy robotach budowlanych polegających na montażu, prawo budowlane wymaga prowadzenia przez kierownika budowy odpowiedniego dziennika montażu.

  Rodzaje montażu:

  Kierownik budowy jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych).Roboty budowlane – budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 Prawa Budowlanego, Tekst Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • próbny w wytwórni – próbne zestawienie wszystkich elementów, jeszcze przed wysłaniem ich na budowę, w celu sprawdzenia dokładności wykonania;
 • wstępny – scalanie pojedynczych elementów w większe zespoły, zawsze kiedy to niezbędne, w przypadku używania do montażu maszyn o udźwigu znacznie przekraczającym masę pojedynczych elementów;
 • główny – podnoszenie pojedynczych elementów lub większych ich zespołów i ustawianie ich w projektowanym położeniu;
 • ostateczny – zamocowanie ustawionych już elementów części konstrukcji. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.