• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mono - projekt  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  O’Reilly Media (poprzednio O’Reilly & Associates) – amerykańska kompania mediowa założona przez Tima O’Reilly, wydająca książki i internetowe serwisy oraz organizująca konferencje związane z komputerami.Software development kit, SDK – zestaw narzędzi dla programistów niezbędny w tworzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki (np. DirectX SDK), pod dany system (np. Microsoft Platform SDK), sprzęt itp.

  Mono jest projektem FLOSS prowadzonym przez firmę Xamarin (dawniej przez firmę Novell, a zapoczątkowanym przez firmę Ximian), który ma na celu stworzenie zgodnego ze standardami Ecma zestawu narzędzi umożliwiającego uruchamianie programów stworzonych dla platformy .NET Framework, w skład których wchodzi między innymi kompilator języka C# oraz środowisko CLR (Common Language Runtime).

  Lua − język skryptowy pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury (podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i rozszerzalnej semantyce.Windows Presentation Foundation (WPF, nazwa kodowa Avalon) – nazwa silnika graficznego i API bazującego na .NET 3, wchodzącego w skład WinFX. WPF integruje interfejs użytkownika, grafikę 2D i 3D, multimedia, dokumenty (nazwa kodowa Metro) oraz generowanie/rozpoznawanie mowy (do aplikacji sterowanych głosem).

  Celem Mono jest nie tylko umożliwienie uruchamiania aplikacji stworzonych dla platformy Microsoft .NET na różnych platformach, ale również umożliwienie twórcom oprogramowania dla systemu Linux znacznie szerszy rozwój.

  Mono może być uruchamiane na wielu systemach operacyjnych, włączając w to Androida, Windows Phone, większość dystrybucji Linuxa, BSD, OS X, Windows, Solaris. Wspierane są również konsole do gier, takie jak: PlayStation 3, Nintendo Wii i Xbox 360.

  Logiem Mono jest głowa małpy widziana z profilu. Z języka hiszpańskiego mono oznacza właśnie małpę.

  Miguel de Icaza (ur. 1972 w mieście Meksyk) - programista meksykański, aktywny działacz na rzecz rozwoju projektów free software i open source, twórca m.in. projektu GNOME i Mono.DotGNU – projekt GNU mający na celu stworzenie i rozwijanie implementacji platformy .NET, która będzie stanowić Wolne Oprogramowanie. Jest to inicjatywa podobna do projektu Mono.

  Spis treści

 • 1 Historia Mono
 • 2 Aktualny status prac i plany na przyszłość
 • 2.1 Moonlight
 • 3 Komponenty Mono
 • 3.1 Główne komponenty
 • 3.2 Mono/Linux/GNOME
 • 3.3 Zgodność z systemami Microsoft
 • 4 Architektura frameworka
 • 5 Code Execution Engine
 • 5.1 Garbage Collector
 • 5.2 Biblioteki Klas
 • 5.3 Przestrzenie nazw i klasy
 • 6 Środowisko Mono Develop
 • 7 MonoTouch i Mono for Android
 • 7.1 Xamarin.iOS (MonoTouch)
 • 7.2 Xamarin.Android (Mono for Android)
 • 8 Systemy operacyjne
 • 9 Języki programowania
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.Boo jest wieloparadygmatowym językiem programowania o statycznie definiowanych typach. Przeznaczony jest dla Common Language Infrastructure ze składnią inspirowaną językiem Python i z naciskiem położonym na rozwój języka i kompilatora.

  Historia Mono[]

  Historia Mono sięga roku 2000, w którym to Microsoft opublikował .NET Framework, określając go jako „nową platformę bazującą na internetowych standardach”. W grudniu tego roku CLI, czyli Common Language Infrastructure, została ogłoszona jako otwarty standard ECMA-335, otwierając tym samym drogę do powstania niezależnych i otwartych implementacji tego standardu.

  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.Windows Workflow Foundation – struktura, która pozwala użytkownikom utworzyć systemowe, bądź ludzkie przepływy pracy (workflows) w swoich aplikacjach dla systemów Windows Vista, Windows XP oraz Windows 2003. Składa się z przestrzeni nazw, wewnątrzprocesowego silnika przepływu pracy oraz kreatorów dla Visual Studio 2005. WF może być użyty do prostych scenariuszy, jak np. przedstawianie kontrolek UI, bazując na danych wprowadzonych przez użytkownika, czy kompleksowych korporacyjnych rozwiązań, jak np. obsługa zamówień produktów, czy zarządzenie magazynem. Windows Workflow Foundation wprowadza specyficzny model programowania, re-hostowalny i dostosowywalny silnik przepływu pracy oraz narzędzia do szybkiego budowania aplikacji modelu przepływu pracy na platformach Windows.

  Miguel de Icaza z firmy Ximian zauważył, że w platformie .NET drzemie potencjał, który umożliwi zwiększenie produktywności powstającego kodu i ułatwi pracę programistów. Dodatkowo umożliwi ona tworzenie aplikacji wieloplatformowych bez konieczności korzystania z natywnego języka dla danej platformy. W związku z tym rozpoczęto prace nad przygotowaniem implementacji platformy .NET dla systemu Linux. Wkrótce okazało się, że projekt ten jest zbyt obszerny, aby poradziła sobie z nim niewielka garstka programistów. W związku z tym, 19 lutego 2001 roku, na konferencji O’Reilly ogłoszono rozpoczęcie prac nad otwartym projektem Mono.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.MonoDevelop to wolne zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME, pierwotnie przeznaczone dla C# oraz innych języków platformy .NET. Początkowo MonoDevelop był tylko portem SharpDevelop dla Gtk#, od tego czasu bardzo się rozwinął.

  Po trzech latach pracy, 30 stycznia 2004 roku opublikowano Mono 1.0. Z małego projektu, którego początkowym założeniem było stworzenie platformy programistycznej dla desktopowej wersji systemu Linux, stało się ono platformą programistyczną, która umożliwiała uruchamianie aplikacji przystosowanych dla środowiska .NET Framework na szerokiej gamie platform sprzętowych i na wielu systemach operacyjnych, wliczając w to systemy wbudowane.

  iPhone – smartfon przygotowany przez Apple Inc., oparty na systemie operacyjnym iOS mający pełnić funkcje telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego. Urządzenie posiada także wbudowaną przeglądarkę internetową Safari Mobile umożliwiającą przeglądanie niektórych zasobów sieciowych.BSD (ang. Berkeley Software Distribution, czasami nazywany Berkeley Unix) – odmiana systemu operacyjnego Unix wywodząca się ze stworzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley rozszerzeń dla systemu rozwijanego przez firmę AT&T. Także potoczna nazwa licencji BSD, na której te systemy są wydawane oraz pokrewnych licencji tego typu (np. licencja MIT).

  Po tym, jak w kwietniu 2011 roku Novell został wykupiony przez Attachmate i rozpoczęła się fala zwolnień pracowników Novella, istnienie i dalszy rozwój projektu Mono stanął pod znakiem zapytania. 16 maja 2011 roku, po tym jak został zwolniony z firmy Novell, Miguel de Icaza ogłosił na swoim blogu, że prace nad Mono będą kontynuowane przez firmę Xamarin, którą właśnie założył. Grupa, która w Novellu pracowała nad projektem Mono, została zatrudniona w Xamarinie. Wtedy też pojawiła się informacja, że Xamarin będzie nie tylko kontynuował prace nad Mono w swojej pierwotnej formie, ale również stworzy od podstaw port komercyjnego środowiska .NET dla systemy iOS i Android, gdyż Novell posiadał prawa do MonoTouch dla iOS i Mono for Android dla systemu mobilnego firmy Google.

  SQLite – to system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca język SQL (ang. Structured Query Language). Została stworzona przez Richarda Hippa i jest dostępna na licencji public domain. Projekt został rozpoczęty w roku 2000.Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

  Po tym wpisie na blogu głównego twórcy Mono pojawiło się wiele komentarzy na temat dalszego rozwoju projektu, gdyż MonoTouch i Mono for Android były własnością Attachmate, które przejęło Novella. Nowej inicjatywie zarzucano, że pojawią się trudności z udowodnieniem tego, że nie będzie ona bezpośrednio wykorzystywać technologii, które zostały  wcześniej opracowane przez tych samych pracowników, którzy tworzyli je w Novellu.

  SharpDevelop (#develop) - jest darmowym i otwartym IDE dla platformy .NET. Obsługuje takie języki programowania jak: C#, Visual Basic .NET oraz Boo.Słowo Mozilla powstało jako nazwa kodowa silnika dla przeglądarki Netscape Navigator. Powstało ono z połączenia słów Mosaic (nazwy jednej z pierwszych przeglądarek) i killer (ang. zabójca).

  Jednak w lipcu 2011 roku Novell będący już częścią Attachmate i Xamarin zawarły porozumienie, w którym udzielono wieczystej licencji na Mono, MonoTouch i Mono for Android firmie Xamarin. Dzięki temu Xamarin może oficjalnie wykorzystywać wcześniejsze prace i gospodarować całym projektem.

  Windows Communication Foundation (nazwa kodowa Indigo) to następna generacja usług sieciowych. Daje ona wiele nowych możliwości użytkownikom, którzy wymagają, aby ich usługi sieciowe były wszechstronne. WCF jest warstwą komunikacyjną API WinFX i docelowo będzie dostępna dla Microsoft Windows XP, 2003 i Visty.Nemerle – hybrydowy język programowania. Zawiera elementy programowania funkcyjnego i obiektowego, jest tworzony przez grupę osób z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nemerle jest językiem opartym na platformie .NET.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.
  Visual Basic .NET (VB.NET) – obiektowy język programowania zaprojektowany przez firmę Microsoft. Program napisany w tym języku kompilowany jest do kodu pośredniego wykonywanego w maszynie wirtualnej zgodnej z .NET. Oznacza to, że do uruchomienia programu napisanego w języku VB.Net w systemie Windows wymagana jest (zwykle bezpłatna) biblioteka uruchomieniowa taka jak .NET Framework lub Mono.
  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.
  OpenBSD – wolnodostępny system operacyjny typu UNIX z rodziny BSD zgodny z normą POSIX. Projekt powstał w 1995 roku jako efekt rozłamu w zespole NetBSD, jego inicjatorem był kanadyjski programista Theo de Raadt.
  Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) NASDAQ: AAPL – amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Założona przez Steve’a Wozniaka – projektanta, Steve’a Jobsa i Ronalda Wayne’a. Produkty spółki to m.in.: komputery Mac, iPod, iPhone i iPad. Oprogramowanie Apple obejmuje system operacyjny OS X, przeglądarkę multimediów iTunes, pakiet oprogramowania multimedialnego i kreatywności iLife, pakiet oprogramowania biurowego iWork, profesjonalny pakiet fotografii Aperture, pakiet profesjonalnych rozwiązań wideo Final Cut Studio oraz zestaw narzędzi audio Logic Studio. Od stycznia 2010 roku firma działa poprzez 284 własnych sklepów detalicznych w dziesięciu krajach, oraz za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.084 sek.