Monitor kineskopowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Monitor kineskopowy (CRT)
Zbliżenie obrazu z monitora CRT
Obraz z monitora CRT wykonanego w technologii Trinitron, z widocznym pośrodku mocowaniem siatki

Monitor kineskopowy, monitor CRT (od ang. cathode-ray tube) – kineskop służący jako monitor komputerowy.

Katodoluminescencja (ang. Cathodoluminescence – CL) – zjawisko występujące w izolatorach i półprzewodnikach. Swoją genezę ma w rekombinacji pary elektron-dziura, która została wytworzona przez wybicie elektronu walencyjnego. Wielkość takiego przejścia katodoluminescencji zależy od szerokości przerwy energetycznej materiału. Szerokość przerwy zależy od temperatury, struktury krystalicznej, ilości wtrąceń oraz koncentracji defektów.Katoda (gr. kata – „w dół”, hodós – „ścieżka”) – elektroda, przez którą z urządzenia wypływa prąd elektryczny (co może polegać na wypływie ładunku dodatniego lub dopływie ładunku ujemnego). W odbiornikach prądu elektrycznego (np. lampach elektronowych) katoda jest elektrodą ujemną, natomiast w źródłach prądu (np. ogniwach galwanicznych) – dodatnią. Katoda występuje zawsze w parze z elektrodą, przez którą do urządzenia wpływa prąd – anodą.

W tego rodzaju monitorach do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego (najczęściej katody), która odchylana magnetycznie (przy pomocy cewek odchylania poziomego i pionowego) pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia.

Określenie CRT zaistniało w języku polskim dopiero po wprowadzeniu na rynek alternatywnych sposobów wyświetlania obrazu w monitorach komputerowych oraz odbiornikach telewizyjnych. Głównie miało to miejsce po wprowadzeniu na rynek monitorów LCD, gdyż wcześniej nie istniały rozwiązania inne niż CRT.

Prążki moiré (prążki mory) – pewien rodzaj układu prążków powstałego na skutek interferencji (nakładania się) dwóch siatek linii obróconych o pewien kąt lub poddanych deformacji (zniekształconych względem siebie). Ilustracja po prawej przedstawia przykład prążków moiré. Linie na ekranie komputera mogą być tutaj zastąpione przez nici w jedwabiu moiré czy linie na papierze.Kineskop – rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów.

Charakterystyczne cechy monitora kineskopowego[ | edytuj kod]

 • Obszar ekranu zajęty przez wyświetlany obraz jest mniejszy od nominalnej powierzchni ekranu, na przykład na monitorze 15" faktycznie wyświetlany obraz ma przekątną około 14".
 • Posiada niewielki rozmiar plamki i bezwładność; już w połowie lat 90. wycofano z produkcji monitory z plamką o średnicy powyżej 0,28 mm; wysokiej klasy monitory CRT 17" i 19" mają plamkę o średnicy poniżej 0,25 mm.
 • Posiada lepsze odwzorowanie kolorów i znacznie głębszą czerń niż monitor LCD tej samej klasy.
 • Kąt patrzenia na monitor nie wpływa na odbiór kolorów.
 • Temperatura otoczenia nie ma wpływu na zmianę wyświetlania kolorów, szczególnie że tego typu monitory generują dużo ciepła.
 • Jest znacznie większy i cięższy od swoich następców, jego masa dochodzi do kilkudziesięciu kilogramów; schyłkowe wersje z płaskim ekranem mają obudowę o jeszcze większej głębokości niż standardowe.
 • Wersje ze sferycznym ekranem to zwykle monitory 14" lub 15", natomiast późniejsze, z ekranem będącym wycinkiem walca lub nawet płaskim, to 17- i 19-calowe. Większe przekątne są bardzo rzadko spotykane.
 • Nierzadko jego pobór energii elektrycznej wynosił ponad 100 W.
 • Rozdzielczość ekranu można ustawiać dynamicznie (płynnie) bez problemów związanych ze skalowaniem, jedynie przy rozdzielczościach granicznych pojawia się tzw. efekt mory. Problemy z rozdzielczością natywną nie istnieją w tym rozwiązaniu.
 • W związku z wieloma niedogodnościami monitorów CRT zostały one wyparte z rynku przez nowszą technologię opartą na wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, mimo że ich pierwsze modele generowały obraz dużo gorszej jakości. Ważniejsze okazały się niższe: cena, ciężar, zużycie prądu i rozmiary urządzeń.

  Lampa obrazowa – lampa elektronowa wyposażona w ekran, na którym możliwe jest wyświetlenie obrazu za pomocą wiązki elektronów. Składa się z trzech podstawowych elementów: źródła elektronów – katody, elektrod ogniskujących i sterujących oraz ekranu pokrytego luminoforem, na którym tworzony jest obraz. W zależności od metody odchylania strumienia elektronów, lampy obrazowe dzielą się na lampy oscyloskopowe z odchylaniem elektrostatycznym oraz kineskopy i lampy radaroskopowe z odchylaniem magnetycznym. Pierwowzorem lamp obrazowych była "rura Brauna" wynaleziona jeszcze w roku 1897.Monitor ekranowy – urządzenie zaopatrzone w ekran będący źródłem światła, przetwarzające sygnały odbierane z urządzeń technicznych na obraz wyświetlany na własnym ekranie w trybie alfanumerycznym lub graficznym i oglądany z drugiej strony przez oglądającego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lampa obrazowa
 • Reklama